Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Seite: 83
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0179
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
83


8. Mědirytina J. a A, Schmutzera z knihy: J. Arvai:
Venae poeticae e fonte... Trnava 1734. Foto Matiea
slovenská, Martin

jovej a námornej tematiky. Obidve diela posky-
tujú materiál na podrobnejšiu analytická stádiu.
Pozoruhodné dielo Juraja Arvaia Venae po-
eticae e fonte gratiarum Virgine Dei matre Vas-
variensi z roku 1734 používá osobitný druh em-
blémovej grafiky ornamentálno-dekoratívneho
zamerania. Osem ilustrácií a frontispice vytvo-
řili Joseph a Andreas Schmutzer, rytci vieden-
ského póvodu, ktorí sa věnovali prevažne por-
trétnej grafike. Bratia Schmutzerovci koncipo-
vali ilustrácie ako sériu alegorických obrázkov,
ktoré sa viažu k pátnickému miestu vo Vašvá-
re. Převláda v nich symetria a estetické zdóraz-
nenie plasticky pósobiaceho výseku krajiny

a výjavu v priestore. Pod obrazom v plošné vy-
jadrenej kartuši sa nachádza latinské hexamet-
rové štvorveršie, ktoré koresponduje s výjavom
a latinským příslovím na stuhe v hornej časti.
Rám obrázkov tvoří naturalizujáca ornamenti-
ka, ktorá je tiež sáčasťou ilustratívneho záměru
emblému. Ilustrácie sá príkladom spomienko-
vých obrázkov obdobia vrcholného baroka.
Franz Leopold Schmittner (1703—1761) z Vied-
ne je autonom leptov dvoch dalších emblematic-
ky koncipovaných trnavských tlačí. Roku 1738
vyšlo rétorické dlelo Ferdinanda Litkeya Rhe-
tor officiosus honoribus, určené pre filozofické
oddelenie rétoriky na trnavskej univerzitě, so
sériou deviatich emblémov a frontispicom. Ich


\Cbarta, licet cîtreo futrît perarata U quore,
Infcriptasre&Xet non nis'i tmQa notas.
• 'Provida fie quamvis nulli natura negárit,
linde lotens, virtus exerat alto, caput :
Si tarnen banc, teneris nutrix non formet ab anis
Cura, fuo virtus femine iefta jacet.

9. Mědirytina F. L. Schmittnera z knihy: F. Litkey:
Rhetor officiosus honoribus. Trnava 1738. Foto Matica
slovenská, Martin
loading ...