Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 51
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0147
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
51

grafického listu a dnešného stavu poznáme
týchto desať soch:

1. Zacharias
2. Alžběta
3. Dávid
4. Joachim
5. Anna
6. Jozef
7. Ján Evanjelista
8. Juda Tadeáš
9. Apoštol
10. Apoštol
Šest soch, ktoré boli na fasádách, zostalo ne-
známých. Avšak třetím princípom, na základe
ktorého móžeme analyzovat, je analógia a po-
rovnáme ikonografického rozvrhu interiéru

a exteriéru:
(interiér)
1. Starozákonné postavy
Melchisedech, Mojžíš
Zachariáš, Dávid
2. Apoštol!
Peter, Pavol, dve
neurčené postavy
3. Evanjelisti
Marek, Matúš, Lukáš,
Ján
4. Jezuitskí svätci
5. Madona a svätci
6. 0

(exteriér)
1. Starozákonné postavy
Dávid
2. Apoštoli
Juda Tadeáš, dve
neurčené postavy
3. Evanjelisti
Ján
4. 0
5. 0
6. Rodinné dvojice
Zachariáš, Alžběta
Joachim, Anna
Jozef


12. J. V. Nypoort, Priečelie univerzitného kostola v Tr-
navě. Mědirytina. Foto P. Breier

Ikonografický rozvrh hlavného oltára má
svoju vnútornú logiku danú programom. Dieta
nie sú osamotené, vystupuji! vždy v širšom kon-
texte, ktorý chýba sochám hlavnej a bočnej
fasády univerzitného kostola. Pravděpodobně
i ony mali túto súvislosť; dotvárali ju diela
dnes nezvěstné, ktoré móžeme hypoteticky
předpokládat. Pretože 10 soch poznáme a nik
bolo povodně 16, je zřejmé, že chýba 6 soch.
Z ikonografického rozvrhu vyplývá, že všetky
postavy sa viazali do cyklov, že boli ponímané
symetricky, a právě táto symetria dovoluje
předpokládat, že postavy museli byť minimál-
ně dve, připadne násobok dvoch.
Z toho vyplývá, že chýba ďalšia starozákon-
ná postava, ďalej postava evanjelistu a apošto-

la. Vidíme, že na fasádě sú i figúry, ktoré po-
mocné označujeme ako rodinné dvojice, len Jo-
zef ovi chýba jeho protiklad — Mária. V úsilí
o úplné dokončeme tohto ikonografického radu
by sme mohli přijat závěr, že tu boli umiestnení
i jezuitskí svätci, ktorých nachádzame nielen
na hlavnom oltáři univerzitného kostola v Trna-
vě, ale aj na priečelí jezuitského kostola vo
Viedni. Hypotetický rad móžeme teda zostaviť:

A. Starozákonné postavy
1. Dávid
2. Starozákonná postava
B. Apoštoli
3. Juda Tadeáš
4. Apoštol
5. Apoštol
loading ...