Vesalius, Andreas; Rufus <Ephesius> [Editor]; Paulinus, Fabius [Editor]; Soranus <Ephesius> [Editor]
Andreae Vesalii Anatomia: Addita nunc postremo etiam Antiquorum Anatome — Venedig, [1604]

Page: 435
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vesalius1604/0445
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ANDREAE VESALIL
DE CORPORIS HVMANI
FABRICA LIBER SEXTVS,
CORDI, iPSIQVE FAMVLANTIBVS ORGANIS DEDICATVS,
ac mox in fronte figuras sibi proprias offerens, quo minus & hic cjuo^ue £$dsm
sigura? varijs Capitibus passim praefigantur,
T / M Jt $ Z X T I L I B 7^1 V l C V


PRIMAE FIGVRAE, EIVSDEMQVE CHARACTERVM IMDEX.
T? S E 'HJ sigura tantam hominis in dorso cubantit partem exsinisiro latere commons~irat,quanta osien
denda thoracis sedisussicere arbitratisumus. ^Lbinteriori itaque thoracis sede,et latcribus,ac dein ab aliqua colH
regione cutemprimumhic ademimus:ac dein musculis,qui cosiis obducuntur,resetlis,coftarum ossa a sujs cartilagi
nibus vm cum petloris ofse Ubcrauinvts: & coslarum os]ibpis(ut inter secandum sit) essratlis, cosiarum cartila-
gines sursurn versus dextrum latus attraximus: ut thoracis cauitas, hancq; intersapientes membrane,& pulmo^
reliquaq; in conjpeclum venirent, qu& modo in cbarafferum sndice signisicabuntur.
Simstri, lateris costarum vndicantur cartilagines, vnd cumpcUoris offe, dextrorsimsursumq; tra$6.
B,B sntercottales musculi, mterualla cartilaginum occupantes.
C3 C Cosiarum a cartilaginibus seiunclarum osfa,
DyD Intcrcoslales musculi, interualla osiium adimplentes.
£ Clauicula hic nuda,atque in sua sede adhuc asseruata,cernitur.
F Venarum,arteriarum,neruorumq; in axiliam perreptantium series,
G Exterior iugularis vena hic,mox auulsa cutessecantibus occurrens .
H3H Simstra thoracis cauitatem interdiuidens membrana}supersicie ipsius siniftra hic confticua: quam etiam L3MfN^
& 0 indicant.
1,1 Septum transuersum, ea supersicie hic apparcns, quasinisiram cauitatis thoracis sedem rejpicit.
K Sedes,vbisinistra interdiuidentium thoracem membranarum,septo connascitur,
L Hacprotuberans sedes,cordis gratia hic insinisirum adeo prominet.id namque vnd cumsuo inuolucro inser mcw
brancts thoracem interdiuidentes comp rehensum, in smiftrum longe magis quam in dextrum porrigitur. atque h.u~
iuspotjsiimum tuberis occasione,pr<zscntemfiguram ex finiftro potius ,qudm dextro latere expresjimus.
M Vena fmisiro peclpris ojsislateri exporrecla, & tandem in fuperiora abdominis diftributa.
sssrteriasinifiropeclom offis Lateri cxporrecla, &similiter ac vcna M insignita,abdominis petenssusenora.
0,0 %zradi hic notantm,quos vena M insignita, <& arteria '2S^ notata, in smiftramporrigunt in membranam}thora~
cem interdiuidentem,
T,T T^eruus septi transuersi sinister, hic conjpicuti thoracem intiersepientis membram supersiciei in progresfu ad~
natus .
O Venainhominihus potissimurn aiugulovndcum septi transuersi neruodeorsum excurrens, & membrana tkora-
cerninre/sipieaii ramulos deriuans.
K) Ti V 'Pulmontssars, smistram tboracis cauitatem occupans, ac I{& Shuiuspartis sedem notant,que cos~iis,seu
ipsissuccingenti msmbranAproxiraa sfi,gibba ve cernitur. T yero & V dmpartts sedem indicant,que priusqud
coUabereturJexteriorisuper(icieifinistri£ membrana thoracem interdiuidentis cpmmittcbatur.Tiursus %£F T>par
tis huius pulmonis supenortm infiaaanpfibram,J'm lobum. Sautem & Vinferiorem,

Oo %

5 E C V N-
loading ...