Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Vesalius, Andreas; Rufus <Ephesius> [Hrsg.]; Paulinus, Fabius [Hrsg.]; Soranus <Ephesius> [Hrsg.]
Andreae Vesalii Anatomia: Addita nunc postremo etiam Antiquorum Anatome — Venedig, [1604]

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.12941#0330
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
j20. And, Vefaltj* de corpons \ \
b Trrtimcula exterioris rami diU& antea diuifionis,ad riliquum aceedens interioris rami.
1 \Rrjiauum interioris rami,perpubis ojfis foramen, in mufcuios interiorem femorisfedem occupantcs, difiributum,
K Sedes.qua soboies dicli reliqui alteri uena eommifcetur. Vtrum &. hicquaq-,ex tabula prompte animaduertis,quau
djzr arterm fubaudiendmn esi,quum fcilicet uen£ artcriam attendi cernis..
' Sxterior-ls ramipropago,abdominis inferioremfedem adumbelicum ufque perrepens.
w Vena persemoris,& tibiminferiora,fithcutc addigitos ufquepedis difiributa,etinprognssuuarios edcs surcuhs.
n Vena coxeniicis anteriorapetens, fnb ciitetam.cn.
0 Mufcuios], cjr cutem femoris exteriorem scdem occupantes ,intertexe.ns ucna.
f Vcna mufculis interioremfidemfemoris oecupantibus digesia.
°l Djcja modouen£ congrefius cum ea, qu& per pubis ojjis foramenfemur adit.
r Hac prccipuafemurpetens-.uena fecundumfemoris os inpasieriora refieilitur.
s> t Trottaginesmusculospofierioremsemorissedemoccupantes, et cutem huius fedis adfitram,ac ueluti calcem usque
accedentes.
u Diuifwinpoplitc, atqueadeb ramiin m'ifiulos a femoris capitibus hicprcnafcentesdiflributi.
x Maioris dicle diuifionfs trunci uena,exteruam tibie cutem ad fummum ufauepedis implicans.
y Vena, & artcriajibulg exporreils, ac inter mufculos latitans.
A Maioris diSia diuifionis trunci ramus,cutem,internam tibmfedem integentcm,ad digitos usq; uaric subiens.
^ liamisdicJ;itruncifuramadcalcemufquepetens.
y Tropagograndioristrunci inter mufculos tibia anteriore fede occupantes,adpedis ufq; superiora,et digitos digesia,
^ Trunci grandioris reliquumJnter mufculospofteriorem tibia fedemfibi uendicantes deorfum repcns, & inter tibia
ac calcem pedemsubiens, cjr ramulos digitorum infcriori sedi communicans.
sj'01>{j,AM magna figura cum ipfi annexis partibus-,uiri uenas, acarterias omnes proponit, haudmcfiudia-
s:s incommodaturiim duxi.fi muliebrium uaforum tantam feriem hic proponerem, quanta a yirilibus uafis illa dis-
fert. Omddnntax.itinfeminaliumuasorumad teftes duciuperficitur , etucnis , artertjsq; uterumimplicantibus
ku& omnia p £cedentiftgura infignitafimul cum muliebriuefi&aproponuntuy.utiiamfubfequens charaffiemm
edocebit index. . . ■ , .
g %rrnuli a uena & arteria in membranam excurreutes,quaill£ peritonxo committuntur.
t Tcrtiouemc, & arter'i£ tcftem adeuntium,superioremsundi.uterisedem petens.
' Commixtioueu£,&arter'i£feminalium,qu£ inftar piramidis efi 3 & uaricibusajfimilatur*
. Tcftisfinifier. . <
Vas scmen d tesle in utcrum deferens.
Obtufusuterisundiangulus.inquemuasfemendeserensinfertionemmolitur ,
* Hac fedefundus uteri (quem \ mdicat) in ceruicem terminatur,hacq; regionc ipsms consisiit orifictum •
Vtcri ceruix.
Hicuefice ceruix,cui xinfcripfimus,in utericeruicemproducitur,ac desinit»
Vafa insenorem uterisundifedem, <^r ceruicem implicantia.
n Ceruicis uteri oris coUiculi.
v v Meatus urinam e rembus in ueficam deducentes.quamquam hic abundefit uasorum rationcm adnotauisfe9ac non r$
Uq^orum qmniumcharatterumIjuc non fpeclantiumiationemhaberc^

TER.TII LIBRI FINIS,

ANDRAEE
 
Annotationen