Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Wnent spécial fle la GAZETTE DES HBSEIIIIES $ \l

CONTENANT ÏA SUITE DE LA LISTE W S DES PRISONNIERS FRANÇAIS (Total_i6,500 noms;1

(Total des liston précédentes : £2,400 noms)

:

REGENSBURG

XmiS Ciim, Noimi (Sont), a^t, mf. jt.
Arooul: Quria, Salbrfi (Loin cl Oa), ini. jl.
jVr.i^infl Eoctac. OibicDT IEdt "* L™e)i ^ 1

Amollit Cbnrleh, RaiM. mi. «h
Arriud Elr.i, St^Mm* tLatl, M. m.

» « L-iarel, (ni, ÏJÎ.
, un.

m, lot

ir/>, fad. «H.

Bel? Lsct«, Torcj (Sem,
S.,;;,,,t.. Eu,™. Tern

(IL Caron

le '-■■ici;. ant «,

Haii™' MarW!\'Éat, aï,
tt*"«). H.

Bciujinj I Ji».----

Biiu Cmr". Pauin,
Burnel Loun.
,■ Beaunier P.ni. La Vtn
BttrhM Jenn, Gn(nr ISeï;

BruDei Albert, Vilrr (m
B «railla Jenn, UlUv (Gironde), inf. jl
Benion kinifcn. Par», cap., inf jt.
BucairH-i Enile. Li-nrndcu. 1B. Prr.), m., aie.
Boa «lit AJerandn. Il„rd-iim, Dit. >.*.
Bordeiu. jeu, Mannic-Vic (H. Vienne), inf. at«V

Bordci Jean B.pl-, LaiOuenne (Contre), inf. 1141*'
Barthélémy Clora.rt, Crronne LSomme). inf. iju
Billrit Maurice, Paria, tBf. 19.
Soif' Jean, l.n.m.ie lii. v.rm.r). inf. in

bia! Pienc, Vrmeuil r.,r Vienne (I!. Vienne), inf. «T.
iq.uet Vnlmr, Saint Andr4 d> Cabine (GirondeL —4. ut
m Jeun. Reiidi, inf. 161.

,.don Jwejrh. Pon

oc. Bernard, "---

__jc GullL, 7____

Baiii TVoph.. Pe^jrrettei II
Baionnrt CharL. Iloiduui. ad

Bnolleau Jick, Sun Mutin du P«T (Gironde), inf. !*•>
Boudr, Jeu. Honeilli. (Lot K Giraiml, ml. 11a.
Blanchit Jeu, Calonjei (Lot et Garonde), inf. 11a,
Barel Ant., Sain) Paaiour (Loi et Garonne), inf. tan*
Balutrt Jeu, Pnjnnloaan (Loi efGaroanct, ml. 11a,
Barbu Jeae, Su M M ami (Gironde), inf. 110.
Bourdet truc., F.aillrt iLo. il Garonne), idi. IH,
Bon. Jean, Lon,-r.in (I 01 el Garonne), lerï., LoL «an.
lloulicl ]., Vuleneu.c de Durai (Loi el C.™m), ran, M. 1K
Boulin Pierre, aiou.nrr (Lot ri (.nonne), inf. un.
Boy■ ici Adrien, Prcr'anc (Loi), »«■»., inf. J».
Br.Bind Fort, i^l™b" ICirnndD.^ûl. iio. ^

Su™» Jean, Cnbaac tu Puni.' IGnocide), ini. lia.

Boniani J01 Baj*., Lnrcnl lAlMn), mi. 110. _

BeurnuaJ J«», u™1 ûu LI'°P' ('-ol CI Gir-1. lat. oa,

Bardm Jnâ. éHhiJT^T « Garonne), inf.
Mmiuer CïoliCt, Aiamloa (Loi eiGaionne), ini. n«a,
IroviMId Ion, Graniu (L« u Cuonoe), inf. un.
laiael Eœvk, Plfii. .ni. jti

