Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
'n

que Decuriones assignatos fuisse ; ac proinde P. Marcium decu»
ri^e libertorum a regione esquilina pr*fuilse. Sed ad insti-
tutum. Eas omnes Inscriptiones, qu^ adhuc supersunt , summa
cum diligentia ex ipsis lapidibus exscripsi , reliquas , quns pe-
rierant, collatis pluribus MSS. Codd. aut si editx erant pro-
batissimis editionibus quantum potui emendatissimas volui .
Variantes etiam le&iones , & quod ad Marmorum historiam
pertineret, in notas contuli , in quibus obscuriora loca in
gratiam nostrorum hominum conatus sum illustrare .

Nequo vero is ego sum , qui pleniorem colle&ionem fieri
potuisse negem . Plures enim alii MSS. Codices Pisauri repe-
riuntur , quos evoluere ( ea fuit in me possessorum comitas)
nequaquam mihi concessum fuit . Ex illis profedo plurimx
alise peti poterant Inscriptiones ; multas enim non sine ma-
gno animi dolore novimus statim atque effossie fuerint, vel in
calcariam , vel in nova fundamenta detrusas ; quarum qui-
dem exemplar minime ab iis negledlum fuisse existimandum
est , qui Pisaurenses res accuratissime , ut ajunt , scriptis con-
signabant.

Appendicem ex meo Cimelio audiorem quidem dare po-
tuissem; hoc enim libro nondum ad umbilicum dedu&o , in
agro quodam, primo a Pisauro lapide, Collem Albanum ver-
sus , prope Ecclesiam , ac Suburbium S. Venerandas , vete-
rum Pisaurensium Sacer Lucus fortuito detegi increpit : quam-
obrem fossbribus multis adhibitis eximias, & quantivis pretii,
auroque contra cariores opes reperi ; tresdecim nempe Inscri-
ptiones iingua , literisque antiquissimis ac pene Pelasgis inscul-
ptas ; stantes aras ; maximam votorum , donariorumque tam
ex argilla , quam ex metallo copiam ; fidiiia signa , ut ego
quidem arbitror , Deorum ; maximam item numismatum co-
piam ab ultimis usque temporibus objatorum , ex quibus Sa**

cri
 
Annotationen