Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
O A V ETTB DE» ARt)EN.\KB

HoIMO -, Proues! iPttï-d*-D*oi*l. Inf (I. i.
Roerfsro A , af.rn.ma jBouohoe-lu-llhOae, W. m.-
Rondat C., Lima {Indl»), ta", ». i
Itootllsr J., Al-Remy .B :u'.ber-dj HBOr,*'. W. M.

..Pltlllppartll* |Alg*rf*), •

HautMU 0., Ponll

ou L.. Anbifnj (Chcr(. I.
■IR., Mon

Rom L.. U Poreharl* llhi- Vlenc

li rai: , st flau.ier(Allier . 1er H.

R ...da C. Omobto flair»), !r,f n.

i, ■-:.r. J v Laearpeiicrt* ur. M.

Sebellar F., Rlsotord I Heu te-Loir*], toi. 101.'

AH* A.. serrent, Ln (COto-d'Or), Iflf. tl.

SatbrooM., Pari*, chu*. d'Air. ).

Belul PenlJ.,Alger (Alrerie.. lof. N.

Batot-Aiard CH., Pnj-Gullloui iPuyd*-rMm*|. toi. U\

Belord J., Bl-Binjoe |Tir«-fl-a*raiM}, laf. Ht.

Wlir L.,Rotna (Cher), toi. U- *

Bapto Cl.. Bt-Jullra |RbAH|, laf. M».
>MM«H*bMfar a.. Ballon (Beifort), toi. tu.

fMgoan* J., Pr*d**-1*-Les (Hennit), toi. (U;

atoll* U., FtfleUn |Cf»o**J, toi. m.

Bernait L.. VUleroosus* (Ardbclt*), toi. »,

* Sarrlem A., Clnudon |Vo»g*a), tof. Ht.

Becs J., Je leur (Loirs', toi. 00.

8sT*r*t H., Enseigna (Gard), lui. W.

Btoturel J.. Bt-M»rtine. (Ailler), toi. M.

Boler P., Perle, tof. 54.

Sophlnt H.. Bivordr* (Alllsr). tof. «9.

Bnulbonnu L., Lyon (RhOiisl. Inf. M.

SengM B.,M*reeill* |Boueh**-ito-RbâBa), toi. t.

Bon M., PridM (Pyr*B*m-Ori*Bt*l»s), «bAU. d'Afr. I,

Spolier A., Lyon (lUtonaj, toi. M.

Binrck L.. Parle, lef. 300. .

m*; tin S., Dijon-Carrière (Cote-d'Or. toi. II.

BUck Ch.. Hfonl, Onodilltor* IRtnl-RUi). tof M.

Tenant 1., c*paril. St-Bonnet-lea-Rlom (P.-do-DJ. M. il

Tasnroa !.. Bt-Klol (Pny-dVDOoi*), lit. N,

TtpMx F . PhraumlB|FliitoUn).toi. Ml. I,

Terrils* Bd.. Ayon (Ardech*), toi. W.

T.rmc.U BMtbiti (I**r«|, toi. ».

Terrier Bai., Vertrioui (lairs), Inj. M.

TflOBoirs Bip.. Buuery iCher), lof. 15.

Thouil D., St-Chrietopb* (Alllar). toi. M-

Thf.enet B., Vfchj (AI1i*r|, tof. OS.

ThdTnnst L.. Bdcanot |Alllar), pion. 4.

Tbomae J.. Vallehriguna |Oerfl|, tof. MI.

Tlehlt Alai., Bt-Prire* (Arlkcha), IbI. II.'

Ttoard a.. Sessy ICalredoat, tof. «I. 1.
ItinioB L.. tof. «39.

rôtira II..

., Bplau (Saine-et-Loire

ic|, inf I

.. Bublaa

Trochet A., St-Aouatlna |Ard*oba). loi. H.
Truflj A.. Lyon (Rhiae), tof. tt.

Teebeillar G., Dragulgnan (Varl, toi. III. *

Torpln Hlp., Awllly ICher), toi. ».

Torquay L.. Boura-d'Andrdol (Ardeeha), tof. H.

Uhriog A-, Bt-Nicolas iHourlha-at-MoHlIa), tof. Ici

Vioharsl J.. NogrDt-cn-Bai.Igny (Hento-Mnro*|, toi. IN.

