Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1983

Page: 94
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1983/0190
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
94

kamenárovi Richterovi, svadba 29. 4. 1725. Ako krstný
otec 27. 5. 1726.
Schranzweber, Michal, kamenár. Ako svedok 27. 5. 1760.
Schreiber, František Kristián, městský kamenársky a
murársky majster. Manželka Anna Katarina, děti Má-
ňa Anna, nar. 15. 6. 1715, vyd. 23. 10. 1736, Anna Kata-
rina, nar. 14. 6. 1717, vyd. 27. 10. 1737', Eva Terézia, nar,
22. 10. 1719, Eva Rozina, zomrela 1. 8. 1721 ako 1-roěná,
Anna Rozália, zomrela 28. 8. 1723, František Ignác, nar|
31. 7. 1724, Ernest Ján Juraj, 21. 5. 1727—9. 6. 1730, ako
svedok 28. 4. 1722, 20. 8. 1724, 21. 5. 1725, 5. 10. 1727,
21. 7. 1732, 26. 5. 1733.
Schreiber, Vavrinec, městský kamenársky a murársky
majster. Manželka Eva Kunigunda, děti Máňa Judita,
vyd. 15. 8. 1715, Máňa Kristina, nar. 14. 5. 1702, ako
krstný otec 17. 9. 1702, 16. 2. 1703, ako svedok 12. 6.
1703, 16. 8. 1705. Zomrel před 15. 8. 1715.
Schwartz (Svarz), Jakub František, sochár zo Sliezska,
manželka Zuzanna Pikissová, svadba 2. 2. 1744, děti
Eva Máňa, nar. 28. 11. 1744, Jozeť Gašpar, nar. 24. 3.
1747, Jakub, nar. 26. 9. 1749.
Schweiger, Anton, sochár. Manželka Terézia Wientze-
rová, svadba 26. 8. 1753.
Schweiger (Schveiger, Schweig), Ján Michal, městský
sochár na Podhradí, póvodom z Bavorska. Prvá man-
želka Anna Máňa Frayová z Bratislavy, svadba 14. 9.
1724, druhá manželka Eva Mária Wimmerová, svadba
14. 8. 1730, tretia manželka Alžběta Altmannová, svad-
ba 30. 5. 1763, děti Alžběta, nar. 23. 4. 1725, Anton, nar.
28. 4. 1726, Mária Alžběta, 4. 11. 1728—8. 8. 1731, Meli-
char, 5. 1. 1731—31. 8. 1731, Alžběta, nar. 8. 8. 1733, Ka-
tarina, 26. 10. 1733—16. 9. 1738, Máňa Anna, 3. 8. 1736-
27. 2. 1738, Ján Juraj, nar. 3. 11. 1738, Andrej Ignác,
28. 11. 1740—1. 4. 1741, Máňa Katarina, nar. 7. 3. 1741,
Eleonora, nar. 8. 2. 1748, František, 26. 4. 1751—13. 6.
1760, Rozália, nar. 27. 8. 1753, ako svedok 1. 5. 1763,
8. 7. 1765. Kedže v Bratislavě žili zrejme dvaja sochári
rovnakého mena (pozri nasledujúci záznam) a predbež-
ne sa nedá určit, ktoré z dětí patřilo ktorému, uvádza-
me všetky děti pod prvým z nich. Zomrel 26. 5. 1768
ako 7.3-ročný.
Schweiger, Ján Michal, sochár. Ako krstný otec 27. 4.
1777 (pozři aj predchádzajúci záznam).
Schweiger, Jozef, kamenár na Zuckermandli. Manželka
Alžběta Fridrichová, svadba 6. 8. 1775, ženich 30-ročný,
nevesta 24-ročná, obidvaja z Bratislavy, děti Leopold,
nar. 8. 10. 1777, Terézia, 16. 4. 1779-27. 6. 1779, Mária
Magdaléna, nar. 8. 6. 1780, Jozef, nar. 2. 11. 1781, Alžbě-
ta, 28. 4. 1784—21. 5. 1785, František, nar. 5. 10. 1785,
Alžběta, nar. 4. 11. 1787, ako krstný otec 10. 1. 1781,
manželka ako krstná matka 10. 2. 1782, 17. 1. 1786, ako
svedok 29. 9. 1776.
Schuber, Pavol, kamenár. Ako krstný otec 22. 7. 1757.
Schwianthaller, Ján, sochár. Manželka Mária Katarina
Óllhasová, vdova, svadba 9. 1. 1704.
Signer, Jozef, sochár. Ako svedok 9. 7. 1798.
Soltra, Krištof, kamenár. Ako svedok 6. 8. 1753.
Spanlang, kamenár. Manželka Terézia, dcéra Alžběta,
nar. 13. 3. 1757.
Sprintzel (Schrentzl), Matej, městský sochársky majster
vo Viedni. Manželka Anna Mária, syn Jozef Mikuláš,
nar. 5. 12. 1751, ako svedok 12. 2. 1741, 16. 9. 1750,
29. 10. 1752, 29. 7. 1753, 16. 9. 1753.
Stadler, Daniel, sochársky majster. Manželka Rozália
Kraglová, svadba 3. 5. 1772.
Stadlmann (Stoidelmiann), Ján Juraj, kamenár (sochár-
sky tovariš). Manželka Mária Anna, děti Terézia, nar.
8. 10. 1779, František, zomrel 26. 4. 1783 ako 9-mesačný,
ako krstný otec 30. 1. 1785, 5. 6. 1786, 25. 8. 1787, man-
želka ako krstná matka 12. 4. 1781.
Steidner, Jozef, kamenársky majster z Rakúska. Man-
želka Alžběta, dcéra Alžběta, vyd. 30. 9. 1742.

