Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
(Un. Conmi 1«I (Saine lof ). Un. inf
mieux. Dennlo (l*ard). Mi. !*J.

» &fmi4 Franco... Briiimea [*lord>. Wf.. inl. i*J-
Etmun Gnmrai, Bou Guillaume (Seine Inl ), len. inl. A
tonnai Ufcft *bTtB~ (Sarlr*). «or. inf
Telliar AlliaH, CaaiJaiMC lu* r.luoeuf (Sein» !■/.). lui. af.
-]-,....'-.„ Louia F., Luliun d» Marltoei (Vende»), lui. iaj
Taaiar ilarcnl, Fiant d-Oiunaa* («indM, ton. Inl. W.
Tncbal Cb.rt.., la.ad.nuda (*>n«!a»l, M-
• Tnrota llnm.r*, Heuvllle • Iml ("".dj. brrr. »»>
tVillana G«rm. dn-rn vb*ine), rap., rai. m*.
UVInnin Henri. Puuaul (V.nrj) lui. al.
Armand Samuel, U Hache «. Ion (Vrmleel. Urt Inl. O.
'Aroul Aug., Fleurie du M.ml de Lan, mu... •.
Aubart *ug., La Ihiran

id Thenphii», Surunmav (Vrn

Brun J— n Hjgto

lia. *.' D™{Seiot). mat. I.

:, Onta |»r l'.r,y„,er (Unité u...
.. IIn.ut", (nainiL m.. LJL i

uènebuunj; Si. IVnn'du Pin. ton'. 1
1., SI. baul.. (Nord), tan. tuf. a.
• Lorrgou (VWcc). Irn. toi. St.
tllred, Du.i C< mer (Pat de Calai*),
n*. ■>■:,.■!,. (VeudeS), lerr. inf, M.
1 ISrri* dt IJatMailU vbnvotoj. Il

ll« !*-Nd*rt, t

«[■«''.P.r-.Va»* a.
-oaai le PUt (Haut* Sa'Ota).
Loroel Louia. SL l.am lliaaarul <H*teo

Coulant i'i-rra, U Bruno- FM f»>ndf*>. V

le Cal.pi), toi. 1.
.a (VealdntJ^lei». UL I

Cocbar J..

X H.. Lra

a Vartw, Chtil

Daulaa Y".

Dameui Jeu. Aura,», (Garai, toi. i
■ Daard Caelon. Hierbnmra ffwrd). ci— j.
Daluau.dk H* Judlaorouie, £** de Calai*], UL

"■I (»oad).Jri. iaj.

• Decatla Cinui, WaltreJua a. I
Draooala Paul, SI. Martin Ou) ne* 1

• Deelonlain* Léta*. Nlca v. ■ H
■ DaUtw

Dort l'aaial, B*é Canna (Wavtnna), inl. to.

■ Dsrrnipuj, Km,li, La Calaao (Nord), uW t.

■ Doajllw» Luc. Maatma-i inordj, drmf. al.

■ Dubon Artliur, Douai (WorcTJ. *■!. I.

, T» l'ail!*

"rlafcfV to^ttum n
lana aau, Ç-Jingir. a Ï»».

(V.rm«el It
;.->:i:. lai IH.

□ Oaorrna, BroiaBaa. I

a (H. Guninnei, ruav. 4.
il (S. Inl ), Int. 9W.
Niaar». toi. t.
ino (Auda;. rnp., irai t. 4.
,i,.tlii n'jilvarlra). uK. t,
■ m l'yr ). mv, ï.

le (1-AïrlIN.na (Ultra), loua,

n [K uilr.). Inl. Jïa.
r JlJi. lufr ). ùll. 57.
ici ï. -.n-k (Nurdl, int WB.
i for Thil.ln» (ArdnunfiJ, I
s (11. V/roni-eei, lut, 18,

Uniaiil Entrai,- S.iuvc.ir liii'lclm 'M.trcha), Inl. SL

Bunde) Cyjinen, St. M-irîn ut lliiu"anui Ui. Inir.J, tnf

Blunucl SfraM tn. Dournn (1>. a .O, Inl. I.

KmiJ'l llrnf, Ït; V :..r .hiri [\ witiirl. Inî. I»

Buinrbin Alphsna*. Allât» (Drûmei. rap . NM ï.

