Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 93
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0189
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
93

29. 1. 1780, Ignác Bohumír (Gottfried), nar. 29. 7. 1792.
Puchner, Matej, kamenár. Manželka Alžběta, syn Mi-
chal, nar. 5. 5. 1738.
Putzer, František, sochár. Manželka Terézia Bernardto-
vá, děti Anna, nar. 26. 7. 1795, Klára Tekla, nar. 21. 9.
1796, Ján Nepomuk Matúš, nar. 21. 9. 1797, ako svedok
15. 8. 1796, 11. 9. 1796.
R-amesmayer (Raismayr), Dionýz, sochár. Manželka
Anna Mária Mandelburgerová „ex Cellendorf in Au-
stria“, svadba 17. 1. 1740, děti Jozef František de Paula,
nar. 2. 4. 1740, Andrej František Xaver, nar. 16. 11.
1741.
Ramesmayer (Ramesmár), Tomáš Pavol, městský ka-
menársky majster (lapicida magister et civis aut sta-
tuarius). Manželka Mária Anna Otthová, svadba 7. 2.
1745, znova vydatá 14. 5. 1752 za kamenára Leopolda
Tioila, děti Ján Pavol, 3. 6. 1746—19. 3. 1767, Anton,
nar. 21. 5. 1751, ako kirstný otec 7. 10. 1746.
Reiner, Juraj, městský sochár, póvodom z Viedne. Man-
želka Terézia Haufferová, vdova, svadba 5. 10. 1779,
ženich 3'0^nočný, nevesta 30-ročná, děti Jozefa Alojzia,
nair. 18. 6. 17-80, Jozef, nar. 4. 5. 1781, Ján Juraj, nar.
30. 3. 1782, Alojz, nar. 28. 5. 1783, Alojz, nar. 5. 7. 1784,
Václav, nar. 2. 9. 1787.
Reinlnger, Juraj, kamenársky tovariš. Zomrel 11. 3.
1773 ako 45-ročný.
Rendfort (Regenfurt, Rendwart. . .), Ján Krištof, měst-
ský sochár. Manželka Mária Magdaléna Sondermaye-
rová, vdova, svadba 23. 9. 1714, zomrela 22. 2. 1760 71-
ročná ako vdova, děti Pavol, nar. 27. 5. 1715, Ján Kriš-
tof, nar. 15. 5. 1718, Ján Krištof, nar. 4. 6. 1719, Matej,
nar. 8. 6. 1720, Kristián, zomrel 9. 6. 1720, Mária Bar-
bora, 25. 9. 1721—80. 8. 1723, Mária Magdaléna, nar. 3.
5. 1724, Anna Mária Alžběta, 12. 5. 1726—14. 3. 1733, Ján
Pavol, nar. 25. 1. 1729, ako krstný otec 11. 6. 1720, 13.
5. 1721, 22. 8. 1721, 29. 7. 1725, 12. 8. 1725, 5. 2. 1728,
17. 11. 1728, 5. 9. 1729, 19. 10. 1729, 6. 6. 1730, 1. 12. 1730,
28. 8. 1731, 12. 9. 1732, 10. 10. 1732, 23. 9. 1733, 9. 2. 1734,
14. 1. 1735, 21. 6. 17135, 25. 7. 1735, 22. 10. 1735, 28. 11.
1735, 6. 4. 1736, 5. 8. 1736, 23. 4. 1737, 14. 7. 1737, 13. 12.
1737, 29. 9. 1738, 3. 12., 1739, 9. 6. 1744, 9. 7. 1755, 3. 8.
1757, ako svedok 25. 4. 1719, 29. 9. 1720, 30. 6. 1726, 23.
11. 1727.