ValfwnlP., ena* domicile (Coniunttncl, «bus. d'Air, t.

.Veltord II., Trwcant (Hfraull). tof. Ul.

,Valla A., caporal, Porto-VlobJo (Oorie|, ohaaa. 4'Air. 1.

Vallon J., Bt-Chemend |Cutol|, tof. 19t.

Varie* L.. uporal, Nancy (Meurtha.et.Moaetle),Jai. Ml

Varifny A., Vaui-an-Vilto (RhSno), lof. H.

Vaaaelot Oaw.. Boorahaa lAJgar). toi. ».

Vauctord A., Laroqoo» !Oard), W, M.

VaudnmoBt a., parla (Salua), tof. 301.

Vanay P., RoanBa (boira), tof. U.

Vanat Aof., Labepida (Ardaehe), tof. ».

VarleaOB I., Bl-J*ao-le-Puy |Lo1ra). toi. I*.

VarmV., HonU;aoi (lierai. toi. ». *

* Vlal a., Xsnluoj |Voa(e*|. tof. 141.

ThllOB B.. La* Olllera* (Ardaeba), ohaaa. d'Air. I...
VUoi B.. Bt-BaauUj iQiri lof. tl.
Vifoal Bap., Ortay . Pu j-da-Ddm*'. tof. 10a
VIltorM Bd., IfoDdaeooo iOanfj. tof. I.
Villon A., oaporal, Chapoosaj |1aara), lef. M.
VlBcecl V., Chapelle-drayaur. |Ard*cha), toi. IIJ

Vltmtfai à., Taaura(Aillar), lof. SS.

VUontod H., Lyon fRhooa|, pion. t.

Volllamls L., caporal, Chaomoni (HaBt*-M*na|, tif. M.

Volrla Bd., Ludh (Hanta-Mani*), Inf. 1M.

• Volrla L., CHnsourt (Voag*a| lui. )T. I

Wllroea H., oaporal, SI-Aubin-a□!-H«r (Cairadoa), trafl- *•

OSNABRUCK

Cbalatof L., Paria, laf. 11.

Vlallaloa J., Bato(-Dldlar-to-S«aaT< IHuU-LoIra), lai. II.
Prorflio.. aapltato*, Parla, tof. 1*.
Vlfaao 0., llantaaut. Brait (duaitra), drafooa 14.
Baurafa O., aommand., Varaalltoa |BalB*-*t^>toM, *n*t*t £
Aldru 0., U*Bt*nant, Naullly-.ur-Salca. toi. 101.
CMtadoal il.. llaotanall, Bordaui |(Hnada), toi.

L.-'-.r. L. .>■>., .:

K--i-.il c, >.:■■■ i -, L* . |Bar4ia|
BalUy 0., Okalniooi (BaOn*-*l-Lolr*), toi. tlt.
ObtraUay L.. Baron |Hanta-S*<rol*|, toi. IM.
OooUtr O., Parla, toi. 151.

* Hotoack A., Batot-BtolH (Yoajai), lnl. Ht.
Olrard J., Paria, tof. 1M.

• lloutil J., Braila (Voifoa), laf. loi.
Bohat A., Parla, tof. 19k

Ptoloai A , Parla, loi. tb..

Daloharry P.-X., oapllatoa. «orlali insiaUra). U'. Ht.
BoBa L., major, Tool (Uaunha-*t-Vo>alla), toi. tli.
OorandO., a*pltaIoa, Doman-an-Ponlhltu (Bominn, tof. II.
Dljnolr, O., ttoBlenant, Parla, tof. It.
Bolaaaao D.. tUounant, Parla, tof. It.

ui |(Hno**), toi. 144.
Ira* (Oharaola), lnl. IR^

* Oulltooma A-, 1

nui. Alftr |Alfdrla|, aouaraa 1».
annnt. OonOaoi n. -al u \ bat. caaaa 11
- r*Bai i., liant»oaot, ItoBoq (Nord), bat. obaia il.
Jainls J., ... Aocara (kfatoe-at-LoLre). lat. 1M.
Rimbaeb P.. oapilaioa, Nancy (UaurUia-al-lloaalla), toi. N.
CbirlMnnalJ..]i(tii*o*ot, La>alIol)-P*rr*t (Satoa).rlr. alf I
Aldabarl D., lliutonant, Saint-ABriqaa |A»ajro>|. art. da but
CaboB t., oaplulna. Fffrj-illla |TUBlala|. tof. da aiar. 1.