DV.11...-V1.K l: :.r:. K ru..i:'e Ind.). »-ri)l.. nmn. fut L

8ou |u!luL Alan. U'ïtrt.-la ]ar u<nne\ill( (turc), tsX K

Buuillul l*auL UtiIiuui (liifiHiJd. arL lu

llo.irnjillt AlêMu..ira, D<iJl..-n,- il1, d CI, ta»., Inl î»

(lourtel Aili.ii>lo. Ar an r-' (I* d l-l. "it m

B'iV.ival [ r.uiBH». Durliï la Itaa-** (P. il Cl. Int. Kl,

UrjTd LAon. Cru.lT par l'aviilj luJf.l, lut U.

Hrunal iean, Kloj (I)iumrt, aergL. uuaa. 1

Durillon Emitoa. r-au-n. u>! »

Çarr* Arlbar, DOinin [P. d. C), lut. ».

Cavalier J—apo. Nui'l* ILurr). *i«n. 3.

Cencicr Juliin, 0*Bt* ■ L*M| (\[.,vi-nna), Ut HT,

Ceriuiii Ktiii.nufl, i.^i^r.ir. villa ftJundK], aer)ii^rjHu., lui

u.^',',' r!'.u"(',' l-'lfi'i.Ja".......'. i i'h

Cbarnbui Maori, uluai p. Si. Uum dta loil*. lot. HT,

i (m '-.fci.r'i.),

Cocu biBH Bi^l.'ilg
Cmirr Hiu—L. ULuinjr a. l»r*«lt (S. liilr L luuar. I.
Coliin Louia. SL Gwrtlra 4a Koan* l&nrt'io). ut. 31L
OïH .tu.i.r FilMO-id. l'irn, llil. 1**
Curmur Ji-fjO, Ut Emut □'.eme-ia lit. S), lonaT. t,

^".«'jT^CMteÎBliei^lSrrd.™-! mt LO.
Ihatoraia Haart. Qu«rg»B»nWl^aj)in), louaa^a.

Iie.n.iiïl nr uninJ 11- ...if s. lllr'l, mL \bL
Ue.prea HiMl. aL O.ine.iit l> irlinSi, Un. tul. «.
Draprct Annur. Vulauir»» (Ininu lui. I.
• L>,al..m* tusaf, Lai.'it r*r Wimy (AI.IK). dntf. **V,
Dtjra louia. Humain (l)r.nnai. acigL, liniaT. 1

r ■—. r.

. ,i;,r>

il., 11,1. I

ua. Norillil IGt

Plllllll ZkJÉH, ■totajM (IjinJca), loi W.
■ Dulr.-i Jf*o U, Ulle, bt l.
Due»l Camille, Dainmarlin tn Sarva (S. tl 0.
FuuniDI Ej-ucat. l'art*. IDL 3».

: Hr .. 'n: ' h." Ln[.

Fobmicreau Robert, Llbtul (s. Inir.J, lut ».
Eu- lia Mi'.in.-e, U.;i-r1Ca le lljjl.lin (Sari,-!:
Cautaïud M..ru.il. Nuuual IIL Vienne), r-' ■
0*J t)*rar, La HAvre (S. Inlr.), lot. lA
Clcan Eranro», Louia» 1 AbOav* (Oniel, I
Gtllierl Pruaper, Mie niai (IL M»uiaL loi
• Glilet /nsre. Vi- a ALaoa [AtiDli, ci
Onbb* Gmlavt. Semmantua p. FAcainp Ih.
Godebaut Louia, ftraitip (S. lufr j, tuL ta
Gouneau Martial. CbauiUlx ,1'um. tegi.. ou

1 lot CL
jot. t.

L Ml vuL J

!■ Lug'

KHM !

KïguïfjMip£ P'** mil TrftYi n i^'jrTiT'.ffi"

linjiiUD Eiu'.la, BrimrKJiL^m (P. -L 0 ), «L t*.
HfllJuurg Law. Mkiii ln(ùrnura, InL M.

Hf.,..-| l.i...-.^ M JLLtl^TLT (P. o. Cl, toL ».

