Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 90
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0186
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
90

kensteinensis“). Manželka Maria Anna rod. Weinerová
z Eseku, svadba 3. 5. 1774, ženich 23-ročný, nevesta 21-
ročná, po jeho smrti znova vydatá 23. 1. 1792, děti
Alžběta, nar. 4. 7. 1775, vyd. 4. 2. 1798, Anna, nar. 22.
12. 1778.
Astleitner (Hastleitner, Noslaitner), Andrej, kamenár
na Zuckermandli. Manželka Terézia, zomrela 19. 2.
1791 ako 50-ročná, děti Ignác, zomirel 1. 6. 1765, Mária
Barbora, nar. 7. 12. 1764, Vavřinec Ignác, nar. 25. 9.
1766, další syn, zomrel 15. 12. 1768, Mária Anna, 5.
12. 1768-9. 5. 1773, Terézia, 18. 9 1773—9. 10. 1773, Alž-
běta, nar. 8. 10. 1774, Katarina, vyd. 24. 8. 1798 ako
22- ročná, ako krstný otec 30. 11. 1765, 24. 3. 1767, 10.
11. 1771, manželka ako krstná matka 6. 8. 1776, ako
svedok 6. 8. 1775, 9. 11. 1777, 2. 10. 1777.
Auer, Ján, sochár. Manželka Anna Mária, děti Máriia
Barbora, 29. 6. 1719—29. 1. 1741, Mária Eva, nar. 7. 12.
1720, Mária Žofia, nar. 2. 8. 1723, vyd. 30. 3. 1753, Ján
Vavřinec 9. 8. 1725—10. 11. 1728, Mária Alžběta, nar.
3. 8. 1728, Eva, vyd. 3.1. 1. 1745, ako svedok 4. 5. 1733.
Baboč (Babotsch), Juraj, kamenár. Dcéra Anna Mária,
vyd. 4. 9. 1796 ako 26-ročná.
Bajbel, Andrej, sochár. Manželka Katarina rod. Agi-
nová, svadba 17. 1. 1717.
Bauer, Ján, sochár. Zomrel 19. 1. 1771 ako 39-ročný.
Bayer, Jozef. Ako svedok 19. 6. 1780.
Beer (Peer) František, kamenár (Steinmetz Pallier).
Manželka Anna Mária, po jeho smrti znova vydatá
25. 1. 1736, dcéra Anna Katarina, vyd. 7. 2. 1745.
Böhm, Ján Jakub, městský sochár. Manželka Anna Ka-
tarina rod. Bistallerová, svadba 3. 11. 1726.
Böhm (Pehrn), Jozef, rytec pečati (civis sigillorum
sculptor). Manželka Regina, dcéra Jozefa, nar. 27. 7.
1782.
Brandl Anton, kamenár. Zomrel 10. 5. 1768 ako 28-ročný.
Buchberger (Puchberg), Peter, sochár. Manželka Anna
Jozefa, zomrela 3. 9. 1772 ako 48-ročná, ako krstný
otec 16. 11. 1760. Zomrel 1. 5. 1772 ako 56-ročný.
Donner, Juraj Rafael, sochár a architekt (sculptor ma-
gister, architectus caesareus, Bildhauer und Bau-
meister). Manželka Eva Alžběta, ako krstný otec 11. 9.
1732, 9. 4. 1734, 2(1. 3. 1736, 9. 4. 1737, 15. 4. 1739, man-
želka ako krstná matka 29. 7. 1732, ako svedok 26. 11.
1730, 23 11. 1732, 23. 11. 1738.
Draxler, Ján, kamenár („austriacus“). Manželka Anna
Mária Toniglová („Bohéma“), svadba 28. 5. 1780, ženich
23- ročný, nevesta 32-ročná.
Dückhardt (Tickhardt), Karol, kamenár. Manželka
Klána, děti Terézia Margaréta, nar. 7. 10. 1769, Fran-
tišek Michal, 3. 10. 1770-20. 2. 1771, Anna, nar. 27. 7.
1775, Jozef, nar. 2. 2. 1777, Mária Anna, nar. 14. 2. 1778,
ako krstný otec 24. 8. 1778.
Eker, Šimon, sochár. Manželka Alžběta (Barbora?), dcé-
ra Mária Alžběta, nar. 28. 9. 1714, vyd. 12. 2. 1741.
Feigier, Jozef, městský kamenársky majster. Manžel-
ka Anna Mária, ako krstný otec 24. 11. 1784, manželka
ako krstná matka 26. 3. 1786, ako svedok 9. 2. 1779,
23. 2. 1783.
Feistmandl (Fastlman, Haustermandl), Ján Anton, so-
chár. Manželka Alžběta, děti Eva Alžběta, nar. 18. 5.
1754, Mária Jozefa, nar. 24. 9. 1757. Zomrel 24. 11. 1773
ako 56-ročný.
Feistmandl, Sebastián, sochár. Manželka Magdaléna
Rosenkranzová, vdova, svadba 21. 10. 1766.
Ferstner, František, štukatér. Manželka Rozália, dcéra
Mária Terézia, nar. 27. 1. 1772.
Fiedler, Jakub, kamenár. Druhá manželka Anna Ka-
tarina Pendlová, vdova, svadba 14. 3. 1731, děti Anna
Margareta, nar. 16. 2. 1732, František Karol, nar. 18.
11. 1736, ako svedok 1. 7. 1731.
