Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 5.2004

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.22228#0151

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
TOM V_

KRAKÓW 2004

\0TAE MMISMATKAE

zapiski mmmm

GRZEGORZ KIEFERLING
Kraków

A DENARIUS OF TRAJAN

FROM A PRZEWORSK CULTURE SETTLEMENT
ON ST. NICHOLAS HILL IN JAROSŁAW

An archeological excavation project on St. Nicholas Hill in Jarosław,
on the site of a settlement from the time of Przeworsk culture in Roman
Period, produced a find of a coin. After conservation (PI. II/3), the piece
was defined as a denarius of Trajan struck in AD 1001. After a denarius of
Marcus Aurelius and a double victoriatus of the Thessalian Union, this
find is the third ancient coin discovered in Jarosław1 2. The information
in the publication by Marian Aleksiewicz suggesting two morę coins of

1B. REYMAN-WALCZAK, „Denar Trajana ze Wzgórza Świętego Mikołaja w Jarosławiu," Appen-
dix, in: G. KIEFERLING, „Zabytki z młodszego okresu przedrzymskiego i z okresu rzymskiego w
zbiorach Muzeum w Jarosławiu," in: Na granicach antycznego świata. Sytuacja kulturowa w południowo-
wschodniej Polsce i regionach sąsiednich w młodszym okresie przedrzymskim i okresie rzymskim, Rzeszów
1999, pp. 229-269.

2L. PIOTROWICZ, „Znaleziska monet greckich i rzymskich przy budowie kolei małopolskich,"
Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, voł. XVIII, 1937, p. 101; A. KRZYŻANOWSKA, „Znale-
ziska: Jarosław," Wiadomości Numizmatyczne, vol. V, 1961, p. 171; S. KUBIAK, „Znaleziska monet
greckich z obszaru Polski, Wiadomości Numizmatyczne XXII, 1978, p. 196; KIEFERLING, „Zabytki...,"
pp. 239,256,tab. XVIII/1.

147
 
Annotationen