Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
posita fuit . Vulgavit iliam ex Smetio Gruterus p. XLV. 2*
Meminerat & iEmilius Mancinius in Pracfat., ad' Statuta Pisau-
rensia En ejus verba Dumque juxta Vortam , quam Fa*
ncnjem 'vocamus > lapides quidam e.vtellcrentur , inventi sunt ali’■*
qui marmorei , quos nottlgo Pedestaiii dicunt > supra quos > ut ex
'veftigiis videre licet > Statua anea ftabant , in quorum uno pes
Aneus adhuc eft > qui altitndincm rei demenfirat > Inscriptionem-
que ejus formalem hic appofuijfe non piget C. LVXILIO &c. Su-
jpra. alium autem marmoreum , & ornatum lapidem erat calceus
aneus deavratus , •vittd quadam circumdatus , magnitadinem
saBi denotans , cui tahs erat Infcriptio VICTORIAE AETER-
NAE <&c. Alterius etiam , cui equeftris Statua injidebat , ut

ex pede equi cenei , & atius veftigio videri poteil, Inscriptio-
nem non tacebo HERCVLI AVG« &c. Sqbastianus quoque Mac-
cius de Portu Pifaur.. lib. I. cap., XII» ? Pisaurum Rempubli-
cam fiiiiTe probare conrendens , de hac Inscriptione ita diste-
rit : Hujusce rei amplijfimum habemus teftimonium nobilijstmi ,
atque perantiqui marmoris, quod in prasentid , summd curd asser-
<vatur apud Pifaurenfes in Atrio ALdium Ducalium hoc exemplo
HERCVLI &c. fuit autern cippus seu bajis anea Statua , eft-
que admodum magnus , ac grandis > repertus autem suit An.
SaL. Hum. MCDLXXJV. dum eruerentur Arcis sundamenta. Sta-
tua 'vero, qua in eo suerat ere fta, erat equeftris , atque anea,
ut ex pede aneo equi , qui etiam deauratus eft, videri poteft,
qui in summo eidem cippo erat assixus ..... Exftat & alter

lapis in atrio JEdium Ducalium in quo pariter Pisaurum appel-
latur ReCpublica . Hujus quoque amplifstma eft Inscriptio, atque
ita fe habet VICTORIAE &c. ....... Hac quoque bajls in-

'venta fuit anno Sal. Hum. MDXXX. in antiquis Civitatis ma-
nibus juxta Portam Fanestrem , ubi erat Arcus Triumphalis :
supra b:ajim erat equus locatus cum tribus pedibus , juventusque
suit pes equi auratus > Hic vero equus creditus eft suissie
Aureliani Imperatoris , supraque ipfum idem Aurelianus insediffie
cognoscitur ex eadem Infcriptione , % . • Exftat & terti.um tefti-
monium lucuLentiJfimum pariter df amplijsimum pervetusti lapidis
apud Pisaurenfes hoc modo C . LVXILIO &c, Affier<vatur in
Hortis Ducatibus , & eft basts Statua sex pedibus alta : in-
*venta suit anms elapfts sub antiquis manibus Civitatis prope
Portam Faneftrem , In ipsd bast repertus suit pes aneus cum
eddem Infcriptione. Eisosta igitur fuit A.D. MGCCCLXXIV. dum
Constantius Alex. F. Sfortia, Pisauri Dominus, antiqui lateritii

Thea^
 
Annotationen