Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
48 . . .

ircitus pr&cipue , csuod inter Jtro.finquoritm , cT dffinium Senoeri Jt~

mulacra^ suam tlle Jlatuam fosuijfet: & qui Plautiano in gra-

tiam recepto., ejusqu: filia Antonino copulata, quum ejusdeni

fallum, ut au6tor eif Herodianus libro 111., cognorv:set, ne ipse

quidem frorfus ctqui, boni facere, sic ut nonnihtl etiam de illius

auHoritate detraheret, ac persuadere homini conaretur ahqmd e

tantd insolentid minueret: imo quum flures, ut ex Dione scnpsit

Xiphilinus, ejfent Uatuct Tlautiano saBct... *imquo animo ferens

tantam ftatuarum multitudinem, disfipare quasdam ex ets coefit,

aequo demum animo tulisfe, in publicis monumentis eumdem

Domini appellatione insigniri ? Censeo itaque hoc pado sup-

plendam Inscriptionem:

ANTQNINI . AVG . T

SEPTIMI „ GETAB . CAES

ET . IVLIAE . AVG ► MATRIS

AVGVST . ET . CAES

Yel potius, ut aperte dicam quod sentio, ita:

ANTONINI . AVG . T

SfiPslMI . GETAE . AVG

ET . 1VLIAE . AVG . MATRIS

AVGVSTORVM

seu AVGG . r ‘ C , ut cst in sinifro latere ejusdem

Rasis a Gudio edito . Magna enim oritur mihi suspicio, hanc
Inscriptionem, quum in ea pro SALVTE ET REDITV Se-
veri vota non suscipiantur, nec ipse appelletur Dominus, nec
Auguftus (praestat enim Fabretti, & Fontanini exemplar sequi)
positam fuisie non modo post mortem Piautiani, sed post rnor-
tem etiam ipsius Severi, antequam hic per Apotheosin inter
Coelites referretur, qui ideo non dicitur Di<vus, PRO SALV-
TE ET REDITV ANTONINI & Geta ? qui Imperii jam
compotes ex Britannia , ubi Severus pater decesterat , ejus
cineres deferentes, Romam cum Julia matre redierunt.

Huc usque cum do6Iissimo Viro suis armis certavimus, iis-
dem nempe monumentis, quibus ipse erasionem nominis Getas

exclu-
 
Annotationen