Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Rocznik Historii Sztuki — 10.1974

DOI issue: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14269#0389
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
»

SPIS TREŚCI

I. Z ZAGADNIEŃ TEORII SZTUKI

1. M. Wallis, O tytułach dzieł sztuki...................... 7

Les titres des oeuvres d'art........................• . 26

2. S. Mossakowski, Pitagorejska teoria piękna i jej rola w teoriach artystycznych i naukowych doby humanizmu . 28

3. J. Stęszewski, Rzeczy, świadomość i nazwy w badaniach etnomuzykologicznych......... 39

Objects, consciousness and names in ethnomusicological studies. On the Basis of Polish Folklore..... 54

4. T. Kowzan, Spójność czasu i przestrzeni w nowych formach muzycznych i plastycznych..... 56

La solidarité de l'espace et du temps dans les nouvelles formes musicales et plastiques........ 70

5. W. Jaworska, Munch i Przybyszewski..................... 72

Munch und Przybyszewski......................... 96

6. A. Milobçdzki, Wieżowiec Towarzystwa Telefonów ,,Cedergren" w "Warszawie......... 98

The Warsaw sky-scarper of the Cedergren Téléphone Company............. 114

II. Z ZAGADNIEŃ HISTORII SZTUKI

7. Z. Kępiński, Jana van Eycka Małżeństwo Arnolfinich czy Dawid i Betsabe........... 119

Arnolfini Couple or John and Margaret van Eyck as David and Bethsheba........... 149

8. Z. Rozanow, Analiza dotychczasowego stanu badań artystyczno-formalnych nad obrazem Matki Boskiej Często-
chowskiej .............................. 165

Analise des recherches consacrées à l'expression de la forme dans l'image de Notre-Dame de Częstochowa. . . 177

9. E. Smulikowska, Ozdoby obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jako zespół zabytkowy....... 179

Les ornements de la Vierge de Częstochowa (Notre-Dame de Clair Mont — témoins précieux de l'histoire polonaise) . 221

10. S. Mossakowski, Symbolika pieczęci Mikołaja Kopernika................ 222

II. BIBLIOGRAFI E I SPRAWOZDANIA

11. Publikacje Instytutu Sztuki PAN 1950—1970 ................... 233

12. A. Ryszkiewicz, J. Wiercińska, Bibliografia historii sztuki polskiej 1964—1968, cz. 2........ 256

13. Indeks osób............................. 324

14. Indeks nazw geograficznych........................ 347

15. Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk o Sztuce PAN w okresie od sierpnia 1967 do grudnia 1968 . . 352

SPIS ILUSTRACJI............................. 377
 
Annotationen