Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Rocznik Historii Sztuki — 10.1974

DOI issue: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14269#0391
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
CORRIGENDA ET ADDENDA

Str.

Wiersz

Jest

Powinno być

29

podpis il. 1

Theoria musice

Theoria musicae

56

8 od d.

Mikel Dufrenne

Mikel Dufrenne

63

9 od g.

noli me taugere

Noli me tangere

67

9 od g.

mobile

Mobile

74

podpis il. 2

pastel i olej w kartonie

pastel i olej na kartonie

89

19 od g.

Jifi Karasek

Jifi Karâsek

89

6 od d.

Jifi Karasek

Jiri Karasek

98

7 od g.

ak

jak

119

15 od d.

M. Malkiela-Jirmousky'-ego

M. Malkiela Jirmousky'ego

123

podpis il. 6

Pat/.us Christis

Petrus Christus

128

podpis il. 11

Gerbrandt van den Eeckhout

Gerbrand van den Eeckhout

131

podpis il. 15

(1165—1770)

(1165—1170)

132

podpis il. 16

(por. il. 16)

(por. il. 17)

134

podpis il. 20

Dick Bonts

Dirck Bouts

153

3 od d.

Eyckś

Eyck's

156

20 od g.

Petiu-, Chrirt

Petrus Christus

157

10 od g.

Petrus Christ

Petrus Christus

157

35,37,38 odd.

Gerbrandt van den Eeckhout

Gerbrand van den Eeckhout

159

10 od d.

â-kesten

âltesten

185

9 od d.

t. 7

t. 17

185

3 od d.

t. 1

t. 17

190

podpis il. 14

XV w.

1 poł. XVI w.

191

podpis il. 17

Kaboszon tzw. szmaragdowy, XV/

Krzyż diamentowy z perłami, XV w.,

/XVI w., 3,1x3,1, fragment sukienki

fragment sukienki diamentowej.

diamentowej193

11 od d.

sztelarza

stelarza

193

podpis il. 20

XV w.

XVI w.

194

podpis il. 25

herb Habsburgów (ł), XVII w., Polska

herb Habsburgów, XVI w., Niemcy

lub Rosja200

3 od d.

il. 37

il. 42

200

3 od d.

il. 39

il. 43

201

podpis il. 33

Zawieszenie, Syrena, XVI w., Włochy,

Zawieszenie, Kupidynek, w. XVI/XVII,

ze skarbca W.Ks. Toskanii, Florencja,

Niemcy, Budapeszt, Muzeum Rzemiosła

Museo degli Argenti

Artystycznego.

201

podpis il. 34

Zawieszenie, Kupidynek, 2 poł. XVI w.,

Zawieszenie, Kupidynek, w. XVI/XVII,

Wiochy

Niemcy

206

8 od g.

il. 41

il. 45

378

33, 25 od d.

Patzus Christis

Petrus Christus

378

35 od d.

Hadrian Bazlad

Hadrian Barland

378

28 od d.

Gebrandt van den Eckhout

Gebrand van den Eeckhout

378

21 od d.

Richard of Haldingham (1276—1283),

Richard of Haldingham, ,,Civitas Jéru-

, .Civitas Jérusalem" z mapy świata {Mappa

salem" z mapy świata {Mappa Mundi,

Mundi)

1276—1283)

378

19 od d.

Nassaulsches Landes-museum

Nassauisches Landesmuseum

378

18 od d.

Dick Bonts

Dirck Bouts

378

15 od d.

Capilla Red

Capilla Real

378

13 od d.

Hans Burgmaiz

Hans Burgkmair

378

11 od d.

Staatliche Mussen

Staatliche Museen

379

25 od d.

Podwilk, pow. nowotarski

Podwilk, pow. nowotarski, 1689 r.

379

15 od d.

Kaboszon tzw. szmaragdowy, XV/

Krzyż diamentowy z perłami, XV w.,

/XVI w., 3,1x3,1, fragment sukienki

fragment sukienki diamentowej.

diamentowej379

7 od d.

herb Habsburgów (?), XVII w., Polska

herb Habsburgów, XVI w., Niemcy

lub Rosja380

4 od g.

Zawieszenie, Syrena, XVI w., Włochy,

Zawieszenie, Kupidynek, w. XVI/XVII,

ze skarbca W. Ks. Toskanii, Florencja,

Niemcy, Budapeszt, Muzeum Rzemiosła

Museo degli Argenti

Artystycznego.

380

5 od g.

Zawieszenie, Kupidynek, 2 poł. XVI w.,

Zawieszenie, Kupidynek, w. XVI/XVII,

Włochy

Niemcy

380

22 od g.

Węgry (?)

Polska (?)

380

25 od g.

Zapinka?

Zapinka,

380

13 od d.

(Repr.

Repr.

Rocznik Historii Sztuki

X
 
Annotationen