Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
36

fratris proditores supplicso affecisse, fleviise etsam , quotiens
illius imaginem , aut liatuam conspexent , ac demum ip-
sum inter Deos retulisse ; Alteram , quod non folum maximos,
& inauditos honores Plauciano tributos scribant Hidotici , e-
jusque salutem pari precio habitam fuissb , ac ipsorum Augu-
siorum testetur lapis duabus pariter lineis abrasus apud Grut. p.
XXXIX. 3.5 verum etiam, quod Plautiani nomen e pluribus pu-
blicis moiiumentis-*, quibus constgnatum fuerat, odio Caracallx
erasum fuisse, exploratissimum sit ex lapide Colotiano apud Gru-
ter. p. CCLXX. <5., & alio p.. XLVI. 9., quibus. accensendas
esse, non rnodo Arcus Septimii in Clivo Capitolino, alteriusq:
in Foro Boario Inscriptiones contendit Vir docftistimus , sed
quotquot alise reperiuntur ad tempora Severi spedantes ,. in
quibus abraiio aliqua deprehendatur.

Verum non ex sunt rationes ab eruditilsimo Viro allatx,
Ut me, de sententia tantorum Scriptorum calculis firmata, huc
usque dimoverint . Etenim, ut certurn est nomen Plautiani in
iis duabus Gruteri Inscriptionibus erasum fuilse , ita quoque
certum arbitror in tot aliis inonumentis Getx nomen erasum
qux ille omnia per nimiarn vim ad suum Plautianum detor-
quet .. Id autem, & ex antiquis Hiitoricis , & ex. vetustis. In-
scriptionibus manifesto- deprehenditur..

Licet enim Spartianus nusquam scribat, jusssu Caracallx Ge*
ix: nomen erasum , quod Nardino excidit , plura tamen nar-
rat, cx quibus recfte infertur , Antonini odium fratris sangui-
ne expleri non potuilse led etiam post ejus mortem grasssa-
tum fuiise In Caracall. Dixit yraterea in castris y fratrem <ve-
nenum ftbi parajfe, matri eum irreuerentem fuifte^ egitque publi-
ce gratias his y qui eum occiderunt; non multo post: quum ssen-
tem matrem Geta ‘vidijfet, aliafque mulieres Josl necem sratris,
mulieres occidere. conatus eft: ac deinde ; hfdem diebus occist
sunt innumeri, qui fra.tris ejus jjartibus faverant: occifi etiam
liberti , qui Gettt adminiftravserant . Postea vero Papiniani
mortem describens, inquitj atque ideo und cnm his, qui sauto-
rer fuerant Get&, a militibus non folum permittente y'verum etiam
suadente, occisum . In Geta . Occidere <voJuit, & matrem Ge-
ta, no vercam fuam , quod fratrem lugeret , & mulieres alias,
quas goft reditmn■ de curid ssentes regerit. Teste igitur jpso
Spartiano deprehendimus Caracallx odium in Getam fratrem,
etiam post ipsus mortem, publicis, sgnis testatum . Sed, cla-
lius. quam Spartianus hxc narrat Heradianus lib. IV. ex An-

geli
 
Annotationen