Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Editor]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 51,5.2003(2004)

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.27406#0081
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE
Tom LI, zeszyt 4 - 2003

MONIKA SZPINDOWSKA

OZDOBY CELTYCKIE NA ZIEMIACH POLSKICH

Użyte w tytule pojęcie „ozdoba” jest szerokie i oznacza „to, co ozdabia,
upiększa, przystraja; uwydatnia piękno kogoś lub czegoś”* 1. W mojej pracy
zastosowałam je w znaczeniu węższym, które odpowiada współczesnemu ro-
zumieniu terminu „biżuteria”. Opierając się na definicji tego terminu, zgodnie
z którym biżuteria to „drobne wyroby złotnicze i jubilerskie, używane jako
ozdoby ciała i stroju, wykonywane przede wszystkim z materiałów cennych
(szlachetne metale: złoto, srebro, platyna, drogie kamienie, kość słoniowa)
i ozdobnych (masa perłowa itp.), zdobione różnorodnymi technikami i odzna-
czające się zwykle artystycznym wykonaniem; w tym znaczeniu także ozdoby
ludów pierwotnych z barwnych kamyków, rogów, kości itp. [,..]”2, wśród
omawianych przedmiotów uwzględniłam zapinki, bransolety, naramienniki,
nagolenniki, naszyjniki, klamry, obrączki, kolie (bądź ich fragmenty
w postaci paciorków) oraz wisiorki. Podstawowym kryterium, które zasto-
sowałam przy doborze obiektów, jest występowanie ornamentu, bogata forma
oraz zastosowanie technik zdobniczych, poprzez które funkcja dekoracyjna
została wyeksponowana. Założeniem pracy było dokonanie klasyfikacji i
przedstawienie różnorodnych typów ozdób celtyckich pochodzących z terenów
polskich, ze szczególnym uwzględnieniem tych, w których walor dekoracyjny
jest podkreślony przez odpowiednią formę oraz zastosowanie dodatkowych
motywów dekoracyjnych.

Mgr Monika Szpindowska - absolwentka historii sztuki KUL; adres do korespondencji:
Katedra Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej KUL, Lublin, Al. Racławic-
kie 14.

1 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1979, t. II, s. 573.

2 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz i in., Warszawa
1996, s. 47.
 
Annotationen