Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 12.2009

Page: 3
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2009/0009
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Spis treści
CoNTENTS

Magdalena Łanuszka

Enluminure du manuscrit du «Roman de la Rose»
conserue a Cracovie (Ms. Czart. 2920IV) 5

Dekoracja malarska piętnastowiecznego rękopisu
„Powieści o Róży” przechowywanego w Krakowie
(Ms. Czart. 2920 IV) 19

Marek Walczak

Przyczynek do badań nad wieżą ratuszową
w Krakowie 21

Some Remarks on the Down Hall Tower
in Cracow 52

Jerzy Gadomski

Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski
1450-1540. Addenda 55

Gothic Panel Painting in Lesser Poland

1450—1540: Addenda 66

Wojciech Walanus

Henryk Slacker —fundator kamiennego
krucyfiksu w kościele Mariackim 67

Heinrich Slacker — the Founder of the Stone
Crucifix in St Mary’s Church in Cracow 85

Justyna Kiliańczyk-Zięba

Nie tylko Alciatus. 0 powinowactwach
dwóch polskich sygnetów drukarskich
i emblematycznycło kompozycji z „Symbolicae
ąuestiones” Achille Bocchiego 87

Not only Alciati. On the Kinship between two
Polish Printeds Deuices and the Emblematic
Compositions from “Symbolicarum ąuaestionum
de universo genere libri ąuinąue” by Achille
Bocchi 99

Piotr Krasny

„ Operae terrestris congregationis in Apostolorum
aetate formatae et totius Ecclesiae communes
propriae”. Rozważania Rudolfa Hospiniana
o roli dzieł sztuki w życiu reformowanego
Kościoła 101

‘Operae terrestris congregationis in Apostolorum
aetate formatae et totius Ecclesiae communes
propriae’. Rudolph Hospinian’s Considerations
on the Role of Works of Art in the Life
of the Reformed Church 122

Jerzy Żmudziński

O potrzebie badań nad twórczością Tomasza
Dolabelli. Ze studiów nad obrazami w kościele
Mariackim i kościele Kamedulóiu
na Bielanach w Krakowie 123

On the Need for Research on the Work
ofTommaso Dolabella: Erom the Studies
on the Paintings in St Mary’s Church and
the Camaldolese Church at Bielany in Cracow 144

Recenzja

Wojciech Walanus
Nowa książka o kościele Sw. Sebalda

w Norymberdze 145

Nekrologi

Bogusław Krasno wolski

Tadeusz Bonifacy Chrzanowski
(1926-2006) 153

Jerzy Gadomski

Jerzy Zarnecki (George Zarnecki)

(12 IX 1915 -8 1X2008) 161

Indeks osób 167

' 'sJj

:i >

3
loading ...