Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
55

7 Callem Vicum

M. P.

XXIII.

8 Forum Sempronii

M. P.

XVIII.

Fanum Fortunas

M. P.

XVI.

Pisaurum

M. P.

VIII.

Qux conficiunt M. P. omnino CLXXXVIIII.,

quot Roma di-

stasse Pisaurum, evidenti Columnx nostras testimonio deprehen-
ditur . Huic aliud adjungere postemus ex Inscriptione Fanen-
si petitum, olim a Grutero pag. CCLXXIX. 2. nuper in Col-
Ie6tione Doniana Clas. II. 107. edidi; Sed descriptorum incu-
ria corruptus numerus prius est restituendus . Ea Inscriptio
in Columna rudi habebatur ; vel ex hoc milliariam fuiste
intelligas . Diocletianus , & Maximianus Augg. Constantius ,
& Maximinus CxstT. laudantur: post duas lineas vetustate con-
sumptas ita clauditur Inscriptio ROM. C. XCI. ; tres enim
versiculi , qui in Colledtione Doniana adduntur, alterius sunt
Inscriptionis, illius nempe, quae in fronte arcus visitur adhuc,
& a Grutero vulgata est pag. CLXIL 2. Profedo si Inicri-
ptio prope dictum Arcum inventa fuit, ut olim audiste memi-
ni, non dubito fuiste in ea olim A . ROMA . CXXCI. pri-
mum autem X xtate exesum a Smetio , ex quo Gruterus il-
lam edidit, negle6tmn fuiste omnino, a Manutio vero, ex cu-
jus schedis in Colledtionem suam intulit Donius , post cente-
narium numerum C pun&um substitutum fuiste . Hoc padto
Fanensis Columellx numero emendato, ea cum nostra iti-
dem Columella plane concordabit . Si enim o£to milliaria ,
quibus Fano Pisaurum distat, illis CXXCI, qux profert Fanen-
sis Inscriptio, addas, erunt porro ab Urbe Pisaurum M. P.
CLXXXVIIII. , quot vere fuiste ex Columella nostra dehe-
prenditur.

illud lnsuper adnotandum est , quod nempe antiquior alia
Inscriptio in hac eadem Columella erasa fuit , ut illi quas
Valentiniano , & Valenti dicata est , locus fieret . Indignum
sane facinus, quod nollem Veteres nostri fecissent , ne recen-
tiores ea, qure quotidie in vetusta monumenta saeve commit-
tunt, antiquo aliquo exemplo tueri possent. XXVII.

7 Ita etnendatiores Antonini editiones Surita, Bertii: in alias enitn vettijliores tertia
decujjis irrepjcrat . Parum dijfert Hiercsolymitamtm , in quo tamen emendandus efi titulus
Mu. adhesis in mutatio ad Ensem , ut exprejje habent Tabula^ in his quoque corrttpte scribi-
jur ad Calcem pro ad Cailem .. Nttmeros jampridem Holsienius emendavit.

8 Ita omnes Antonini Edttionesy Hierssolymttanum , in qtto habetur

Mu. Intercisa VIIII.

C. Foro Simpronii IX.

Variant Tabuts, sed corruptos esse nutneros nemo non vidct . feliqua satis p/ana sunt y nec
ampiiori indigent cotnmentario.
 
Annotationen