Rendfort (Renfurter, Rindfurth ...), Ján Pavol, městský
sochár, syn predchádzajúceho. Manželka Terézia Ger-
weinová, svadba 20. 8. 1761, po jeho smrti znova vy-
datá 12. 10. 1790 ako 44-ročná, děti Anna Mária Terézia,
nar. 24. 6. 1762, Mária Terézia Alžběta, nar. 15. 9. 1763,
vyd. 4. 2. 1782, Barbora Terézia, nar. 4. 12. 1767, Jakub
Ján, 18. 7. 1769—4. 8. 1769, Ján Pavol, nar. 17. 1. 1771,
Ján Nepomuk Pildner, adoptívny syn, nar. 6. 9. 1784,
ako krstný otec 20, 8. 1760, 2. 6. 1762, 8. 1. 1764, 18. 3.
1765, 31. 3. 1767, 18. 4. 1767, 20. 9. 1769,, 26. 10. 1769,
11. 2. 1770, 24. 7. 1771, 27. 7. 1771, 24. 7. 1773, 8. 8. 1774,
14. 10. 1774, 10. 2. 1775, 7. 5. 1776, 10. 12. 1776, 16. 11.
1779, 19. 7. 1780, 23. 1. 1781, 28. 1. 1781, 3. 2. 1781, 13. 7.
1781, 17. 10. 1782, 12. 1. 1783, 18. 6. 1783, 21. 1. 1784,
11. 3. 1785, 15. 9. 1785, 23. 6. 1786, 27. 2. 1787, manželka
ako krstná matka 16. 6. 1775, 31. 1. 1781, 30. 10. 1781,
ako svedok 23. 10. 1763, 18. 11. 1770, 11. 11. 1783, 7. 4.
1788 (označený ako „civis hujas ex oeconomia sua vi-
vens“).
Rezbár (Resvar, Rezbarik), Ján Stefan, městský sochár,
póvodom zo Stupavy (civis Stompfensis). Manželka Ka-
tarina Jándlová, svadba 4. 2. 1739, znova vyd. 22. 10.
1741, syn Kristián Stefan Ján, 2. 6. 1740—5. 7. 1741, ako
krstný otec 14. 2. 1736. Zomrel 5. 7. 1741.
Richter, Tomáš, městský kamenár. Manželka Zuzana,
ako krstný otec 12. 10. 1714.
Rimmel, Václav, kamenár. Manželka Barbara Krausso-
vá, svadba 18. 1. 1748.
Ringlhaan (Ringlhorn, Ringlhann), Václav, kamenár

z Clech („bohemus“). Manželka Klára Pichlerová, svad-
ba 17. 6. 1731, děti Mária Katarina, nar. 2. 10. 1732,
Mária Anna, 7. 9. 1734—12. 12. 1734, Mária Katarina
Margaréta, nar. 1. 4. 1737, Mária Apolónia, nar. 1. 4.
1737 (dvojča), Ján Matěj, nar. 17. 6. 1738, ako svedok
9. 11. 1732, 29. 9. 1738.
Rochs, Anton, kamenársky majster. Ako svedok 27. 6.
1717.
Roskoptner, Juraj, městský kamenársky a murársky
majster. Ako svedok 15. 7. 1704.
Rössl (Rosse?), Ján Juraj, kamenár. Manželka Marga-
réta Kollerová, svadba 26. 6. 1735.
Rubíček, Ján, kamenársky tovariš (lapicidartus sodalis).
Manželka Anna Mária, syn Ján Juraj, nar. 4. 4. 1764.
Rumplmayer, Ján, kamenár. Ako svedok 27. 1. 1754.
Rumpelmayer (Rumplmayr, Lumptumaer ...), Martin
městský kamenársky majster. Manželka Alžběta, děti
Mária Rozália, nar. 30. 1. 1771, vyd. 23. 1. 1793, Jozef,
nar. 28. 2. 1772, Ján Evanjelista Martin, 18. 5. 1774—31. 1.
1794, Mária Katarina Magdaléna, 22. 7. 1775—23. 9. 1775,
Martin, nar. 1. 9. 1776, Karol Boromejský, nar. 31. 10.
1778, Mária Alžběta, 8. 9. 1780—17. 1. 1781, Mária Te-
rézia, nar. 25. 1. 1782, František de Paula, nar. 11. 6.