Stein, Ján, sochár. Syn Leopold, zomrel 15. 3. 1773.
Steiner, Ján, městský kamenársky majster. Manželka
Barbora, ako krstný otec 11. 1. 1790.
Steingruber, Ján Juraj, kamenár na Zuckermandli. Pr-
vá manželka Zuzana Schupeková, svadba 27. 6. 1762,
zomrela 3. 12. 1783 ako 48-ročná. druhá manželka Te-
rézia Niedermayerová, „ex Sigelkirchen“, svadba 24. 2.
1784, ženich 45-ročný, nevesta 27-ročná, děti Ján Peter,
nar. 1. 2. 1764, Mária Barbora, nar. 10. 11. 1765, Jozef
nar. 13. 3. 1771, Mária Alžběta, nar. 10. 11. 1773, Gašpar,
nar. 28. 12. 1784, ako krstný otec 20. 6. 1764.
Steinmassler, Simon, kamenár v Devine. Ako svedok
18. 1. 1734.
Steinmassler, Stefan, městský sochár. Manželka Jozefa
Steinbichlerová z Viedne, svadba 27. 1. 1754, děti Anna
Barbora, nar. 22. 11. 1754, Ján Jozef, nar. 10. 3. 1756,
Anna Mária Terézia, 26. 5. 1757—13. 10. 1760, Ignác, nar.
18. 11. 1759, Ján František, nar. 11. 10. 1761, Ján, nar.
11. 5. 1763, Mária Terézia, 18. 4. 1766—9. 7. 1766, Alžběta,
nar. 16. 8. 1768, Leopold, nar. 15. 10. 1772, ako svedok
6. 2. 1763.
Sutormar, Leopold, sochár. Manželka Mária Magdaléna,
dcéra Anna Mária, nar. 30. 9. 1713 (posthuma).
Szunner, Gašpar, městský kamenár. Manželka Anna
Mária, syn Matej, nar. 24. 10. 1764.
Svač (Szvacz), Michal, kamenár. Manželka Anna Mária,
ako krstný otec 30. 12. 1777.
Tabotta, Anton, dvorný sochár vo Viedni (aulicus sta-
tuarius). Manželka Alžběta, dcéra Anna, vyd. 6. 8. 1786
ako 28-ročná.
Talausek, Ján, kamenársky tovariš. Manželka Barbora
Zeiseová, svadba 28. 4. 1722.
Tex, Teofil (Gottlieb), kamenár, „Bohemus“. Manželka
Zuzana Pajerová, svadba 22. 8. 1775, ženich 23-ročný,
nevesta 19-ročná, děti Júlia, nar. 10. 12. 1775, Ján Juraj,
nar. 16. 11. 1777, Jozef, nar. 3. 3. 1779, Ignác, nar. 16. 7.
1781, ako svedok 1. 1. 1778.
Theit (Theil?), Matej, kamenár. Manželka Katarina,
syn Andrej, nar. 30. 11. 1752.
Thurner, Matej, kamenársky tovariš. Dcéra Mária An-
na, zomrela 12. 12. 1730 ako 2 a pol ročná.
Tick, Karol, kamenársky tovariš. Dcéra Mária Anna,
zomrela 17. 3. 1778 ako 4-me.sačná.
Tocht, Ján, kamenár. Zomrel 16. 11. 1772 ako 55-ročný.
Toll (Doly), Leopold, městský kamenársky majster (sta-
tuairius). Manželka Anna Mária, vdova po kamenárovi
Tomášovi Ramesmayerovi, svadba 14. 5. 1752, děti Ján,
zomrel 20. 3. 1767 ako 19-roěný, Leopold, 13. 11. 1755—
24. 10. 1759, ako krstný otec 16. 11. 1752, 28. 2. 1756, 5. 7.
1760, 12. 5. 1761, 10. 10. 1763, 2. 8. 1766, 24. 7. 1771, ako
svedok 3. 2. 1754, 6. 5. 1760.
Tnattner, Karol, štukatér („stukator arbeiter“). Manžel-
ka Magdaléna, dcéra Mária Terézia, nar. 17. 5. 1768.
Trostner, František, štukatér. Syn Ján Michal, nar. 5. 9.
1769.
Tulner (Tutner?), Anton, kamenár. Manželka Zuzana,
syn Jakub, nar. 23. 3. 1773.
Ungleich, Matej, sochár. Ako svedok 21. 10. 1753.
Vajmon, Ján, sochár. Ako svedok 17. 1. 1790.
Veronik, Ján, kamenár. Ako svedok 28. 5. 1780
Vietor, Martin, kamenár. Ako svedok 24. 8. 1727.
Viczke, Jozef, kamenár. Ako svedok 7. 1. 1753.
Villterin (Villteirn?), František, městský sochár. Ako
svedok 5. 9. 1766.
Voraus (Foraus), Jakub, sochár z Bavorska. Prvá man-
želka Uršula, druhá manželka Regina (?), děti Mária
Uršula, vyd. 19. 1. 1738, Katarina, vyd. 21. 11. 1745.
Wallner, Krištof, kamenársky tovariš. Syn Tomáš, zo-
mrel 18. 6. 1730 ako polročný.
Weber, Adam, kamenár. Manželka Eva, dcéra Alžběta,
nar. 30. 10. 1768.
loading ...