Jeaît Jean, Bouen ta Inlr.!, tgLïE ,,,v ..,

Laciiulurfl-Pianvoia. Lyun, cap., tiuaa. t,

laniliell Joiefl!. il Plein (Marelmi, «er(t, mf. M.

Laaaa |>a»t- llajSin' IV

Icerniu (Elnialrre),
F fMM toi L

CampaaBta
a (P. a. C4 h

nn.uta (S. tnfr.|, toi afa.

[ttnneh*:. arn-, Id af
à. Isfr.L WL ia.

_______ Ét «. <LV toi «a

L EpuiaT Ar.ti.a, Paria, BJat. 4.
Lercb llanri, Areapiia la Bataille (8. IcfrJ. Inl KL
Lerej Julaa. Vimcisui (P. 1 Cl, InL JjA
• LeaeiKIia Alnbonaa, floaupurl (HoMl, ta (T. toL 4.
lr..i,i.:.l l'ii kcr^. .' ni Su' un- (M..- t.,nul. inf. *)
LlDI Emile. Le HaVra (fi. IntrJ. mt »
Lombard Dapliala, Bailraaaati (Qurd), *
Mugmii Qiarlea, Murer a. Thlll* "* '
. , h ■:. '-11'Tl

MsuJuH Einiia, Car iMiinclnj, Int. ÏS.
Maupome Aub'iiaU, Malua (Il l'vrCnaeatl, taL tlaV
Hauu» Oualava, Cala la. lut. ni

* Haun. S

t. CalaU, lut ï

--rier. to Pal

i, Firea Ull. (tiortlj, toi L

. _____L toi ST.

Pacquaag Ptullppe, SL Radi£Dnd* (S, Lolral, art. la
* Para7 Allrad. Wanagnea [NurdL ml l(f.
Paul Jaaa, Horlali (FlnlWcr*). toL UL
Pêne Baba, Eaauime* (S. tl 0.\ toi. K,
Pangnal -Marcal, [laUera* (Drûma,, ------

i, DomalDa de la Ptrrelu (GlronSa], t

I a D«d rg. In

y (Caivado.), toi ■

.■■ne, Berdaaatl (I
Douer Aueuala, Landrlaul (H. « V.). «P-^^ **-

lln^-r a'i'Zn.., Ver.aîllaa (ï «l'ù.l, InL Tt
DoubT Jtu, BL lAon ilaalfl^' 1 ..i ■ I. .i>jii«i, ran., U.
Ilouiaau UareaL Manntiielttu (S. infr.l. toi M,
Bail.jun Je*»pli, CddiiuIiih (Al«(riaj, (ouaa. 1.
Kecberal Hoajer, Noaillu «'Aani* (S. Inir.J. bal «.
Ttaaifl lAen, F.rry Péta riuar^^a, M (,.(, Hp.. ui a*.

TbavananJ aiiul*. Viilara Brtlaonaua tEorrua*).
Tourna Loua, La Qiartle ae Baa (M. Pi toi t«4
TuilUtn Mare*!. Boom'ra* a Haina (S M O.J, ooL M, ■
Ira.en Wa.aJidra. GneaVal |MucM ^ 1M
Vannlar- Auguala, Vilaua* la Joaral ^lavannat, lui 1*4,
Vaucbal An0r4. M*n*a«>** laV lalr.L toi ats.

-ua KlAber riwm SL DM HtnÉ, toi *L

Inwl, La Cota Satoi André (l*«nh *mta«, t.

Aiiard Altrao. Bruamilatat » U*fr V UL 1*1.
AIKaial Hubert. UUliinctnrl («eul*i, rap., laf IH.
«:..■,,,.■■.f. .' . VuHrlfe), lerr. toi ta.

lui. U

UelBioodo Piarra, P

Berjr Leatla, Hi.aW IVeneJ#»i. tarr. UI. M.
Dentlaau OeU»a. L*aap« (CJutrentel. tarr. m., _
■ H, i .et p'nlinp*. E.:re-a 'IWitliTte), tnl KT,
B*> Fil l-anl. Eenuia rBorei. oaa.. M t*.

Donaant* Baottala. Cbataaad ai.«a*, ton. Et Si' '
• Duuet Elnaard, Condt a E*c*ul (Nord), toi SÏT.
Bourdaaa Hooolpba, ta. Anaaul (IL al O.J, toL UL.