1783, Anton, 11. 6. 1783-23. 10. 1791 (dvojča), Leopold
9. 11. 1785—23. 10. 1791, Ján Evanjelista Andrej, nar.
15. 12. 1794, ako krstný otec 22. 11. 1768, 18. 8. 1772,
16. 2. 1774, 1. 7. 1774, 6. 4. 1776, 27. 4. 1777, 31. 10. 1778,
7. 2. 1780, 28. 10. 1783, 29. 8. 1784, 29. 11. 1785, 19. 7.
1786, 6. 8. 1788, 27. 12. 1788, 16. 11. 1790, 20. 10. 1791,
manželka ako krstná matka 27. 10. 1778, dcéra ako krst-
ná matka 16. 11. 1790, ako svedok 26. 11. 1782, 22. 2.
1784, 16. 5. 1790, 6. 11. 1791, 23. 4. 1793, 8 7. 1793, 21. 4.
1799.
Sagmeister (Sachmeister), Karol, kamenár, póvodom
z Viedne. Manželka Barbora Trostová z Bratislavy,
svadba 13. 6. 1779, ženich 24-ročný, nevesta 23-roěná,
děti Terézia, nar. 23. 11. 1779, Apolónia, nar. 2. 2. 1781,
Karol, 30. 10. 1782-13. 1. 1784, Žigmund, 29. 9. 1783-
15. 4. 1784, Anton Albert, 23. 4. 1785-3. 7. 1785, Jakub,
21. 5. 1787—27. 5. 1787, Anna Mária, nar. 25. 2. 1790, ako
svedok 23. 4. 1786.
Sartory, Jozef, sochár. Prvá manželka Klára, vdova po
sochárovi Ludovítovi Godem, svadba 4. 6. 1759, druhá
manželka Terézia, děti Anna Mária, nar. 21. 7. 1769,
Romedius Jozef, nar. 3. 2. 1771, Jozef, nar. 27. 3. 1772,
Magdaléna, nar. 14. 7. 1775, ako krstný otec 26. 12.
1760.
Seegruber, Ján Michal, městský kamenársky majster.
Manželka Kristina, dcéra Mária Terézia, nar. 8. 9. 1747.
Seelig, Jozef, sochár. Ako krstný otec 1. 9. 1798.
Schenk, František, kamenár. Manželka Anna Mária,
syn Ján, nar. 27. 2. 1753.
Schill, Juraj, kamenár. Manželka Gertrúda, děti Ján,
nar. 6. 11. 1774, Juraj, nar. 6. 11. 1774, dvojča.
Schilt, Pavol, kamenár. Manželka Anna, ako krstný
otec 11. 6. 1747.
Schmidt, František, sochár (sculptor academicus). Man-
želka Anna, ako krstný otec 27. 12. 1791, 19. 8. 1793,
I. 10. 1795.
Schmidt, Ján Juraj, štukatér (Stuckatur Arbeiter all-
hier). Syn Ján, nar. 5. 1. 1727.
Schmidt (Schmittl), Maxmilián, sochár. Manželka Mag-
daléna Piglerová, svadba 17. 3- 1761, děti Anton, nar.
II. 6. 1761, Ján Krstitel, nar. 3. 9. 1762, Peter, 29. 6.
1764—23. 6. 1771, Mária Magdaléna, nair. 30. 5. 1766,
dcéra, zomrela 17. 8. 1768, Alžběta Rozália, nar. 3. 11.
1768, Barbora, nar. 2. 6. 1771, ako krstný otec 1. 11.
1761, ako svedok 30. 5. 1763, 30. 10. 1763, 25. 11. 1770.
Zomrel 12. 2. 1772 ako 32-ročný.
Schneider, Matej, sochár (sculptor formanům). Dcéra
Terézia, zomrela 6. 6. 1788.
Scholler, Juraj, kamenár. Manželka Zuzana, vdova po
loading ...