Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Towarzystwo Naukowe <Lublin> [Editor]
Roczniki Humanistyczne: Historia Sztuki = History of art = Histoire de l'art — 51,5.2003(2004)

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.27406#0301
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

Od Komitetu Redakcyjnego

ARTYKUŁY

Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Pół wieku Katedry
Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijańskiej w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim .

Fifty Years_of_the Chair of the History of Ancient and Early-Christian Art
of the Catl = .

„The Pala' -

Adam Z i ó -
pewnej ide § w

p cC

lvrvjti i ZT"

I» O

Monika S z = —

Celtic Ori EJ? 2

Elżbieta J a E n
w późnyn -

c

o

Fellowshi — co

>

0

(Sum.) . -

Barbara F i -

I O

08

¥ D

Early-Ch = O

F O

O

E E

— O

forta Mugonia: krytyka
;m of a Certain Identifi-

ii starożytnej i wczesno-

aléochrétienne (Rés.) . .
na ziemiach polskich . .

stołem, czyli sceny uczt
nquets in Late Antiquity

7

18

19

41

53

69

79

99

119

129

icz-Wronikow-
(IV wieku . 135

Imtury (Sum.) . 166

;ria Prowansji . 171

. 202
 
Annotationen