Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Vesalius, Andreas; Rufus <Ephesius> [Editor]; Paulinus, Fabius [Editor]; Soranus <Ephesius> [Editor]
Andreae Vesalii Anatomia: Addita nunc postremo etiam Antiquorum Anatome — Venedig, [1604]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.12941#0571
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext

t-'**-*^ 2Jj^(6*^f J^«*tt% 3t**wp£ 5^*«^ C^^^/Ji^taS^C^^^^JC***^ iJ^8^ 3^4^sC3^V
HVMANI
CORPORIS
A N A T O M £.

^fXt»Ot^i w*^V

.cramnrn

r r rxAQtov.l. scaphulam , in quapnrteest at)eup?iShA.globosum.
rpartcs trcs \ *?/?tts>ktAi. verricem, in qua parte oyx&tys. i. tumidum est, & extuberans.
") @fiyy.a quoddicitutlatine (incipuc. subcrassum id, Jacum, duplicatum perosiis
\ iniecTum, circa tempora contradtUm ac pressum .
/ rKa,iJ.CS~o&t!$f lambdoides,qua: a vertice in posteriorem capitis partem uergit.

Cfteolo-
ci^gia.i.de os
dfciibusdispu
jcitatio conti
larnieteaom-
ctrmia.quarin
$safljcato ca
jcbdauere, qcT
Giggrarcedici-
luttur oxtKt-
ToV3conti-
jijri nctur, hoc )
757verodiuidi s
bduur in

:apur,a s q; x&ta to tKu | ^6^/^o«<rwduar,i.squami|omies ad aures ab vt'oque latere, quas. noo habet
Iraisum >< rocquar sunt u ut reliquannptofundoilrufturasTiiV dpy.oycls.

■ [ »;uww?» } | ps*vuu*:i coronaiis,qua*g!ohosa sinciput cingitinstarcoronar.
) quodjia- I Suturas pei<p«eV, \ ST/^ev^yowc-etconiungens, siued@tKia.7ci sugittalis, qua» a lambdoide tTrdSv
rxi$&Ktw) bet Mit plurimii q,n / .i.re&a coronaria? coniungitur .
c
tirui
eit in
s.wiKiS&$. i. peluiculas, seu cauernulas,
qua: iunt cauitates xoikotyitz; in ante-
riori parre, ubi fixi sunt oculi . , \ . , , r , f ....
«Wk.i.oscnbriforme^quodestnasi s1 ^^s>'°?^/ sub superahjs. .
osmultisforaminibusperforatum. 1 tx obltquolaterew crA*>/»y nansdextra or.^i.ossis,

facieiosslumSsra*. i.situs,&coagmenta- I euo CJtPatJs-
L iiones,quarsuntseptem -5* hxobhquooms sinillre nans.
' ^ r /4 Diuidensintenorem maxular

Diuidensinferiorem maxillam tIuj xdra ytvuu
$ Quar per palatum & oiL* iugalia .
6 & 7 £u<ropa,7oi. i.nonfacile\isibilesinmalis x&Tct ffit.cn'
KuV .

royov5'vK$t. r-^£t^})Aiu.i.coIIo sepre-7.

tvertebre;,
qua: sunt
nu.ij.in

r*

^sv^ofojM.interioribus Keto)'x)yeptciy£e; i. Ix«
ues,ac circumdudtiles, qua partc m uisceri-
bus versantur
eV/£&eju.exterioribus TiTfciyyqjh^i ^ dxctv-
8a'£(h? asperx,& spinossc carnis exortu con
Hx omnes uerte- I tcdiar.

inuicem insertse cipy.o-
vlcoi-i.congruenter. pri-
ma motum prebet capiti
reliquar immobiles .
sctyp i-dorso i a.
oV?t»V. i.latere j. ^ br^ ita sunt compa I ^0' Ix^ttp* i a lateribus urrinque 7?ct7rt£a
inextremo vnaomnium") rate^vt sintin partij ^-'dn formam mensar faCla:.i. planar.
verttbrarum maxima,8: 5US 7fc ~) Medijs cauar (j.eaoxotKoi} habent (j.lav evpv^a-
praritantissima, quseanti pi&v. i. vnirum foramen illud cultodtentes
quo instituto,qui omnia
magna uocabant sacra ,
dicitur /g/ioVoVotvy.i.os sa
'-crum.

fiKzxpt^ | rw//oTAaV}M\scoptula,qu»est figura.cy/^fflj/or. i

c-MKlujotisas.i. in modumcanahculi& fisiu
lar,dum coniunguntur xcnd crvyxpie-iv, pcr
quodspinalis medulla fluit.
'TrKctylas i transuersis habentes Tvvao-eis.id e&
proceiTus impressbs,& desidentes parum,ac
sinuatos, quibus conglutinata: sunt crTrctScu.

Vas , &
xvto{, in
quo in
sunt

iaeit tru J i tnangula,<r£A7#«^.i in formam tabular insi-. i.costar.
cum,siue\^of ( y J deuhoraciscoitis,tetmiorqualatior,qua crassior angustior,incuiuscauo xotKoTHTt conieclium
«kuov. '•/j^umer* \ esticjj/j&pwTajcaputbrachij.
cuius / ^^^^"d.proceiTus dictus a similitudine dyxvpoetsi}?. i.anchoriformiSjseuet^^tvrpcH^nV. i ha-
I miformis a sinu homoplatar extenditur quasi spina pd^is,in qua luguli extremum TMxKtt£o\
«- ntpat incidit cartilagine commissum X°V^PV w^vtv.
A
^Figura est simile tribulo 7?pt@oKoH5>ist t^tpUAv txux&StTtipidpstvtxa similitu-
. • cjau:s seu ;Us,„ \ dinem habet cum cathetere masculino.
1 m ouod' ! sstw»p3paTcu i.coniungirur sterno,& atu;ii«7rg(ptv^e.i.connecT:iturhomoplatar.
s<* j Inmedioest^y^aTowJ^.i.rg^
tur cum prima dorsi vertebra.
(7Ta9c«.i.costa: rxctij.a.paS'etc dvaTtpa.i. fornici similes in parte superiori, mox inuicem committuturssfiU-
exquibus a \ (ZdKKovetv dKKiiKcus Ao^«<T«f.i.obliquar, cCvTisitttvcvo-cu : occursantes superioribusmox
liar sunc. ) cartilaginear spinar,& nothar costar vocitantur voSct TrKtvptA maiores superioiibus tUjj
1 V ^*/)kT(tr/j',quo ad extcnsionem,miuores wv///3«tV6<ys.i.inconcursu.
b etpQp*

apSpci. i.
attus de
quib' A»
 
Annotationen