Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 1.2011

Page: 71
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2011/0075
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Sztuka Ameryki Łacińskiej 2011, nr 1

ISSN 2299-260X

Przedstawienia ahuianime w Kodeksie Florentyńskim

Katarzyna Szoblik
(Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Wstęp
Kodeks Florentyński {Códice Florentino) to jedno z najcenniejszych źró-
deł wykorzystywanych do badań nad historią i kulturą rdzennych mieszkań-
ców Doliny Meksyku okresu kolonialnego, a także podstawa do rekonstruk-
cji relacji społeczno-kulturowych panujących w państwie azteckim w latach
bezpośrednio poprzedzających hiszpańską konkwistę. Jego autorem był fran-
ciszkański misjonarz, Bernardino de Sahagńn, który po ukończeniu studiów
na Uniwersytecie w Salamance i złożeniu ślubów zakonnych wyruszył za oce-
an, aby krzewić chrześcijaństwo wśród Indian zamieszkujących wicekrólestwo
Nowej Hiszpanii. Na polecenie prowincjała zakonu franciszkanów, Sahagńn
poza działalnością misyjną rozpoczął także prace badawcze, zmierzające do
spisania najważniejszych informacji na temat indiańskiej religii, wierzeń, zwy-
czajów, historii oraz sposobu postrzegania świata. W tym celu prowadził on
systematyczne badania wśród starszyzny indiańskiej, która pamiętała jeszcze
jak wyglądało życie w Dolinie Meksyku przed przybyciem Europejczyków1.
Długoletnia praca nad gromadzeniem i porządkowaniem materiałów zaowo-
cowała w końcu powstaniem m.in. wspomnianego Kodeksu Florentyńskiego.
Dzieło to składa się z dwunastu ksiąg, z których każda poświęcona jest od-
rębnej tematyce, a poruszane w nich problemy dotyczą spraw boskich, ludzkich

1 Baraniecka, w: Sahagún 2007: 6-22.
loading ...