Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
mihi retulerint , exiflimo illud Temyli Jo<vis , quod jctm di&um
efl faijse conditum a Ch^Fulvio Flacco (*) Cof. A, V. C, DLXXK,
extitijfe pavimentum ah eodem Confule construiium . Hac nam-
que omnia Jovis injignia sunt: enhnvero Eccleflam , Templum Jo~
*vis primum fuifle mihi persuadeo, poftea vera a M. Antonio Bac-
cho fuo dicatum , Hxc Maccius; Quod vero idem scribit pa-
vimentum illud superius Templi Bacchi fuiise, cui a M. An-
tonio Templum Jovis dicatum fuerit , Nuga: . Pavimentum
iliud superius musivo opere stratum , Chriitianorum opus fuit,
& quovis pignore contenderem fuilse pavimentum Cryptx sub-
terraneae Cathedralis Ecclesiae , quam A. D. MCCCCXLVii. ,
translato Corpore D. Terentii Pisaurensium Patroni a Joanne
Episcopo oppletam adhuc dolemus . Teitem habeo Francis-
cum Fabbrium in descriptione Cathedralis Fccletix poit Vitam
Divi Terentii; ait ille : QueHct Chiefa fu per il djoi ahellita
di njaghiJJimi ornamenti anco nel suo primo JJiano d: nohili, e
riguardevoli Mofaici con diuerfe flgure alV uso antico , le qaa-
li per causa del nuovo Terrapieno Ji *vedona nel sondo deile &e~
polture cinque piedi ahasso,

I L

1N Epistylio grandibus literis exarata Inscriptio , in funda-
mentis Publici Tabularii superiori sxculo de integro
constru£ti, periit; tam vile erat iis temporibus vetustorum ia-
pidum pretium . Patet ex ea Cereris Templum , vel Sacel-
lum, vel iEdiculam aliquam fuisse Pisauri «

I I L

VUIgavit hanc Inscriptionem ex Langermanno Reinestus
Gl. I. 179 . Sed in eo fallitur , quod Caftenx esse lcri-
bat . Exstat etiam num apud Nob. de ALrailiis in Villa Col-
lis Albani, • arx , quam hinc patera, inde urceolus exornant ,
insculpta., IVL. ita perspicue in marmore legitur ,sulius; per-
peram Langermannus Reinesio FVL. obtrusit.

Non erit aiienum imaginem hic asferre pulcherrimae Statux
ahenex Pisauri inter Tempii rudera repertx Anno D. MDXXX.,
de qua iEmilius Mancinius T. C« Pisaureniis in Prxft ad Pa-
. trix

( *) Male t Temp/um enim t/lud % ut ex Livio docuimus a Flacco Qensore conditum suit 3
&ujus censum ineidit in annum U. C. DLXXX,
 
Annotationen