Vesalius, Andreas; Rufus <Ephesius> [Editor]; Paulinus, Fabius [Editor]; Soranus <Ephesius> [Editor]
Andreae Vesalii Anatomia: Addita nunc postremo etiam Antiquorum Anatome — Venedig, [1604]

Page: g
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vesalius1604/0007
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

IMO DOMINO
D- FRANCISCO MARIAE
FELTRIO DE RVVERE,
T> V C I V R B I N I. acet.X neflris nonmllis necesfarijs audiuimusfipe, Se-
reniftmePrinceps, &ipfe magna quoque ex parte
memini, nofirum patrem Franctfium Senenfim Bi-
blwpolam Venetum, ommbus obferuantiA, qutbus po
terat, osficijs, maxime celsitudinem tuam \ Q? ex ani
mo colwfie, curasfeq\ femper, dum vixit 9 'vtttbtpo
ttfimum effet altquo fu& artis munere ,fedulaq\ ope-
ra quam qrattfitmus. Quodcum mecum tpfe denique cogttarem, noslram
ccepifiue negltgenttam ,fiue timtdttatem, ac verecundiam, tacitus obtur-
gare, quod, cum c&teris in rebus nofirt patris imttart vefligta nobis pro-
pojuerimus, hac tamen in re parumper ab tllius infiitutts > & confue-
tudtne declmaffe vtdeamur, qui famtltarttatem ab ipjo tanta vencratio-
necum tanto Principe diu conslttutam, non omntbusipfi nofiris<viribus
altquando perfequamur. Nam^etfi nos fortasfeineuntis Matts infirmitas
hucufque vindtcamt a culpa ,pofihac nulla prorfisesiet excufatio,fi non,
quemadmodum rei famtharts f& indufiri&,fic ettam paterna volunta-
tis erimus, & fiudtorum h&redes. Quod ftplures etiam altos ipfe pater
coluit Prmcipes viros, non eadem ejl nobts tamen cum tllis obferuanitti
caufa. Quis entm ignorat, te <vnum ex tot maximis Princtptbm, pr&ter
infignem in re mtlttari fctentiam, ac cateras a?2tmi,fortun<zq\ dotes exi^
mias, mirtfice litteris 'ettam omntbus deleclari Jttteratisq; homintbus pr&-
cipuo quodam sludto fauere?plurimum igitur illt pr&c&teris ,debeamus
oportet,qui cum reltquts omntbus laudtbusnemtni cedat ,tum ettamvtr-
tutibus illts inprimis excellat ,quibus ars hac omnis,&>induflrianojira
nttitur.
loading ...