Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Agror. Grdcchdnds, cY Silldnds limitcitiones , Gracchanos, 57/-

lanos Hmites,. efr' lapdes conjundim memorat : Frontinus quo-
que de Colon.. Nolanum agrum limitibus Snllanis , Tuscula-
num Menfurd, Sulland assignatos scribit . M. Luculli aetas ap-
prime convenit ; quum enim iE.djlitatem is gesserit Anno U.
C. DCLXXW P. Servilio , Ap.. Claudio Coss. ut ex Plinio
lib. VIII. Cap. 7. constat, quam. magnificentissimam fuisse lib.
II. cap. 16. de Offic. Cicero scribit; apparet Sulla Didlatore,
ut terminos hos Proprxtore restituendos curaret , idoneum
fuisse .. Accedit, quod probabilem Sulla Didator habuit caus-
sam, cur id per Senatum jusserit, quum enim militarem Co-
loniam. Piiaurum deduceret, ut suo loco demonssrabimus, ne-
cesse erat perticx. fines definire , ut accommodatior agri divi-
sio fieret.

M . TERENTIVS VARRO LVCVLL . Exposito Inscri-
ptionis pretio , quxdam etiam notanda lunt ad uberiorem il-
lius explicationem, de celeberrimis Viris, qui in eadem memo-
rantur, quique Romanx Historix Principes jure appeliari pos-
sunt _ M.. Terentius Varro Lucullus ex Licinia gente fuit,
in Terentiam Varronum familiam; adoptatus: L. Luculli claris-
simi iiiius viri, sive frater, ut Cicero, & Plutarchus tradunt,
sive patruelis, ut Eutropius: Suilx Imperatoris Quxstor felici-
ter ad Fidentiam pugnavit ; AE.dilis cum Lucullo fratre fuit;
Prxtor Peregrinus beneficio legis Sullanx , qua iis qui suas
partes fovissent , Magistratus continuatos gerere permisit , for-
tasse anno sequenti, quo Sulla decessit , uc ex Asconio conji-
cere haud temere possumus: scribit is in Orationem in Toga
Candid. ad M. Lucullum Pratorem, qui jus inter Peregrinos di-
cehat, in jus adduBttm a Gr&cis C. Antonium , qnod is multos
in Achajd fyoliaverat, naBus de exercitu Sullano equitum tur-
mas . Conlul cum C. Caisio Varo A. U. C. DCLXXXL an-
no post L. fratrem . Macedoniam Provinciam Proconsul obti-
nuit: de Bessis. triumphavit : paullo post L. fratrem decessit ,
ut author est Plutarchus in Vit. L. Luculli V. Augustin. de
Famil. Roman. Richar* Strheinn. de Fam.. R. Corrad. in Ci-
cer. Brut.

P . LICINIVS . P. Licinius Craffus Mucianus, P. Mucii
Scxvolx filius, in Liciniam gentem a P. Licinio divite adopta-
tus, Pontifex Max. Anno DCXXII. in locum P. Cornelii Na-
sicx cooptatus , anno sequenti Consulatum cum L. Valerio
Flacco Flamine Maniali gessic. Proconsul contra Aristonicum

bellum
 
Annotationen