Branquart Martal. Vieille Efflli* (P. d. C), bit. J3.
Bnllioni* Jann, La IIl^Iio a Vlmi |Veml,e:, irrr. u-,1 S3
Oukidu l'rni,.,..n. Vill-ii.i.n-liuil.m (Aurtsl, inuj. 23.
Ompel Aleia.ulre. len-.o |1 j.n.leai. ml. M.
Chabert Luui^ uilfitn* (lolrel), ml. 1J1.
CliaBii-su H.....n.iel, \illen.iv,-

Chevreau Fa mm ni,
C'.ir.iii ll.irmi,'. Buh

Clorl Pierre. Pull....., un, i..I i:m

UoiuneHu Martal, A«lmty la H i triera (Loiret), lu:
• Colle Jean. Qirin,.,n (Ard.l, tnl. lîll.
Cotlnrd lifeii*. l/r VMntl Iti et 0 1. tnl t
Oiul.m Ir.iri. lyun, aiii;l, riiuiiï. !.
Cour„„t M ,r-,„i UJ'U. tnl. T.

Cnu.iutl l'ierrp, Y.-Wui (V d Cl, enn. Inl M

Courain Arl.......t, Vlltftr* le l're (M"!!'....., r..l 11

Dnvril Lucien, llm-; du Mut* (P. d t.), draï
Ilcliliiiyc M .i. d, I- hy |i>ue|. T

ÎL

u niori

r',.. ■ (P,r1re,, .ll-j 3i
.JUMlMI. Mil. m

.» 'P. d. C). inl. XL

• imr.iur ii'.i'i r, K. t.....t i:...ï.n ''

Dulrf.l...|, i:..,i.-'.. ( ,1 .■..i. iil 1-.). col

Duiiuir pue. pans, mt air.

Durand TÏI iMll M. iTiiilli (L, Mr.k,

cul I

C.-IV Ci -, •'. tu, l.iii'feï (t1eu«e|, cll">-1 !

tiu.riv Pr..i„L..., 1' l.'lotl *. 'Irr (CH. Ii
Cutim Jt.U). N

. ItUïSalig iVu-ge*), lîll 1.11.
■ llcrbin BUac, SL Auberl (Nord), ml. lia.

11 !■.-=.'. ni' "Ck- r^tj',' "l-:>*■'"'c~\<\ Ull. 103. a
Hilli.cl Ai,^u.;c, Hui.d (\en^c:. ttrr. ilj. 84.
il,iL.'.-. ir( l....... Ï ..:.-. r.tt , t-rr n.(. fJ

Huquel K«eept. C'nllun* l\*ruleel. Un. inl KL

• Ueiby Luçti.e. I: -.-.'■.<■* (iSurdi, eap-, uiL ÎIO.
Jiikau Lru.-.i. Lfui., ..i (H fi Ll. urt mi A4.

JonnUuu Augu.iui, Al ufl.i.l» (Suiniuci. cltau. 4L
Labdye nUrt, Pumpull (Doiduglie^ inL '.il
Ubeuva Ousuive. ^L Adi.ci |S. lu.'r.i. c^i. inl. 21

* Lacu.il* Henri, feantjf (Annal, cliàta. 1.

Lauiard Joarph. SL ll:i>u> le. Pina (L, Inlr.). drag. •>
Latri* Ilulart, tlaiei.iue-. ilkm ml 2il

Laiiit îulei. leur* <l. et L.L u.I. 131.
Larvlier MaixeL l'ai», *ci«L, lui. 4a.
U.leic Paul, L: ,mi. r i l-, ire, inl .'4
Lacwj Liourgea, languy (Moncbei. uil 2X

QUEDLINBURG

ui« Ee,eD,. Cnuiinao, iCal. ), lof. no.
ibrr Caau.a, l'jlbtc iSriac Int.). cap . ml
ibr? Ju.i., Cean.ni |H. Sataei. lat. 41.
,,rir Mal,cl. Leufli (oaitAc). .al. yt.
,:i.,J V:^nr, M rr, l':-,r.- la'. :, ^c^

nraod Lumoad. Mi^lia (Arerroo), mf. aa»

guecel Albert, slvtey lUsabll. lit fj>

•nor Jeaa'. Eaatn ITenltotre' de Sellort), i

.uîier Deaire, St-'niVlia [Ça]..), inl. je.
Loun. Mm IA,.->tob), caf. jj-

HECI joacph. Kippa iBCltan), toi. je.

