Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 5.2004

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.22228#0011

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI / CONTENTS

ARTYKUŁY / ARTICLES:

NOVELLA VISMARA

Spigolatura di Numismatica Licia.11

Pokłosie badań nad numizmatyką licyjską.15

JAROSŁAW BODZEK

Pharnabazus Once Again.17

Farnabazos ponownie.31

JERZY CIECIELĄG

Countermarked Coins of Roman Prefects of Judaea.35

Kontramarkowane monety rzymskich prefektów Judei.46

MARCIN BIBORSKI, JAROSŁAW BODZEK, PIOTR KACZANOWSKI

Nietulisko Małe Hoard I Rediscovered - Preliminary Information.49

Skarb Nietulisko Małe I ponownie odkryty - informacja wstępna.57

MACIEJ SALAMON

A Late-Roman Bronze Coin Find at Thubursicum Numidarum

(now Khemissa, Algeria).61

Znalezisko późnorzymskich brązowych monet z Thubursicum Numidarum

(obecnie Khemissa, Algeria).72

BOGUMIŁA HACZEWSKA

Deer or Buffalo.75

Jeleń czy bawół.81

BOGUMIŁA HACZEWSKA, BORYS PASZKIEWICZ

Skarb z XII-XIII wieku z Krakowa - drugie zbliżenie

(nieznane brakteaty polskie).83

The 12th-13th-Century Cracow Hoard - Another Look (Unknown Polish Bracteates).110

BORYS PASZKIEWICZ,

Święty Stanisław na denarze krakowskim z XIII wieku.

(Wstęp do reinterpretacji skarbu z Pełczysk).117

St. Stanislaus on a 13th-Century Cracow Penny

(An Introduction to the Reinterpretation of the Pełczyska Hoard).133

7
 
Annotationen