In .0...

bat. enata. il.

.ut, Verdun (lleuaa), bal, ehala. II.

■ Dt, Salnt-Olalr, par Qourdon (Lot), laf. IN.

ianl, Angora lUalua-tt-Loirt). loi. III.

aol, Lyon [Rhooe], bat. ohaaa. il.

ooant, Chatnplitu (UauU-Badna). toi. IN.

aa. Parla, Laf. 100.

Manhand !.. rluBlaBHI, Part*. M. 11.

Dario R., raplaalM. Berdeui 10'rood*),Kl. T.

Utilaade H., upitains. Bajinna {Baaaaa-PyrdndaB), ht. 4*

OlnUM P.. BddHln. Baj.m (CalaaAH*. loi. but. 1".

' Alraski A., oapltato*. Baboooturt |-.Ho«), tof, XI.

Larnalr* R., oapltatot, Carr*a iAT(«.ie), c, a)|, 1.

Leoomta 0., ll«l*out, Colomba* (Balna), loutraa t.

■ Bdr»B., mMaHB. VlllarawOotrdm (nord). •

■ Dablook A., pbarnaoian. Lllla iNord), *
' Oaudlsr L., B*rtolmont INord).

* Poatlar O.-J.. aiadacto, PoBt-aot-Bambr* (Nord).

* Hdaant 0.. atddaela. .- ■ . (Norfl.

* Deacamp* B.. Aonoct (Nord|. hnaaard» 1".
Mare*] L., L* afaai |Ban>*), toi. S.

* BarU* L.. liaotaout, Ull* (Nord).

* Bru Bat H., Maobaua* .Nord . tof. 145

* Dalaooorl B.. mddaeln, U:> (Pa*-d*-Calara).

* LaacoiBr L.. pharourdan, Lllla (Nord).

* fioutolraa A., pharmaclao. Manbaiil* (Nord).
- Du ma* a, medeoln, Poannls* (Nord).

* DatrllBI O., poarmactan. Bsrlalmont (Nord).

* Bohrjlti d., raddaela, Bnsty-aar-Eaoaal '-"o- !..
Ga Cancnonl la Fore* A., llaolanaot. Parti, loi.
Rodât H., capltoioa, Ljob (Rbiot), toi. tt.

* Laoocq J., mdd«lB, VlUara-ilra-tllBdl* (Nord).
' LafiTr* '., pharmatian, LUI* (Nord).

Oollto a.. «aplUloa, La Maaa (Barthal. tof. HT.

* Bral H., mddeoto, Dosai |Nirrd|.

' Boocher O., ItontaaA*!, Dooallaa (Voafaa), oh*M, 4.

' Von Hoohatude H., «ommaad., Brojlraa iVmj.il, Ut. W.

VUlaneuT* P.. wpluto*, L* Harr* (8*ln*-lnMr1*ar*), toi. il».

* Plck H., capital», Satat-QnaatlB |Atoaa|, toi. tt.

* Collin P., capital**, LUI* (Nord), toi. it.
Trdbochet A., Untuant, Parla, laf. 11.

" ., Maraaaal Cantal., tof. itt.
0**ln d'HoutoothiB R., Hait, «bat. daK*r-at.Ho< 0. -**,¥■),

î- ■ - - i A-, L* Ubtt* • - - toi. a».

, Uaot*b*st, Mo*taf*awB ■ . • • Ur. tl|. »,
., ltoalaBaBt, BOb* Ur. al|. t.

... aapitaloa. Ratma IMarna), toi. Ht.
Oroa da Vaad M . *apltaioa, Fax (Mar«|, r .... I.

■ i'- -. . loi. Ht.

HaaetonH.,

■I. w- m.

4, W. W.

