Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 5.2004

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.22228#0156

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Grzegorz Kieferling

APPENDIX:

BOŻENA REYMAN-WALCZAK
Cracow

ROMAN COIN FROM JAROSŁAW

AT THE ARCHAEOLOGICAL MUSEUM IN CRACOW

Marcus Aurelius (161-180)

AR, denarius, Romę, AD 166-167.

Obv. Laureate Head of Marcus Aurelius r.

[M ANTONINVS A]VG

Rev. Providentia standing 1., holding rod over globe and scepter.

TRP XXIIMP [IIIII] COS [II] I
Wt - 2.408 g; dia. - 18.5 mm

Archeological Museum in Cracow - Inv. No. MAK/10461
BMC IV, p. 446, No. 441-442; RIC 170

The coin was found on June 5, 1902, and comes from the Szkaradek
collection. It was first published by L. Piotrowicz in an article on ancient
coin finds during railroad construction in Małopolska region11.

Translated by Tadeusz Stanek

BOŻENA REYMAN-WALCZAK

MONETA RZYMSKA Z JAROSŁAWIA W MUZEUM
ARCHEOLOGICZNYM W KRAKOWIE

Moneta znaleziona została 5 czerwca 1902 roku i pochodzi z kolekcji Szkarad-
ka. Po raz pierwszy opublikowana została przez L.Piotrowicza artykule poświę-
conym znaleziskom monet starożytnych przy budowie kolei małopolskich12.

11 Cf. PIOTROWICZ, Znaleziska..., p. 101. A slightly different datę of the find is suggested by
KUNISZ, „Znaleziska...", No 88.

12 por. PIOTROWICZ, „Znaleziska...", s. 101; Nieco inaczej określa czas znalezienia monety
KUNISZ, Znaleziska...

152
 
Annotationen