- fa ueollei ^naaiti PlC). ini. aaj.
Ch'iinaun Icân Bapl., Iteg gb» Pyr.) mi. 0|

Caubel F-am-, «o™l»»l 0L GaionM), lut lia.
UmhiIh* PiÏ Oeieua ILoirel), inf. ji.
• Catei Adrien, lui Qoenrin, laf. J<.
Cbamoi Guit, fMncy (Sema et Mlrit), Inf. jl.
CnaVuit LmioL Aai'ay Ji Efoli [Seina cl Oùnd, inf, jl,
Ciirlla Uenn, MoKtmni (LoirMl, inf. Jl.
Ciimi Oeoriea, Nolir le Sec ISaine et Oiie). Inf. ji.
CarmLiuc Fut, Oiouer k Voulgi. [Se,ne et Mima), kf. JÛ
Cbioelot PauL Pn-m, licuu et Hait»), inf. «a.
Cala Jnka, OrWna (Lniret), inf. 31-
CTtttuia Juin, f¥beOu [LoifED, Inf. *l.
tonneau Ucot, Coarf loi Gironue IGimnde], inf. }L
Clair ut» u PatiL L«tau lYonge), inf. )i.
C«la rtio. Suai laiia ItL Garonne), inf. al*
Clan km, Taanuimc, iaf. lia.
Calvca Llicnnc. Manianliin (Tarn cl CiranneJ, 1
Cfiic Jen bm ~
Cardinal Jeu, I

CaMN i .an,.. Gant |H*iH

(.,..]...', I A^u"" !r*.eî,„i"!|' 'r -

Cirroui lliiimc Cminarei (Se.nc ei I

Ont ^ir,.c* _Keru^illit éi Wàina), 1
CcKl.ird iicnn^VJli Saint jlt^uei0'lSi

!)"ti AuSyfKSmSS^ml(Y0

Fariua |Lot|. n

lie Saint Vinteni Loun, Toulous.
lïrlairmrr Franc-, Limogei (H. V
*-----line Paul, Hcim», bat, l"

. Ktdies lei Datui 0

Ml u'V'lv'

lu cri!.'Henri, Âlqu'iaei (Pal de Laliicl'^uli

:,n..r llf.irf, les i'ijuci IStiut tl'Ol

lind An,II,', l'rclcil V1c14ucn1.Tr (Srinr Inf.
nrccnimuoiiif tug., bclum lA.mt). ir.
Daricnt FJie, Rmn (Ardenneil, inf. i]i
U.L... 11..m. Simt Gohain lAunel, ml.
Junr.cu Henri, L.t.eui lCUvado.1, inf. isi
Dui.lir 1-aul, Saint (4m.il IMeJie;.'.nL 1.1
ll-oii l'icrr*-, Uradour iur Vajnea IR Vh

ïrrtb. ^Ûer'n^liu'"^'!

B3m ai »Ide(ui'

Itnouct Jean, BclKI (Gironde), op., inf. »
Duuance Jean, Noaillan (Gironde), op.. inf.i la,
! „; M„, ,.,..„ I. (S ci rc (,ar„nc:r). ,n(. j.

Douai Ed., Calon-ei (Lot el Gaionnel, mi. 110.
Duh. Jean, Hiinnbci (Loi et Oironnc;, tcjf. ma

Du' Ai m"nî." ÙmliLnei

Dur* Jean, Ptlnca^lViennei^nif. »v

!)(nêVcra.,^l(>nuicl>uil (LcaV « Crier), inf jM.
Deioenvrct Robert. Vendôme (Loir et Cher), inf. 36

KiciiWrl )).. . L.nhrm |'ll. Garonne), inf. lia.
ri-iuLi,^ i.u. , l.eul» 01. Ci.i,™-|, (ni. 114.
E|moD liera, Coriaae (Dordounel. inf. ail.
Ur.'hc l'ai.. Vaien (Tam ei Garonne), aéra, mf. 11
• Elor Eaaila, Vounera (Aidenoea), ini. ras.
Eioert Hoben, Cercni (Gironde), Daf. tmm

ir.'.'.'.i..,,' 1-.,',, l.r'.cure lAli.„■!. ,"l. .Sj. '

.....r,ct Krwul. Kellei lli. I.ir.nncl, ini. 11».

■ W| Vo»ennei iSotWa). inf. S4-

■reci, Sou.i au, llr.cr ll.nic et Lhrr). r.
ei, Guichau IKinnlcie), ini. (a.
.i.>i, 1 .... le i. ■: c, .A.il.r . i-.f ■.
rre. Sainl Gnub l.inibran (Puy de Doa

Fourthw, Pleoa, l.e T

ouimn^l AJbe.l. U.rhr lir a.
Foniaina Alfred, Donc lier, 1
Frencw Julei. Chauvanc; I
ocian l<idnrc, Ag Beai IL01
mirin Luun. Llanj (Sriue el

Gu.uôV rîTiel Miri'cr: v'^'t-"^|,'irîr),,],af. Jt.
<.:,,;[. Aùol, Wea.lberl lYunnel, uii. Jl,

Qndi CbnaL. Paru, inf. jl.