Ddaert R., llanlaaaBt, Paillera (Vlani
■.-.-irai: 0., oapltaln*, Parvl|otn (PyrdBdaa-Orli
Pordonctol M., ItontoBast. Nil» (Alpaa-Maritli
Prot R., commandant. Ballort, lef. 15.
Mirai a., llanMnaot, Laaoallea (CaotaJ), tof. t9t.
□ Laln L., lUDtanant, La Rdanloo (II* da). tof. 11.
Beeaon !.. Ilaotanant, Lyon (Rhdoa), aoaaT** t.
Oealada Beuretard B.-L.-M, HaataBant. Pari*, but. %,
Martin tl., Llwtenaat. Cbampali [Poy-d*-D«n*r, art. M.
ttonoaqo* A-, llntaunt. Parla.
OaiBKB L., Uastanaît, Dr*ui <Eur*-*t-Lalr). toi. 14t.
Laoor* P.. llaotanaot. Bordeaux(Olroad*), toi. 11.
d* Raunlatidra L.. *c m mandant. Rocbalort (O.-I.), W. M,
O railla B.. aonutaAdaat, Compléta {Otoa), tof. Mri.
Robert O.. *apltaloa. Varaalllaa tof. **l. H

PrdToat P., «apitalBa, Braal |Plnl*t«ra). Ul. «olOB. ta.
Kaffln O., llaetenant, BObs (Alcdrl*), Ur. t.
Otrtlbart I., Ilantaunt, Brolaa |Ato*ria). art. arotrpa *•
>ar f., •apltnln*. Morlali (Flalatdra), tof. (t.
.ma P., liautanut, Bparoay (Marnai, drafona t.
d O,, Pnrii, tof. HT.

icnout* A., *apltains, NarbnnBc (And*), lof. ».
In J., Uantonant, Chartroa |Bura-at-Latr), lai. IT.'
Mnniin P., oapltaln*. Lyon IRaOaa), dragon) 1.

■ i .

d* L* Uortollr* 9., HplUlB*, LambeJI* ■ N.i tof. M
'flllnard L., HeoUnant, Oollloor* i . .r , aoeaTta I

' Farctoeia., commandant, ArjenUn (Oroa), laf. IM.
Tua* a., Untoout, Balntea iCharantn lofértanre), bat. K

i IDoab*), art. *ol. t.
Mauier 0., neaUnant, Tonra (Indr*-*t.LetrM. toi. 4.

■ Martin O.

Oollombot L , uentoi
f. lit.

OiT*t (Ardaaaea)
larbosrf |Maaon«), Inf. ».
Trlf**r*a (LnlrMI. tof. M.

" TOla (H.-M.l, I
- , i

àaWrali'

A., capitalBa, Anallra* (Selon), toi. lit.
ULlatK., capltatoa, Oberbonri (Uinoha), ial. tl.
I* QlAbral A-, Uanvanant. Iiaoudun
Dalabaya A., MoonaJa (Indr*-at-Lolra|, obaa*. à al
MaJtrejau A., aafltalna, Oholat (M>ln*-*t-Lolra), k
UanUaanl. Oral |A!|*rl*}, KmaTaa t.
aapltato*, Mamara (Barth*), tof. Ht.
Oompayrot j., Uentenaat. Laadaa, bobbtm 1.
(HayaH Ih tlntaaaat, Parti, tof. 14t.

udast, Ronhafort ■ ^ -inf ,. bal. a*4. t,
Bt, Bordaaoi (Qlrond»|, toi. «al. fat.
Tr*Uu P.. Haolannat, Balat-NIc {riniatarc), «but. \ *|a* W.
Crolid 0.,L*M*na (Barthal, toi. ».
Burt A .Mtraad* |0*n), toi. Ht.

PblUppa J.. bMatul, Orarom.nr ICSlaa-do-Nordl, Ma*, lat.
0-:-,-- A IlMtHaat, Uayeasa (MnyaoB*), toi. IM.
Patoron J., ItooWnaat. Bord• aui (Olrond*|, toi. «alaa. 4%

GOETTlNGfh

■•Bail M.M., OauWaUn* lAlrdri*), laf. T
Baàsr R.. aapnral, Bt-Clood (Baln«-at-Olial. toi, IH.
ThaillmB., r*r«uiB*(Paa-da-OalaJi), chai, k pied, 11,
Oollovald L., Pont-4-Monaaon "
BonnaL M., Parla, tof. t».

