Vesalius, Andreas; Rufus <Ephesius> [Editor]; Paulinus, Fabius [Editor]; Soranus <Ephesius> [Editor]
Andreae Vesalii Anatomia: Addita nunc postremo etiam Antiquorum Anatome — Venedig, [1604]

Page: k
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vesalius1604/0521
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

RERVMET VERBORVM
IN PRAECEDENTIB VS DE HVMANI CORPORIS
FABRICA LIBRIS MEMORABILIVM INDEX,
inquoliterxa& bnumerisadiesta^, supcriorcm&rinfc-
riorem pagina? partem significan t.
B articulatio g.b fiiant, desormitas 15.fr issdscnascem n6.a
z^bdomen cur sum- ^Acetabulum 8.4 z^Lgyptioru mos in virginitatibmpro
mm rerum Optsex Acetabulumsemoriarticulandopara- ximenupturisobseruatus 410..*
ojfe deUitutum ne- tum 95 .a lALgyptiorum pudendi muliebris caru.
ccstarib creari uo- Acetabulumherba 418.fr culas amputandi mos, 410.4
luem zi^.a ^Acetabulumincoxendicvs osie,& bu- <*sserquiinrejpiratio?tedigeratur, cor
^Abdominvsmembrana 313^ mer0 418.4 disq; & ipfiws subminiHrantiupar
Abdominis musculi H3>b Acetabuli nomenad qu<e tcrtibsuerit tiumsuntltionis enumcratio 440.6
\Abdominis musculi tranfuersi nq.b dedutlum 419.« cssjreafubftantiareficiendpqu.vspar--
sAbdominis musculi tranfuersi a perito iAcetabula,qu$secundb a ueteribussue tes naturaskbresecerit ,& qu$ pri-
n£ofeparatu diisiciles ibid. rintappellata qiy.a uatim vitalijpiritm subminislrent.
^Abdominis mufculorum adminiftratio Acetabulorum uteri examen 434.fr 440.fr
duplex 114.6 prior, quijit a mu- .Aciesdigitorum qu& nj.a ^ltatcm complentesdentcs n6.a
scuiorumexortuoblique descendeu^ K^^oy*? 85.fr <*^sgis 127.4
tis ibid. A'*pvluiov j^.an6.b tssgit os i26.fr
/Alter modusab ipsorum terminis obli A ^coulw^toy n6.b <^slacharam ibid.
que descendentis 215.fr Acualeos I22.fr ossiag&s ibid.
jLbdominis musculorum altcra adm.ti Acm varU seciionibus apte, cym ea- zsslct nafi 110.fr
flratio,uersusipforum initiaobliq le rundcmdclineatione 121.fr zssiarumnafi musculm pr&sentiscapi
descendentis 216.a oblique ascea- Adaicon 127.4 tis in altero latere 5 aut omnium 9
demis>retJi & transue-ji ibid. Adami morfmos 126.4 & 10.187. fr inalterolatere6,
jLbdominismnsculorumdelineatioobli Additamcntum' 5«fr automnium 11 & 11. ibid.
quedescendentis 136.a asceaden- Jtdditamentumnecatum ny.a tsslbadaranojliculum 92.fr
m1j5.fr refiliiqi. a trafuer Adeps seupinguedoirt^iKn 18 i.fr <*^slbertm,Thomas,Sco:m,vtriufque
si ibid. a v quid 277-fr clafjis Theologi, devermisormium
in Abdominis musculoru dcscriptione A'cs»>'o«jV ttapckatw; 405.4 processuumusunotati 491.4
uarius Galenus ii$.a Adeps quid 181.fr ubi sit copiosior. <*sslberti,Tbom£,Scoti,de cerebrt uen-
Abdominis musculorum sundione ine- ibid. quibus sit copiosior ibid. triculis opinioqualvs 480.4
pte msdicoru uulgus ajjignare 215.fr ^Ldcps cur albeat ibid. tsslberti Magui de secretis mulicrum
Abdominis musc-Jorum ofilo admmi- ^Ldeps mefcntervj j88.fr tudotlijjimmliber 4*7 >b
stratio qij.a Adeps omcnti $#i.a eim usm.ibi.b <tsslcbatm li6.b
tAbdominis musculorum osilo descriptio Adeps intejiinis obduclm 586.fr trflsaik os ibid.
2ij.fr obliqui descendentis. ibid. Adipis administratio, siue reseclio , <tssigorab ibid.b
ascendentis 214. a recloru dcfcri 182.fr a^lbam ibid,
ptio.ibid.b transuersbrum ziq.b Jldipis copiaquibws animalibm attri ^lharta 127.4
Abdominisotlomusculorum breuis e- buta 181.fr <tAihosos 126.b
numeratio 213.fr ^Adipis delineatio 18i.fr a'a'v£po(j.vJVTt; nerui 333-a
*AbdominismusculQrumven£Jacarte- ^tdipis usu% quis 181.fr a\k<jlvtoch$h{ secmdumsgtm inuolu-
ri& 3 53-b ^Ldipeetiacarnipassimattendi 172.b crum veteribus cur appellatiwu .
^Abdominis musculorum usm 215.4 *Adipem in thoracis lateribm dorsoq; 420.4.421.4
^/Lbdominis muscuios solos nouisse uide occurrtntemne carnis loco habea- a^ovtKts musculi 226.4
tur medicorum vulgm 215.4 mm}cauendum 204.fr csslrasase 127.4
sAbdominis recli museuli administra- Adipem reponi inter cutem & tendi- ^lrip ibid,
tiozi6.a tranfucrsi ibid. nemvoU ijo.fr csslfahad I26.fr
*Abdomiuis refiii mufculipars, quasi- ^Ldhpens alba vc oculi tunica 499.fr <isslfelameet 127.fr
mi& abundant, &■ cancs J*4«# Adiutorium bracbij 12 6.b adnajcen <tsilfelanuat ibid,
*Abdomin'issecito 426.fr st'4.56 adjiatum,adnexus. ibid. ^ljbnscminiA ibid.b
inAbdoiainecandidiorlinea zi^.b Adolcscentemquenda iurisstudiosum <±s?ljbcbi ibid,
Abbaumos 126.fr apud Tataumos glandis duos obti- zsllterati color in nutritione altcranti
lAbhansos ibid. ?iuijjemeatm}quorumvnmsmini, similis 39^-^
a^zavBct i%6.a alter uerb vrinA delimatm ejlet. a^sithauorat 127.4
AcceptabuLum S.a 414.fr a'y.&pvycu 182.fr
lAccolarum^Llpium, quce Stiriamj^e-r Adoren iii.a a^.favts 8«fr
V U 4 a*'tJ.VHOt
loading ...