Towarzystwo Naukowe <Lublin> / Wydział Historyczno-Filologiczny [Editor]
Roczniki Humanistyczne — 6.1956/​57(1958)

Page: 7
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rh1957/0013
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
PIOTR BOHDZIEWICZ

O ROZBUDOWIE ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE
W LATACH 1569 — 1572.

W literaturze naukowej dotyczącej zamku królewskiego
w Warszawie istniały dotąd.1 jedynie skąpe wiadomości o nie-
znanych bliżej robotach budowlanych, wykonanych na zamku
w połowie XVI wieku, przy czym w związku z tymi robotami
wymieniono Włocha Jana-Chrzciciela. Al. Król pisze w swej
książce o zamku warszawskim że „przy końcu swojego panowania
Zygmunt August przerabia niektóre budynki, czego jedynym dziś
śladem są herby we wnęce gotyckiej fasady od dziedzińca wiel-
kiego malowane al fresco, Orzeł Biały z literami S. A. na pier-
siach, Pogoń oraz herb Habsburgów, należący do żony króla Kata-
rzyny Austriaczki2. W roku 1940 Kazimierz Skóręwicz, opraco-
wując uzupełnienie do dawniejszej swojej pracy o zamku, miał
możność skorzystania z rękopisów w Głównym Państwowym
Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, które dały podstawę i ni-
niejszemu studium. Robiąc poszukiwania materiałów do dziejów
zamku z ramienia Centralnego Biura Projektowania Architekto-
nicznego i Budownictwa (CBPAiB), w związku z odbudową

1 Rozprawa niniejsza, -ukończona w jej postaci pierwotnej w końcu
stycznia 1950 r. zreferowana była w Kom. Hisit. Szt. PAU, a streszczenie
tego referatu umieszcz. w ,,Sprawozdaniach PAU“, ł. LI (1950). W postaci
obecnej rozprawę uzupełniono nowymi danymi archiwalnymi, z pewnych
jednak względów, poza nieznacznymi zmianami pozostawiono dawną
redakcję tekstu, wprowadzając jedynie, w -miarę potrzeby, odpowiednie
uzupełnienia.

2 O rozbudowie zamku warszawskiego wspominano już w literaturze
naukowej, a nawet w przewodnikach z drugiej połowy XIX w. Wzmiankę
o architekcie Janie Baptyście, zatrudnionym w XVI w. na zamku war-
szawskim znajdujemy u Aleksandra Króla, Zamek Królewski w War-
szawie, Warszawa 1926.
loading ...