Boaborj B.-A-, Alfir. lof. «

., La Ramagdltr* (Lolra-lnl

Loprlnc* O . Flan

% Int. 19.
lof. Ul.

ot-LoIra), lui. Ht.

T bit. toi. it m.

Roallriocba L., m.m iHhW VIiiii.. Inf. t». -

BarUtei A., Pailla? rnte-**-V<Ufe*>. fat. «J. i-.

Brarrai. B , MoBtriahard 'l*.lr-at cn-n. tof. as), t).

Oombdle J-, Itootroni* IBtlat), W. u".

Blvau B.. InKrmndc-Mrrlrny (Udt*), laf, II.

Loaaard A,. Ansj-la-Lllira (Ton**4. laf. 1. -

RtoharO.. Voolr* |B*ra-*t-Lnfr*), lnl. lut.

Btoad i . ,r r, ... (ftohaa-at-Oto*, 4. bat. ooL ai IUro«,

l*|IW W., Aaataaa (Booua*), laf. Tl

RaJstB., B«mh IBMa*). tar. u.

H*«fsatM., Parti, loi. IM.

Byaard A., Balot-Marca! (BanU). art. T.

Balmaa O., Pnyrwllt* lAnd*), laf. U.

Lan ml B,, Pratrtal ITaial, laf. M.

LafidUon 0 .,Boln« IBalnt-lnldriann). taf. H.

PU.I*r»E.. Baron II lar Saine-lofdrlanr.l, mi. tat il,

Bardla J.-P., Moatofaal, «ka*. d'Af. 9.

Pnrtntog M.. ChaarlUaa, taf. 51.

CBarwo R.. Muoa (Nlbrra). taf. H.

* Volt» A.. L*Tho!y (Vo*f**l. ho*. I. .. v
Pnli 1., Vmnnitni.t "i-.i. laf. tT.
Oar<toni.,DlBcd IlIla-at-VHaiaa), lat. t.

Oaoraln L., 8upr*#.l.rlB [Yoaaal.

AmohEa P., Booflbaat IPaj-da-nflina.. tof. 11.4

Banal H..p., Nloolaa-da-Port, IMonrtba-at-V ■ _: tT.

Moraan P., Msattean. tof. 10T.

R*bouI P.. HnbarrUI*, 1*1. U.

* Vanolan-enhoy» L., noubali (Nord), tof 41.
Guthlar 1., Mailnlan (Nllrr*), Ial. I.

OHonltl Pb., BOn. (Aljtrlsl, toi. IH. ■ •'

Ftaoty L., Bt-Murto* lOrnaal. toi. TH.

Martin K..ndJ. Dijon {O0M-d'Or|, cba*. 1 ploda batnil. i;

Lignai L.. Bt-0*.re.a-la-Fto^hàrd IMnyenn*). toi. u,

Aaalaa A., rUont (HnoW-Lotrak, taf. 151.

Baiaur A., ht-! :... -a- ■ A - i |Oard), toi H.

4>aattttL.,*aB«t(J, iallla* (totr*). toi. ».

unadai J., L*aa*ran (Plnlakaral, taf 14.

Mort I., BtKftadaaroad* (tadrMI-Lgtr*), loi. tu

Owaadsa I., AaabAbua*. taf. I».

Dalmond A.. R.Vai. toi. I».

Bart P., Lyoa <Raoo*L lotw*. t.

■auaMR., L* Baaoea* (BBr*-*t-Lolr*|. toi. i»

MarattoB., Glotat(BanshM-ds-RbOna. lat. u.

* an Kera, Manlhaa, Aroa, Ur. . .- 1.
PnUarrla B., Toulon (Var), Ial. Ht.
Mnrolllaa M., Nooplnaa (Loitr*) lof. 14t.
Grdpln B., Laafrea(llaoM-Marnai, laf. ttT.'
Ronqnan* R., Colombier*(Hdraolt). toi. t».'
Baany L., Bt-Trtoi, laf. tl.

Rtobard A., Pondamoorar (Lotirai, tof. t».

Pooroead F., Ortta (HdraBlC, Inf. W.

