Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Editor]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 51,5.2003(2004)

DOI issue: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.27406#0293
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

Od Komitetu Redakcyjnego . 5

ARTYKUŁY

Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Pół wieku Katedry
Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim . 7

Fifty Years of the Chair of the History of Ancient and Early-Christian Art
of the Catholic University of Lublin (Sum.). 18

Adam Ziółkowski, „Mur palatyński” i Porta Mugonia: krytyka

pewnej identyfikacji . 19

„The Palatine Wall” and Porta Mugonia: Criticism of a Certain Identifi-
cation (Sum.) . 41

Monika Malec, Motyw wrzeciona w ikonografii starożytnej i wczesno-
chrześcijańskiej . 53

Motif de fuseau dans l’iconographie antique et paléochrétienne (Rés.) . . 69

Monika Szpindowska, Ozdoby celtyckie na ziemiach polskich . . 79

Celtic Ornaments in the Polish Territories (Sum.). 99

Elżbieta Jastrzębowska, Wspólnota za stołem, czyli sceny uczt

w późnym antyku. 119

Fellowship at a Table the Scenes from the Banquets in Late Antiquity
(Sum.). 129

Barbara F i 1 a r s k a, Bożena Iwaszkiewicz-Wronikow-
ska, Chrześcijańska topografia Mediolanu w IV wieku . 135

Christian Topography of Milan in the Fourth Century (Sum.) . 166

Maria Łysik, Wczesnochrześcijańskie baptysteria Prowansji . 171

Early-Christian Baptisteries of Provence (Sum.) . 202
 
Annotationen