Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
1

tificentiores titulos affe&asse jampridem a Viris do&is observa»
tum eit. Pisaurenses neque in hoc cxteris concessserunt . En
municipaiis iEdilitas, Curulis appeliatione insignita . Non de«
sunt tamen in aliis Coloniis exempia . Aediies Ariminenses >
Curules di£los fuisse testantur Veteres Inscriptiones Giuter pag.
MXCI. 12. MXOII. i. Interamnates, antiquum Marmor, quod
primum a Fabretto Insc. Dom. Cap. IX. n. 160. mox in Gu-
dii coiieclione vulgatum est pag. LXXIV. 4. & 5. & in Syn-
tagm. Domano Cl. II. 35. ; nec non aliud Fragmentum eum-
dem fortasse C. Dexium JEdilem Curulem destgnans apud Gu-
dium p. LXXXI V. i. repetitum pag. CXLill. 4. Vuteolanos,
lapis primum a Grutero, Joco non indicato ubi exstaret, pag.
X. 2., deinde a Cl. Vignolio Clas. I. Insc. seledt. pag. 192. post
disertation. de Columna Antonini editus . Attidiates, aiia Ve-
tus Inscriptio apud Gruter p. CCCV. 1. repetita p. CCCCXLII.
10., qu<e iterum auilior in Doniano Syntagm. prodiit Ci. V. 171*

L . D . D . D . PVBLICE . Inscriptio vel arx IOVI OP-
TIMO MAXIMO dicatae insculpta fuit, vel basi Jovis Simu-
lacrum suitinenti, quae a M. Naevio Justo Pisaureniis Colonix
ALdili Curuli publico aliquo in loco collocara fuerit , quod
singulares notx L . D . D . D . Locus Datus Decreto De~
curionum demonstrant . Quotiens enim publico in loco po-
nenda erat Inscriptio , sive sacra elset , sive profana , a De-
curionibus ejusdem loci concessio erat impetranda . Occurrunt
exempla & in aliis sacris Inscriptionibus apud Gruter pag.
XXII. 4. XXXVI. rt. 15. XLIII. 10. XLVIII. 3. Gudium
p. I. 4. XVI. 6. XXV. 1. & Donium Cl. s. 34. 35. 136.

Sed quoniam de Jove agi caeptum est, ubi Templum iliius
fuerit, investigemus . Plura equidem Jovi Templa posrta fuis-
se a Pisaureniibus, facile mihi persuadeo ; Precipuum vero ,
saltem digmtate, illud fuit , quod CL Fulvius Flaccus Cenior
exstruxit Anno Urbis DLXXX. cujus meminit Livius lib. XLI.
Cap. 32. ; quem Jocum , quando alia pr&clara opeia ab eo-
dem Censore Pisauri fa6ta memorat , in vulgatis editionibus
corruptum, ex Mar. Donati, Car. Sigonii, Jo. Clerici casti-
gationibus integrum hic recitabo . Et alter ex iis ( ("ensori-
bus ) Eulnius Elaccus , nam Ecfthumius nihil, nijl Senatus Ro-
ynani, Populrve jujfu^fe locaturum ipsorum pecunid dicehat , Jo~
*vis JEdem P/sauri, & Eundis, cb* Eollentice: aquam etiam ad~
ducendam , & Pisauri *viam ftlice Bernendam , df ftnuesfa glarea :
in his & doacam in fluvium arcumducendam , & srum porti~
 
Annotationen