Vesalius, Andreas; Rufus <Ephesius> [Editor]; Paulinus, Fabius [Editor]; Soranus <Ephesius> [Editor]
Andreae Vesalii Anatomia: Addita nunc postremo etiam Antiquorum Anatome — Venedig, [1604]

Page: bu
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vesalius1604/0583
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
TRICIS ANATOME
EX SORANO. •
rpi7?£t.i.matrix,vel rmater est TrJvlu@pv'av. i.embrionum, siue femum , quiab ea ?!»nuntur
quia\ efrieit macreseam habentes c r
rhiytTau, 13 uy%* vu!ua,quotLy siccerminiscemporisapciad 2 s^Tffov.Imeitmcn & \ %d9apriv. purgatio.
' dicitur / sic ultima viicera u . . . / riem
| si non exquisite saltem in latirudine xporhaTos. W^ttfflvi. parcum,
v Asa?u; i.vtertis,quia £t,J"sA®«:/.i.fratrum sitgeneratrix.
r dyrdj^vvyAvQV imeiiinum re<fi:um,cui WtKcttAvn-i stiperiecT:.i esr,incumbir.
rPueliis minorelt vziiczTais tnviats, & ideototam ipsam su-

/tc-itcu fita e(i, in
IXicdVivpu^apicico') kv?;v ueficam, cui esi
xarum spatio mter j voxOKt-tukm subiecta ,

blt yvehtihvQw
Nubihbus Toii wdjctfs in uigore artatis,arqualis.

t-.supposica, succumbit
incerdum tota inter
duai pars pro ratione
a?taris nam in
r7civ-7r6yu4[j.zvci ad luccumben
tia, velic^.
T&eTiH,eiy.tvt& ad incumbentia,
htvrlolf u j redto mrehino
(Aitriv te - \ 7d TheLyia. ad obIigna97<sV lu-
nuibus li / 7ri$nmcriv d-ro tzJV i^tcov.ad \ cum quam anceparcu,
natisacoxis / & mator eti uesicaqua
7d i^QTrt^riv id posieriora , ad
*- natis ex oiT; sagro .

uuotysTcu
aHissirur

gimentis

■7rpO(nthix£07if>i&?. i.natu gradioribtis maior,uiolatis mac;is, &
his,quar ucerum ance geiTerunt magis,quarc muhis ad rinem
coli desinit hn^n tov yAmv prarcipue ia ferendo urere,
utoculis eclicec comprehendere, intumescente peritonato,
ac epigaftrio & ex cnagnisudiae fartus cum suis tunicis & hu^
moribus, quar licet post
parcum cotrahatur, ma ranterionbus pacibus Trpovrapkfi-

TSsOi

iorem tame occupjtlo

Macns

rnon animalem, quia ^uey.i.ani
Sesumha-\ raa' non ei^uc quidam arbi
bsc S traci sutit.
USedT*777/_£yy i Ioca

«| lem,& propcer ea r contrahitura frigidis | ^^/77?« pro

pjf,a tk? x,ure't'/ 7f£i^«A5s.i. prorn
pt.ms vesicar cqlhim,quippe quod
haber tetminum TLuovpvSpttv. i.
non arqualiter subic , cerephram,.^ loco ti. ebri TAfted
nam in Tttts^/gi/s^extensus, Trpoavay.tyco-
rcontra61is in prtm 7$? vHptie ucerum lpsum pra;
Hammatione J ce(s» 1:
contrahitur, / Poikrioribus xj1 TdoTnSrtv supra
vesicar fundum matricis ett sun-
dus subieclus vmbilico , adeo, ut
vesi.af spirirum incumbit colio
matricis, & fundus eriam uesicae

\ & recluiac
His igitur / remissis.cv're
laxatis

laxatur a caiidis '-cidic t-ToV<Tg TrvSuiva. £ kvtc-i .
tr^m^a. fi- rn0:{^JK*H^? circonuolutammore brucorum TcSvdXoyav '(cSav.
^unm b.a «| s^milem t7k o-vkv-z ia.7?i)cn cucurbirular medicar, nam incipiens a tereti, & laco secundum
fundum termiqo ifhAoyov proportione, in angultum contrahicur osculum.
rr8//.r»i'.i.oscuIum quod rk«t£«.i.sicaeil KtndiAo-ov in medio rauliebris pudendi,
e(t irpctTOV) Tpod
rmagis>ut perfedli? t«i7s tea«o«
d<pi<rnK£ distat ab alis vr]epvyau.dTw ) ut plurimum qumq; ueliex
secundum artates m quiDuUum ; djgitos,sed 1 partu fic ^oyj^
| pQTipov uicinms extenlo col-
j lo matricis miaus.
Habec maenitudinem <T/* r-secundum u

yovyApo; prima , &
pro vunenrior pars,
quar
Tfdyjihoc colIum,qu2
pars ^consequiruros
culum & <fet<r$iy
ytTcu circum pledti
cur ab alis pu iendi,
qua: uicunt Hipvya
partes sia- \ [XeIyJdL,
bet :»omi- *) ^^Wceruix^qua? suc

nata* hss ■
gillaari^q
sun,t

tpopov. 1. vanam, nam

rvi™inib tcav

naturana est, ui multis quasi t-v&vtos orksiai
tik ctKovFiKiif Ivpvycopictf excetnus termmus
auduorij sinus.
r6p&£c-t qtwovcrtas appetitu cot
cus ad excipiendsim seme.
KaJldpaio-iv purgationibusad
excretionem sariguinis,
molle, & I fungositaci | dilataturpro [ ovhX\mcnv concepcionibus
camosum | pulmois croy. \ tempore xj) \ seu gedationibus ucen pro
tsuV Y.cupovs) ratione fecus augescentis,
uc rn

TsvHpov Kj \ foTVTi , uel
o-a.pKce'^ii j moilitiei lin

guar u

cedit coiio \ j a^iaKoptv - \
Kctuhsocuilis, seu vir / Natura est j tcov simtle /
ga superiorum par
tium concuisus <rau
S':o A.
duoi numeri: partes q
vtrinque golf coiii
anguttiam primae di
latantur
orhdjpd lacera,quar hu
meroscosequutur. t»
His quarpepererunr <*otV«i' rPolypodis capiti
Qdcrts fundum , seu basis pars,quar j dT0Y.iy.vnK.ijw , QohoetPirt- \
subiicicur j pov callosiusJ& n> lpeciem/
x.~T<»!rseu yd<?pa} 8zKo\vros alueus | fornicis induracumTirniie le j
venter sinus, cj,est oaovyapny.a ^cundum Herophilum uel ^-Summobroncho.
cotum ipsum spacium.

a~o tiKc-t pircu,m quo piurt-
mum dilatatur ad o uc e-
tiam recipiac ^«'p<* ts-
heiav manuni obitecri<
cum.

(TvyKC-tTi
loading ...