Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 5.2004

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.22228#0209

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
TOM V_

KRAKÓW 2004

WIESŁAW KACZANOWICZ
Katowice

PROFESOR ANDRZEJ KUNISZ
JAKO NUMIZMATYK

W dniu 25 listopada 1998 roku zmarł Profesor Andrzej Kunisz, jeden
z najwybitniejszych po II wojnie światowej polskich badaczy historii sta-
rożytnego Rzymu.

Andrzej Kunisz urodził się w dniu 12 sierpnia 1932 roku w Przemyślu.
Studia historyczne ukończył z wyróżnieniem w maju 1955 roku na Uni-
wersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalizując się w problematyce
historii starożytnej pod kierunkiem nieżyjącego już dzisiaj profesora
Ludwika Piotrowicza. W grudniu 1965 roku Andrzej Kunisz otrzymał
stopień doktora nauk humanistycznych (także na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim), w oparciu o rozprawę Chronologia napłyum pieniądza rzymskiego
na ziemie Małopolski (publikacja drukiem: Wrocław-Warszawa-Kraków
1969). W listopadzie 1971 roku natomiast habilitował się we wspomnia-
nej uczelni, mając za podstawę monografię Obieg monetarny w Cesarstwie
Rzymskim w latach 214/215 - 238 n. e. Od reform Karakałłi do przywrócenia
emisji antoniniana, Katowice 1971. W lipcu 1982 roku otrzymał tytuł pro-
fesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych, a w czerwcu 1989 roku

205
 
Annotationen