Fiedler (Fidler, Filler), Ján, kamenársky majster (la-

picida magister, statuarius sodalis). Prvá manželka Te-
rézia, zomrela 7. 4. 1764 ako 75-ročná, druhá man-
želka Mária Anna rod. Hoffmanová, svadba 3. 6. 1764,
ako krstný otec 14. 2. 1742, 17. 11. 1746, 31. 8. 1748.
2. 1. 1749, 20. 6. 1759, 8. 2. 1765, 10. 10. 1766, ako svedok
1. 5. 1736, 18. 1. 1748, 4. 5. 1749.
Filipek, (Philippek), Samuel, sochár na Podhradí. Man-
želka Klára, zomrela 27. 11. 1728 ako 75-ročná, ako
svedok 27. 2j. 1703, 28. 4. 1721, 28. 2. 1724.
Fischer, František, kamenársky tovariš. Manželka Bar-
bora, syn František, nar. 12. 5. 1721.
Fogein, Anton, sochár (sculptor imaginum). Zomrel 30.
1. 1773 ako 73-ročný, manželka Žofia, zomrela 27. 8. 1773
ako 73-ročná.
Fogt (Focht), Ján Bohumír (Gottfried), kamenár. Man-
želka Eva, děti Ján, nar. 29. 4. 1748, Ján Leopold, nar.
13. 11. 1751, ako krstný otec 27. 2. 1753, ako svedok
22. 11. 1750.
Forgách (Forgátsch), Jozef, kamenár na Zuckermandli.
Manželka Barbora, rod. Marková, svadba 22. 6. 1777,
ženich 28-ročný, nevesta 20-ročná, znova vyd. 29. 4.
1792, dcéra Zuzanna, nar. 7. 9. 1777.
Fostler (Förstler), František, štukatér. Syn Michal, zom.
23. 3. 1770 ako polročný.
Frenckhard, Krištof, sochár. Manželka Mária Magda-
léna rod. Pichlerová, svadba 8. 9. 1771, ako krstný otec
8. 3. 1726.
Fuhrman, Matej, městský sochár. Manželka Katarina,
znova vyd. 26. 5. 1799 ako 38-ročná, děti Mária Alžběta,
19. 1'1. 1775—10. 3. 1778, Barbora Rozália, nar. 1. 8. 1778,
Peter Pavol, nar. 29. 6. 1783, Johana, nar. 21. 5. 1785,
Terézia (posthuma), 19. 7. 1791—23. 3. 1792, ako krstný
otec 23. 5. 1774, manželka ako krstná matka 17. 12.
1779.
Galler, Jakub, štukatér. Ako krstný otec 4. 8. 1715.
Gamper (Comper), Matěj, kamenár? (lapicida, Steinbre-
cher). Manželka Barbora Zelnerová, vdova, svadba 13.
2. 1729. Zomrel 22. 3. 1731 ako 40-ročný.
Gang, Jozef, kamenár. Manželka Juliana, dcéra Ju-
liana, nar. 26. 7. 1765.
Gassler, Ján, kamenár. Manželka Anna Katarina Hoff-
rathová, vdova, svadba 5. 5. 1745.
Glas (Klas, Klosz), Martin, kamenár (lapicida, sculptor).
Manželka Františka, děti Ján Michal 7. 2. 1768—14. 2.
1768, Jozef, nar. 11. 1. 1769, Katarina, nar. 10. 5. 1773,
František, nar. 3. 1. 1775, Marianna, nar. 18. 8. 1776,
František Xaver, nar. 22. 8. 1777, Eleonora, nar. 16. 7.
1779, Štefan, zomrel 28. 8. 1782 ako 1-ročný, Terézia,
nar. 15. 8. 1783, ako krstný otec 9. 11. 1769.
Gócsa, Jakub, kamenár. Manželka Zuzana, ako krstný
otec 6. 5. 1776.
Gode (Gotte, Godi...), Dudovít, městský sochár. Man-
želka Klára (znovu vyd. 4. 6. 1759 za sochára Jozefa
Sartoryho), děti Jozef, nar. 17. 10. 1743, František Ka-
rol, nar. 3. 11. 1744, Mária Margaréta, nar. 22. 11. 1746,
Ján, nar. 12. 5. 1748, Ján ILudovít, nar. 11. 4. 1750, ako
krstný otec 29. 6. 1743, 29. 7. 1745, 5. 9. 1752, 1. 12. 1753,
9. 12. 1755, 14. 2. 1758, 9. 12. 1758, manželka ako krstná
matka 27. 9 1754, ako svedok 2. 2. 1744, 15. 1. 1747, 28.
10. 1748, 7. 1. 1753, 23. 4. 1754, 20. 4. 1755, 6. 2. 1756, 5.
2. 1758.
Graček (Gnacsek), Thaderis, kamenár. Manželka Kris-
tina, syn Kristián, nar. 2. 10. 1752.
Gradel, Adam, kamenársky tovariš. Zomrel 17. 11. 1795
ako 32-ročný.
Graff, František, kamenár (lapidator). Manželka Anna
Mária, dcéra Anna Barbora, nar. 6. 12. 1764.
Grinhard, Ján, sochár. Syn Ján, zomrel 7. 8. 1719 ako
9-mesačný.
Gross, Ján, kamenár v Devine. Manželka Anna Terézia
Fentzlová, svadba 23. 2. 1783, ženich 34-ročný, nevesta
loading ...