Vesalius, Andreas; Rufus <Ephesius> [Editor]; Paulinus, Fabius [Editor]; Soranus <Ephesius> [Editor]
Andreae Vesalii Anatomia: Addita nunc postremo etiam Antiquorum Anatome — Venedig, [1604]

Page: bp
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vesalius1604/0578
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
INTERNARVM HVMANI
CORPORIS PARTIVM
Anatome •

rTunica sub curedic'turvrg/)/Xj3AV;oK.i.Pericraniuttiiquod cramumobuolua^vcinoSTi'
I busdiciturT£p/orc«r.

r

derantur ")

| Suturar pctpcu duaru r
r t • j lerrarum compagem I Sinciput^re^ctiWcttu.coronariam.
Kptvtoii j jmjtaC£Cj qUibus osTa | OcciputaAtf/x/2«To«<ris i. Iambdoidema similitudine litere a.
Caluana, i C0Wrnittuniur carent \ Medium veit:cem,quar in aliquibus suturam transic sincipitis
cuius -j ns)mjne apucj uer.eres, } & mesophryo terminatur, i7ri'(%vyvyovaav. i. coniungen-
' sedquidam Aegyptij tcm .
Ossa temporum a squammarum similitudine nomenadepca
vtrinque,A«T/tros<<r>;s.i.squammiformis j qua: duar.

•##;rCaput,in
quo consi \ I grjecenonbenedocti

Collu,de \
quo uide ">
B.

nominarunt videlicet
eamquarcommittit. V-
r r «T/tach .i. duplicata, qua:cst oflium cranij meditullium 701^70.^70*1
o'?av-
H^/zoiHtrsij-.i.cribriforme^quar sunt frequentia foramina ad Nasi initium,vn
de fit 7r/cii?^oV.i.lternutatio,& //w^ct.i.mucus sinedubioexit, per quae
etiam aliqui dicunt nos attrahere Ipiritus in ccrebrum.
A/9oe/<T>ni.lapidea,seusaxiformiaob firmitatem ita appellata, propinqua
Ossasunt, otTa auribus utrinque unum subalbidum , & durum, quaJecaputnu-
\ gni digiri manus,ubi aud:rorii persorati meatus.
j Kd.Ta.qteu? birtpoy^u -^oV tzSr/ia.i.propendentes eminentiat ad occipur,
quarnonnulli vocant hfiouSn, sedmale, cum vacua sint, & cauernosa
<rnpa.yya£ei?, nec solida,quare nomini non respondenc.
tyyd>ixcna,, quar sunt procelTus abauribus ad malas tendences.
^oTcttjuTct/.i.temporalescaua temporum replentes.
//ctcj»7wpex.i.mansorescircamaxillam infenorem 7lw ytcLia yvah$v.
r»Ao«<r«r. i.coIumniformes.proceiTus tenues 3 & oblongi deorsum incli-
nantes ad faucesj-ape $ 7o$apvyyi7s$i',

^tyes.i.rau
sculi.

L.

j ■ rdvavv(j.ct, i.carentia nomine,quar multa.
Intern* ( j ; • r • 3 r
corpons J j *r>v**T«e.i, foramina,")
humani ^Thorace,3 J-pamm. \ Ljvtkd i.ca?ca,duo
ita ditta,quodno

partesdi- ui

uiduntur
limili mo
do ut ex-
tern^, ne-
pe in

de C

Crura, de
cmibus ui-

s pwiyytr,lwb rCralTior,&fortiorad os. t.
branar, quaril
ludtegunt

Prope maximumCaluarisforameri, per
quod spinalis medulla inseritur uerte-
bris ei$ t crtpovSvkovs isx^cLWct. quar non
sintin rectum per\ peruadutmagnum sp. medullar cauum.
forata, de ^juibus ") <rpof to\Ts akocu(.'u prope auditorios mea-
dissentiut medici, I ' tus,&parumantemaxillararciculos, q
alij.n. volunt eiTe j ctiam non ita carca, quin subeantsora-
quarsunt. mina cribriformia.

bus ui-
D. 1

aril- \

Btachia,d*
quibus ui
deE,

tera. uTenuior,acminor,sedfirma tamenZvparos adcerebrum.
Partes ipsius duar. s Superior V *valiv ^M^ncoCa
c Inrenor 70 KA7a^ivt & a^/t/w, /sstw.i.baus.
TlApiiy^g^j • «...i,eiium, qU; proccssus est cerebri a basi proskiscen*
lyxip*- \ _ Cauitares^ seu ventres Koixicu.
&. i.Ce y Tunica venwes tegensintra, x°/30"^'V'i-choroides secundinis similis.

rebru, in
quosunt

69a,KsjLoi
.i.Oculi

rdi£rti7iKci. i.sensorii,a qui- r
BA*r«rsTce.i.germina [^ttdUlean^ ner l Exquibusnonnullietiama spi-
quar sunt nerui par- J T^£T£*' J-el^ton^per \ ^ medul, & mcmbran\a
tm' ( T/^idett,motusiolun-s lam inuoluente onuntur.
tarius. U

^veAoV.i.medulla,j'#T/«<9?J8: s*)$Ti(M cst,dorsalis;cVspinalis dicta,que per vertebras
, dcscendit.
loading ...