Oarlot J. Bt-UarUn-on-Broaia ISaonn-at-LoIr*), toi. 110.

B*etsoa» B., Labonbaya* (Landeal, taf. 134.

Dartd P.. Difoto |SadB»*t-Lolra). Inf. U.

* D*cm* O., BtHTOrd* (Nord). Inf. lit.
faolarat J.-B.. L«Cbap*li* iMorbibul, tof. Ht.
BnCMaa L., flt-Oolomb |Obsr*Bt>-lnMrt*Bra), lof. 144.

* Huy.aart B.. L** Motraa-Pnacniaaa (Nord), tof. litj,
Oonon j.-H.. MOB., St-RUacna (Loir*), laf. 11.

L., u - '

I. M.

bat. eh**, k pied IT,
Daboat O., U|rd (Lolr*t|, toi. ».

r.-. A., V*i7*rw (Oaatal), ■ ■■ -• 1.
•>Tolr L., BrdraloTtU* (Loir-et-Char], taf. Ul.
Larlot M., Chatontre-la-CJrand* tof, 1

OnanallaA., VllIaBanTe-Lanbot lA.-Marit.), obaa, i cb
* Obapaa H., oap., Badan (Ardanaeal, laf. HT.
PaaryA.. Parla, lat. 101.

On mal In i., fK-M*]ot-da-!a-L*ad* (Muehej, lof. H.
Panl P., Parla, toi. <0t.
IVuua t.-O., Pana. tof. M.

Antolna M., aarf., Thooar* (Dani-3*ira.|, atruTea a.
Ont** F.. Ponball [Maaohai, lat. ool. t.
B*ata* J., PnmohB* (tlto-*t-Vilaine), art. Ml. t.
Laad A., B*lfla-a-Bord*aBi lOIrond*), lai. tU.
a*natof*al P., Caabrila* (DrOma). laf. IM,
' : a ■ . BOrra (Man

.. Borda*

KMroi

QarTM I., Bt-Brar***
r I., Pnetill* taf. II.'

ï t.. LaaonlntMO iFloiitkra), toi. t.
Brtadua V., Ohanftonr (Barth*), toi. lit,
Richard I., Gaampaana* IBeOne-tt-Lolra), aooal.
Ttoaanl B., Fdoarnp (fl*lo*-lof*rloar*), laf. Tl,
Urroy R., Ramboulllat (Beloa-et-Olaa), toi. II.
Daaauoh*! A., RainoToUla, -:. - tof. est. I
Moatatl L., Cayrol tATarroa), toi. Jtï.
MartJ O., **p-, Tnolooaa (Hauto-Otroana), toi. I
VaaaariL., Parla toi. 31.
F- P.,aarf., Plrto. I*t. 101.
B.-. . B., Ohnaelaa (Oard). lof. ».
Damaila tl., ionaa* iChannU-lBMriaur*), toi, U
UopU }., Lan* (Afriqu), Ial. ».
ttofrard 0., Vsnoti ' .■- toi. III.
Baadta M., Honflaor (OaXradoa), bal. Ht.

- P.p. Il

la (RhOa*|, f -... k >4 «-
la (DrOm*|, tof. Ml. I.
ir**t (Ftali

Bt*-H*roc), tof. H.1
Maraal L., OU |Oorw|, lnl. II.
Banado A., Cmju.l iMorblban), la!, aol. t.
Plarr* J .Onarn (Morbihan) lat lil.
Ronaata P., cap,, Onllltoomasb (PtotaMr*), toi. I
Potion* D., MoaUeanl IOraa|, Uf. IM.
Barthal i.-A., Alllofaa IHante-B*to1*|, lat. »,
ftouneatn I., Lno*r-l*-Mala (ladre), toi. H.
SylTaatr* P., Arlant '- •• - • . laf, 1t.
Duboto a., Dr*ni (Enr*-«-Lolr). tof. itl.
01*ry L., Thanon (Dordojnei, tlrtUl. i.

"" , Omi ■ •■ ■ hnaaard*, 14.