(.rroiim ILna-.. Famerei (Seine el Marnai. Int. jl.
Cueiie Gnm.. Ferollre.Amll. (Sr.nr el Marne), ,1,1 j..
Gtiard atMcl. Flouent aur Marne (Seine), ini. Jl,
Grirrcault Lami, Cheir ILuiiei], ini. ai.
Grrr.,, ttranud, Muidea IL01. et Cher), inf. jl.

I Cher), inf. ju '

CtrUeauJ Pierît Diraiua (Lot el GmiA M 1».
[.nnrjii Jean, Sifot Loubei (c.t.,-.!-!. inf. m

l.i-i. I.uuii. kjniitpriai (Loi ei Garaaaicl. ini. uay

I.a.kt l'icric, rnrtrtuiri (Landcil inf. >»
Cllbajra Jnirpb. Pailrtma ^LanJe»), inf. w

-■ a ÂhiVl "j. Uf'.ti 1 <^:> i- 'i I •■i:rl. 1=1 :
. . i-i.l.n. Il ■■=--'> ■ 1

. ' . .!. 'Pa-.i. 1--
r,-,rr. Peine (GirondeI. ea

Il i idrr |,.hcpli, Lourrlei

• llmion ("(.ren. Sien, I
Iroln.rn KM,.. M..,.;„, in 1
Ii.,r.l l.l„uiid, AErn (Loi el

• irrciod, Sedan "■

tatVMM Georse. Par,.,
Il, .met Marcel. Pin., in
johlnnet A.^ A.cLere.^lL

Jo".c"t^"c«r.^ia"
MinnnGeorm.. "

i ISe.ne il Baritl, cap., inj, j

a Dinil (Lecrefl, inf ]T.

,,_ i.-. i ■„■ j; i,

• Jirquemet Renf, Viut-ccoart IMmir). mi. 106.
Jolîrl Jean. Ciuinoii (Gironde), inf in.

Khli Jm*, JH*".i*j °P- "°-
h ."rnVonk,i"^n0f.l"''M. el Woitlkl. inf. rof.
Kmtei Cimillc, Montrichaid (Loue al Cher), inf. itVJ.
T. n„,n P.uJ. far.i. s;.-^., ,,.

ilunce, Fomcl (Lot et Garonne), din, inf. jl

1, Sl Snlpice [Gare

I, AruirniB IL Prr.), fnf. llk.

■nd. Bout», (Loue et
a. Si guen, f—n II.

Lamo.beJe»», Cliieina
Miruiaeoa Cbariea, Ponucq (I

11 el GaroniHA. ctp.. roi. 1»,

1 }..-.,: [Uenae], (ni. ga.

îî"i™n CliVrlt?' B^YûVencV fLoiret) inf. •■.
Mr,,t Lucie, Atffrjueu.: tS'ine r, < hiel. ml. jT.

Meiir Andri. Conpiefrne (OiaeL loi. 01.

ilonii Pierre. Pci I. Nnn.elle ÏAurtel, laral.. inf. il*

ileolrd Pierre. Se' Déni, de Clin. |M>r—»). lui. jm,

• Marcha) Piaire. Sl Mihiel (MeoaeL Laf. lin.

• Mo^tarver Emile, Etuapei (Anne), Inf. ito.
niinffcnc Emeai. W1117 (H. Uamek, inf. loAa
Ma(niu Orner, Babotof (Oiac), ut. 67,
kanand Jeu, Salie. (Gironde), cap., inf. un.

l.'îi.^îm d.'WirelSLoi M Gaj.T, W. Il*

). bat ■<<.