DelFili Fiao^tiii, Vavfrer (LtaaB*}t toi. 44-
DaSSf Cluulra. Mari lai.'îi.

Dêlrit c'rouua. Aillciifltra |tI.''saAae),><uif. }f>

F™!).™' kaï'La' Iliar»"™* im'Ïoj'. )™tol"l»> ***

I .„!„,,. J,,„. I r iljvre (Seine, Inf. h. „,l ,:.

\ „<■ l'macoli, Pouuuntur (P« d. Caliuj. toi. |

Jun.er t^iena. Tarare (Rboue), inf. u.

jante* Guatara, Par», toi. jt\

oïi£-R

Gant Jacouaa, Lna, toi ».
Gibouif Laeieo, La Haer» ,Seln,
Goiaelia J«n>h,La Folie ICalr.)

Hoiorie Alpbuaae, Knui<i»aI1* IBrlIanl, toi.
Hoff Fraaca^ Cca.ilk Ittoia* !■!.), mL an»
Houel Marca*. Parii, tof. la»
Roniiau Julaa, Haine■ (P.. aa Calai*), laf.

Kempf JeKp^ MM ml. ]V

KlVtoepaa™Bdfan.*iai. «! **"
Laplaeche Raoul, l)-l.i (Doubll, Bal. j*.
Lapon* MitooL La liant |Scin* laf.|, tof. ta
Laberqtiiar Laoa, Bolbar (S»ia* laf.J, toi. J4
Le Bibaa F-miU. Le H>m ISeto» lai.), al 1
Letuniud EraeH, Naboa ISabw laf.), toi sa.
LerarpanfU Erneal. Foowbot ICar.,1, tof, fM

■auier Paul. Brer.enll. (Sema MJL toi. en.
Ilaan, La llarra (SaBM Ull. tof. ta*. .

Lombard Lavu). I

Laaia tdHard, Cbeiboui(

(PO *t M, toi. rat.

■ ,p.lr, I.c .Ion. tof. j

!"cau1 Alnb.', L'v ri"
S.a.rou j ,'e,. Ln,....rc (a„=.
I,„«i M.ur , A,„..i.> tbttti.i
1. -. I .□ Mph.. banil >rr.ln ,ll
i„„u M.m, Le lU.rr .S-,n,

■arat fal K tot na>

Courgey JulcI.^Sru.ul ÎDuubu. iot.
IVi',!-. îum', A-!lac IL-.u.cl, Tnl*JS.

,t Luc, Caia ICalrjdo.,, inl. jt>

cl Tatena., Coscenana kt toauln* |E

* Leoa, La Patii ytroiU, MUJp.li

llùpur lerd.. Roug-nia' ICreoael, inf. ji.

I.,,.f Au|. [.i,.: lojra i.MïulIifi. ml. 3^-
Plu.be AnL, Lferpue. IHboaei, ml. 4>-
h.Hi» V.mur. M- )'=a 11 Ha..01c 1. mi. 144.
Final Alph., Crarval iDmibtl, inl. ](.

Heurt Eug.| Gievill* ISlaacbe), tnl js.

rnurj-IW lîanV iBînrrDu^fcililià"»» lH- Sataîfl. laf |

t.auir'c Cbill.. ri.i.Trr.rlle 1UduB1>, inl. J*

G.enou.0»! Jna, Cba.illr 1

L.°b*Tr*UN»to. îaraMribi I
LaJarg. Joa-, Ai. la-Uvr-re

L «clerc L»»i.. La Havre, inl lia.
Leeoq Xae-, Laianlle ISame « Oliel. i
Letroaaia» Ariane, Hc-Im^c M 1 '
Letrain Artiar, Bla*ianl'e-C°e™. 'iSaïa.

Lev*nua Geo.,.. Surgir.* (C

Midr_t L-tto, Saial Germai* (Sema ta
Uauit^iba. Biliat |Aia^ nrf. **.
 
Annotationen