Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne — 5.2004

DOI issue: DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.22228#0191

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
TOM V_

KRAKÓW 2004

ELŻBIETA KORCZYŃSKA
Kraków

KRONIKA GABINETU NUMIZMATYCZNEGO
MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE (1997-2000)

Pod koniec 2000 roku kolekcja Gabinetu Numizmatycznego Muzeum
Narodowego w Krakowie liczyła 80 077 obiektów własnych oraz 2350
zabytków archeologicznych i numizmatycznych, stanowiących depozyt
Mirosława Kruszyńskiego. Zbiorem opiekowało się sześć osób: mgr Bogu-
miła Haczewska - starszy kustosz, kierownik działu, dr Jarosław Bodzek
- kustosz, mgr Danuta Krawczuk-Biernat - starszy kustosz, mgr Elżbieta
Korczyńska - starszy kustosz, mgr Anna Jaworucka-Drath - adiunkt oraz
Mateusz Woźniak - laborant, student archeologii UJ.

Podobnie, jak w poprzednich latach, czyniono starania o pozyskanie
kolejnych monet, medali i banknotów, uzupełniających muzealne zasoby.
Winni jesteśmy wdzięczność naszym darczyńcom, dzięki którym zyska-
liśmy nie tylko monety, ale także literaturę numizmatyczną, niezbędną
w codziennej pracy.

187
 
Annotationen