. "I. Tft, ■

» (Liant |, rni. Ut*

.er„l. Wt Bt*

lluk^'S*,

P [ S l'I>"n' f ^a Irth.' fb^li l"^"*'

^SaSjjSîj^ Fmimm'iS*"^
pri.MIe Jeu, : ■ ,-1 . • ci Caioaaa
Pn» fmS! S£S%!%ÊMmmt,

Por<her« Jeu. Maine da ViL..*,ea I

Por.he, loun. Par... inf. iji. ^

Pa ù " h°. n ' G ' 'lulu™ ' O.ôt ' et Garonne"
pr1ne Lou... Lu Artifrun IG.rondel
Ponpot Pierre, Caileljltatil (L« et (
!■■_.! Fernind, lllata IGiroadrl, 1
Pab„n Pierre, l)tf;lei |G11 onde 1. ml
Pot» J-an. Clllelialoni (Lot al Garni
Pmiere, Frucon. Mantubu iTarn

P^ôlo'Telion. Ta!lirbouiiU(Lot*« G

plêàt'o" VK'^"parnôu. "ô" J'&nrôr

pLiaid Ehe, Vim (L« el 0.....Il,

PUeni, P«m. Se Micbel de Rxilrc (
Piaiard UI7IH, inf. 1»

' P.noton^Jeu.'lilontchaeourt iNcd'l. mf. ini

(umcan Edoolld, ffiinn IfL Pyr.), Inf. ijj>
taaaajt Louil, St. Qnen ISeioel, naL oa-

|DRot]»*r^arl/i™"valFr (Uenaci! ini.

ici Adolobe, Sainiea (Cliaieota Inf.). aeifft, ioi. lia,
id Kii.ujr.J. Hcnoccr' ISeine « OlK). bat. jbt,
id PiVl Ve'rnoU^Domon'i' |Uoi'do,nel. Lnf. 110.
4 fiucu.' Umlhu (Lot m drouc). en»., inf. in.

U umv

HEUBERG CONSTANZ

- ■ pfil SL MfîfffM lArtféefM), »JfL >.|
M Oaudt, SI Martin « L., W H
Un tlma. HcHialla. (lut 11 Gar i, ml IL
Lol.n Loilll, LeïoJlom-Perrt-l (tmlni). Ut IB.
Gagiiepaun Lciua-Theuc".. Sl Lurasl (Nl*vn1, on., mi. tfa,

Cliwvulnl Gilfirv'iâ' Garvaii fPu/ tm Dmn

• Ucinjean Luc, Epina) (Vongwt, inf. 17.

•Urnouiel Jnlea, liami lia. iVtauaaL jfffjV, iol TU

. Mmievilie :M ,1 n..' Il

• Picrron L., iUdul (Voagea), ini 11

[l,,yiie jcnn-Crien, Amleii.ui (GiivliDa). BL SL
Clirimer Pierre, Si. Uflieille (Lui al Bnr.l, ini. m.
linrtiinndieu. Jeu. Caii'ljalciu |ld ni Gu.L ini. Bt,
Frcmiol Lion, NulLa-ijl.-Gaijrgaa ILMa H'Gr), W IL,
i>n;y Lcun., SL Pnrctuui Corbiw (tenu). M PU
Guiir.aui Jornea, Jnilan^ea LCola 0L(jr\ no, inf. ti.
Mnurcl Cnb. UinUUon ■ K (Cou n"Or^ W. tL

l-.srri ! -:, le (llJKlnejl, m**.. O
Lccoq Lut, SL Cyr SL Murlo (S. tl inararj. tal SB.

1 — Vonar OfMÎ ail «

Anrtre Dernicnl, ImaingT (fi. SpfUfefî la
flreUiD MnrcnL QlaxbUT (Ï0UA*k enn., inf. JL»

ABjfaMBXML

^5r',ftr«^,tit■,,

rrinai, Aunarguc* ifjejd^iBl aCL

ttug . cViAlaiicdi iR^BJ»!!. lut. 42a
J^nnurnorn n Ôlaa, cna,. tnL M.

Vlctor-Ku*.-f£nia.L Pnria, a4|., UL «L j
in Mnrcall. Ufnj Ic^Rlbaoll

«M fnatnat. tnt la.

Caillai Maur, GMiaau-Lnndcm l& « M.L UL 44
C.tui Eiiilla-flDgar. FosUUIHPlann (là.-MU. t. BiL 44V

Curcuar CaL^bDlaj ao^firla lia «1^4^

GrumTl»Oa. VlmaMOan K «• ■*.). JnL 4L

Lnfancla Vleaur. Pn*in, «a», kW. tl
Laval AnL. Oiampinliy (SalD... aarn.. M£ 4B
hUjchan Guac -H«f7. (Warairarllla (S. *4 U.) fol
Maurnud Franc. Maffia (S. al hLj, «JL, tnt 44.
Ini Uni. Parti, fat 44.
 
Annotationen