Panard A., n

(Lnlral

Pabalilai u «i A' ■. • - i -•

Binoia O., PlOYBd <8artb*l, lat. IM
Daild U., ovPl*rra-da-Palala (CI
Paurehiaaa M., Pldrtn (Morblban|, lot. 111.
Droia B., Blinqnafort |Lot-*t-Uajonna). taj. U.
Pninrd A., Raumbarl IMayeanal. Int. 110.
Ohartot J,, MobUsooo (Alllar). tof. i».
Landry !.. Bordaaui (Odroada), uum t.
Arnoull O., aarjanl, L* Orolalc (Lolrt-lalirtonr*], tof. UT.
AmoyM.>a«r|*Bt,Manlbsltord |Donh*l, laf. 10*.
OaB'IlhoovnaA., Oorbll (Bomma). ahaa*. k aaad* ».
Ban H., Oonetanttoe .* .- • Ur. ■ t t.
Bouoharoa L., La Ob.paJa IToana), ohaaa. k parla 11.
VnilKui 1., Raraan |HI*rra], tof. ».

Franda A., Mrfeol, Salat-BUanna-da-Oroa*aI (Utra), ohaa-

• Fnhcmtl C. Mann lArdaauaV draf. 11.
Oaay 0.,'Cha«brny [I^lr*-*(-LJ>m|, tof. I

Ba%aard t. -L., Bilara IFrataOta), bit, ni.
Pnlaaay'l... CUry tLotrat), bot. obaa tT.

' Pootry Fr , pHta-Mara*. LOI*, bat. m.
- Jnequatmln II,, Xarthan* (Voepaa), bat. ».
Arnaad L., Uodu* (Samtot, taf. ».
Coartoto F.. BneiMbea Kur.). aona<*a t.
Bird.a,] t., Lalaada lOlroad*). tof. 40.
Paopy A., caporal. Pari*, taf. t». .
Ronlur M., Chanaia* (BalBHt-MBna), tof. Tl.

Mlkeat H , U Bar

L H t

Monal L-, ara*** tAln»Maitlim**|, lai. Hi.

■r. a P.. U UdnlI-AdaU* (Maoah*), «ma. *ol. 1,

t P.. Montpellier |H*mnli), lai. 1.

ita«na L., caporal, Mnolpcltlar (SdnHja, tof, I, "

tMlH., McrmiM fPn*-d*-0*tola). Inf. T.

al Ail , Raadtolabbd (Pta-da-Oalala), kt. I.

i banal* A., Ll* abonne, bal. chaa. (T.

air A., v :.- f ■■ -;-m. {Taoaat, toi. 4.

roui J., RoquabruM (Otorat, lat. M.

■rulla Ch., Ohampaaaui (Manrtha^t-Ko**Ua), hit. IT.

ud V., Mtaoi IBaloa-tt-Marn*), toi. Tl.

Dipoal L., tort dlrry, k Parla, toi, a

G.roUirUtoCI*»..riaraar)I "
* Htotla L., Mrgont-maior,

„ Orlaua (Loir*

. lai. Ul.

Tbldbaalt Bara.. Orlaaai Lolrot.. Inf. N.
Oantry Ocl.. Oridani-Sataitllln (Loire), laf. M.

'. v (Dotra). lat. M.

Polnllal O., Bwibob (Toaaa), laf. Tl.
Lu>d*tr**b M., aarfant. Bt-Sarraa, laf. IT.
Oosiobb** I., urgent, Braat-K*rl*ntaaB {Flaiatir*!, Inf 1.
Douchd E;n., MeluB-Bapsotot iSelne). taf. 11.
Proua R.. Erai.illc iLoln), lai. 115.
Bonnet But., Abboiillc-Laboullto llolra). tof. tt.
D'Angalla boa mot, O a ree»*-Marseille, bat. Inf. 5 d'Afr.
' Maltinll . Senlla lOtoel, taf. 11. - ,

