Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Tertii versiculi erasio incipit post verbum COS* eam ita re-
stituit Fontaninus;

L. FVLVIO PLAVTIANO C. V. PR. PR.COMITI AVGG.

erasionem vero quinti versiculi hoc pa6to

A VXORI FVLVIAE PLAVTILLaH AVG.

Ego vero quid fucrit in quinto versiculo nolo divinare; Imo
si jam Antoninus Piautiilam uxorem duxerat, ejus ibi nomen
fuiise, lubens concedo . Iliud tamen sumo, in tertio versiculo
non Piautiani nomen fuisse , sed Getae . Mitto alias jam in-
culcatum argumentum, quod nempe verisimile non est, prsepo-
siturn fuiise in pubiicis monumentis nomini Julix Augustx no-
men Plautiani . Equidem certum est, ejusdem fuiste nomen
erasum in Inscriptione , cujus in signis militaribus ad latus
arcus inscuiptis erasa cernitujr imago; tres cnim fuerant olim
in iis imagines: media Severi: superior Antonini •' inferior ve-
ro erasa est . Porro absurdum esset dicere, eam fuisse imagi-
nem Piautiani ; Quando enim umquam in signis militaribus
privatorum estigies praepositx exercitibus leguntur ? Certe hoc
erat adepti Jmperii signum . Non ignoro Tiberium permisisse
Sejani imaginem inter principia legionum coli , ut author est
Tacims Armal. lib. IV. Cap. II. Sed id postea vetitum fuisse
animadvertit Bulenger. de Imp. lib. II. Cap. 12. Profedo
nullum aliud in tora antiquitate reperitur exemplum: nec cre-
dibile est , si huc Severi in Piautianum indulgentia processis-
set, tot Scriptores , qui ejus potentiam, divitias, dignitatem li-
teris consignarunt , ampiistimum hoc honoris signum siiuisse :
imago igitur illa Getam expressit, ut Severi, liberorumque ef-
figies militare signum contineret; fuit enim iilud solenne , ut
non solum Augusti, verum etiara Cxsarum imagines exercitui
prxponerentur . V. Herodiana iib. VIII. Euseb. de vita Con-
stantin. tib. I. Cap. gr. Notanda quoque est erasio integrae
figurx , qux prope Antoninum ignita: arae thus infundebat.
Inde satis valida oritur conjedura, suisse iilam Getae imagmem,
ut tota Augusta familia in eo arcu viseretur , hinc Antoni-
nus , & Geta fratres : inde vero eorum parentes Severus ,

& Julia . Sed iilud omnem omnino dubitationem tollit
quod erasorum verborum loco BRITANNICI MAXIMI co-

gno-
 
Annotationen