Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
iicet m domesticorum , amicorumque , qui in Palatio habsta-
bant , cxdibus , tamen iis , qux lubdit Herodianus , minime.
convenit ; ait enim ; Porro ipfa cadavera plausiris omnibus per
contumeliam imposita, aut extra urbem exportata, acervatim> aut te-
tnere injecia rogis comhurebantur .* nec quisquam superfies suit ex
iis , qui levem modo cum Getd notitiam habuissent - Athletre e~
tiam , & aurigat , atq: omnisariam hifiriones , & quidquid denU
que ) vel ocidis illius y vel auribus jucundum suerat, pajfim occide-
bantHr . Prreterea Senatorii Ordinis quicumque aut nobilitate ,
aut optbus excellerent , minimd qudque de caujjd , vel plane nuh-
ld, quantumlibet levt delatione, pro illius amicis interimebantur;
Quin & Commodi sororem jam anant, aiq: ab omnibus Jmpera-
toribus, #£ Mavci siliam oportuk , magno in honore habitam mor-
assecit, caujfatus, quod Getae necem apud ipfm matrem desie-
. Jam vero mirum videri non poterit, Antoninum, Deo
gladium , quo Getam interemerat, coniecrare autum essse, quod
ex Dione , & Zonara constat . Propius tamen ad rem no-
slram ex Dione, coxvo Scriptore, & ipsius Severi dudum fa-
miliari, Xiphilinus, xujus audoritate usus fuit 1. J. Fabrettus»
poilquam Caracallx. crudelitatem in eos , qui vel minimaro
cun\ fratre notitiam habuiiTent, descripsit, ait Capitale enim
suit , fi quis vel folum nomen Geta fcripsisfet, aut pronunciafset ,
adeout ne Poetre quidem eo nomine in comcediis deinceps uteren-
titr , suereque projcripta bona eorum omnium , in quorum tefia-
mentis id nomen inventum efi scriptum . Et, ni fallor, aperte v
quod jamdiu ex vetustis Scriptoribus elicere conamur, in Ex-
cerptis Valesian. traditur pag. 747. Sed, & odii fui (Caracal-
la> etiam in mortuum sratrem specimen dedit, fublatis ludis, qui
natali ejus siebant: Succensebat & SAXIS, qutbus ejufdem imagi-
nes ac fiatuas impofitte suerant : monetam prafterea illiu-s imagine■
signatam canssavit . Dispeream , si his ponderatis ulius reruro
aequus xstimator Getx nomen erasum neget. Neque enim tur-
bant, qux ex eodem Spartiano adducit Fontaninus,, quod nem-
pe sseverit Antoninus, quotiens Getx imaginem videret,
quod eumdem inter Divos retulerit; Nam si re&e perpenda-
tur tota Caracallx > Getxq:. historia a Spartiano conscripta,
erit luce clarius Caracallam statim post interfedum Getaro
omnia in eum eTerati- odii signa dediTe , ut supra demonstra-
tum est: demum tumuituantibus populo, militibusque, in sa-
nius abiiTe consiiium , placandi nempe ignaros plebis , mili-
tumq; animos ; proinde Getam inter Divos retuliTe . Utiq;
 
Annotationen