Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 12.2009

Page: 56
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha2009/0062
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1. Chrystus Bolesny, Matka Boska Bolesna, św. Jan Ewangelista, św. Dorota, św. Barbara — predella tryptyku.
Kamionka Wielka, kościół parafialny (fot. T. Łopatkiewicz, 2008)

2. Św. Jan Ewangelista, św. Barbara — fragment predelli tryptyku. Kamionka Wielka, kościół parafialny

(fot. T. Łopatkiewicz, 2008)

przez art. kons. Adama Janczego, pełna konserwa-
cja struktury pochodzącego z wieku XVII, później
dwukrotnie przebudowanego retabulum ołtarza
głównego w Kamionce4. Wyniki konserwacji nie

4 A. J anczy, Dokumentacja konserwacji ołtarza głównego
z kościoła p.w. Sw. Bartłomieja w Kamionce Wiełkiej, 1990—1991
(maszynopis w Delegaturze Służby Ochrony Zabytków w No-
wym Sączu).

zostały podane do szerszej wiadomości i dopiero
prowadzona przez doktorów Piotra i Tadeusza
Łopatkiewiczów penetracja kościołów Sądecczyzny
(Kamionkę odwiedzili w sierpniu 2003) oraz uzy-
skane od nich informacje pozwalają na publikację
konserwatorskich odkryć.

Okazało się - po pierwsze - że predella tryptyku
przetrwała w nowożytnym retabulum: tkwiła u jego
podstawy, między cokołami kolumn, jako płaska

56
loading ...