Br.otcu.pa M.,VlneenB** (Saine). Inf. 41.
PcTIcrln J -M., Fraloct (Lolra-InMiiaun), toi. W,
Pbilooi Ed.. Quere* (COte^do-Nord), Inf. TUI.
Labrdtln Alf., Bt-Groreea^iir-Ch*r |Lobr»|. laf. 41.
ItOYFyron L., SI-MaroelU* (lakra). laf. tl.
Aurray C , Auaay (Lolrat(. toi. 311.
Richard Fera.. Cheraly (S*lna.evMana), tof. ».
Ltaau - 't BI.Lannal, tof. U. **
Plalalr Alb., Vllto-ParaMB. tof. t.
- Joulojnisrt V., aargent, Lillo. tof. ttl.
FraBfela P., Mrfcot, Part*, tof. col, t.
Feston L4ap., St-Naialr* (Lolrs-loHrlcnraj, tof. H.
Carbeno<*rI..S*ril<>BtalB*{OlM), toi. »l.
PajoUO.. «arfiant, LlmofM (Haat*Vtona*), toi. IvO.
BoUna L.. Boaaa-aur-BraliJ. tof. 111.
flidcau J.,KODUu«oa lAUler), alpin II,
BoarfalB A., Btao (0(4Ba-tVLoir», loi. 11.
Oeraad J.. Vaoranliso, toi. ttt.

llirtolll, St-Mbeial lOorM). tof. Ht. .
Pianetla P., Ruquabruo*. toi. ttt.
Tattul Bm., Cotnt-HdrtaaoB, inf. il.
' Da Hooaa* L.. B»bob (Maaao). hua*. 1.

QUEDL1NBURG

i* (Soin*], toi., :

GahnrrctM, cap., 9 an a'an |Oara). laf. M.
Roui A., cap.. Borde mi (Gironde), laf. Il,
Bldot A-, Le Harro Sel ne-Inférieure!, lat. Ht.
Barjoo J., Bt-Aiit-Rlstkn par Moatpaaia [Dordoiael.
TeMlfnar J., Moalanban .Tam-ot-Caronnei, toi. 10.
Gilbert a . Oloa-la-Farrttr* iOtm). tof. I».
Nicolas J., K*rfoaaa-aB-B*nru* IMcrMbaa), laf, lit.
loude* D., Ronfllinan (Derdogn*). taf. Mt.
Leeomt* J.. Cstnplgny (Calndos), tof. ».
Planquslsi., Plsiibortll* iSaloe-Inflrlauro), Inf. 31.
Halls* B.-H., Teolt-el-Bad (4Jt*rt*l, UralII. I.
Larbl 0. Tllled par Oran lAtodrla), «ralll. I.

s (Ato«rto|, Umlll. 1.

• (tara

klfbtori

krpln L., Bertry

Flfeao t., Looas iHaoto-GaroBBa), laf, II.
Leg4r L., L* Itoara |ttola*-lBfdrlMr*|, toi. m.
Oaatojtr J.-M., Morna .Lolrei, tof. 11.
DauphnBt A ■, La Moll* (Puy-a*-I*m*). toi. Ml
Allall P., oap . Uibakaaat, ttralll. I.
" Fajeni, Canton (Aiaaa), rat. H.
Oodart L,, nals-aior-le-DonB* IDoab*). laf. 5».
Refrisait M., L* Colomba (Manche), tof. ».
Moasri* L.. sap., Bvta. taf. MO.
Oouloado* A., Solfartoo (Laad**), tof. H.

. Booiirsl (Batoa-at-Otoa), Ial. ».

rllln - .- I- tof. »-

, ..fi o Utum). Inf. H

., Bouehaln* INord).
.ny-aur-Mor (Oal«adc*|, mi. M.
Ogont-d'Artand (Atone), toi, I».
anaaa |0*u), toi. I.
., TlUy-wr-Saal« |GalTadoa|, Inf. 1
Larbatoda ■:■

jaakiaiiiaaaOlMiiB)^ ^ g
'"rriTur iBniaVea-OiB*!, tof. »,

MtKiaaat P., 0**n ICalaado*), tof. ».

KonraMhoBck J.. Vloetnerrllla (Beioa-UHrltUfO), toi. 1»,

• Bonlurar B., Bohsln (Alaoe).
Joute* O.. Cane ICaliadM), toi. I».

• Oequslto Q.. Cambrai (Nord).

ROSTOCK

Varaday A.. OrMilar (ALLIert. laf. ill
BaaaiuU, R.. aarf.. Parla, bat. Ht.
■ Puak P., Verrier* (B*lftoa*l. tof. 1
- . - ■ - Bl. I.
 
Annotationen