Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Rocznik Historii Sztuki — 34.2009

DOI issue:
Spis treści
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.14576#0009
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

John Dixon Hunt (University of Pennsylvania) - On the Formation and Conduct of Garden History..... 5

O kształtowaniu się historii ogrodów i jej uprawianiu....................................................................... 11

Michel Baridonl (Université de Bourgogne) - Histoire des jardins. Quelques points de méthode........... 13

Historia ogrodów. Kilka spraw dotyczących metody.......................................................................... 24

Margherita Azzi Visentini (Politecnico di Milano) - Around the historiography of Italian Gardens:

Georgina Masson's contribution.......................................................................................................... 25

Wokół historiografii ogrodów włoskich. Wkład Georginy Masson..................................................... 42

Margrethe Floryan (Thorvaldsens Muséum, Kobenhavn) Sacred Woods and Sacred Ways. Ariccia

Revisited............................................................................................................................................... 43

r r

Święte Gaje i Święte Drogi. Powrót do Arycji.................................................................................... 53

Karolina Targosz (Instytut Historii Nauki PAN) - „Aloes" - Agawa z ogrodu zamkowego

w Głogówku........................................................................................................................................ 55

"Ałoe" - Agave from the Castle Garden at Głogówek....................................................................... 62

Krzysztof Eysymontt (Wrocław) - Rezydencja i ogrody Herbersteina w Gorzanowie (Grafenort) ........ 63

Herberstein's Résidence and Gardens at Gorzanów (Grafenort)....................................................... 79

Jakub Z. Lichański (Uniwersytet Warszawski) - Arkadia koło Nieborowa:

homagium dla romantyzmu................................................................................................................. 81

Arkadia, Po land: A Homage to Romanticism..................................................................................... 93

Krzysztof Załęski (Warszawa) - Ogrody wolnomularzy w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku .... 95
Freemasons ' Gardens in Po!and at the Turn of the Eighteenth and Nineteenth Centuries................ 107

Dominik Zieliński (Uniwersytet Gdański) - Założenie ogrodowe pałacu Herrenchiemsee.

Motyw ogrodów wersalskich w mecenacie artystycznym Ludwika II Bawarskiego.........................109

Garden Complex of the Herrenchiemsee Palace. Présentations of Versailles Gardens
in the Artistic Patronage of King Ludwig II of Bavaria....................................................................
 
Annotationen