Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
marmore fraclo traderc utique non possemus , cadem Etrysca
Inscriptio in caussa est, ut sciamus; Duabus enim literis iliis,
qux Fates praecedunt, nempe s\ 3 Ca , Fatii pra:nomen, scili-
cet Cajus , haud levi conje6hira du6lus contineri existimo,
Notum equidem omnibus else puto, praenomine Caii Etruscos
usos fuiise: illud fortalse minus notum, eos tale prxnomen li-
teris sO , vel \$ i) signaise , quod constat ex veteri Inicri-
ptione Etrusca, quam ex Musxo Cerretanio vulgavit Cl. Go-
rius Inscrip. Etr. Urb. Par. I. pag. 275.9. in qua habetur
H'13^30 • nempe Cai . Hereni . Illud opponi polset

nullo item pundo dividi literas Ca a reliquis Fates . Verum
perpauca quidem adhuc Etruscorum instituta novimus j sortasse
pttenomen aliquando nomini jungebant; fortasse etiam marmo-
rarii Pisaurensis error fuit, minus in Etruscis literis periti.

ST£. Stellatina Tribu . Diximus jam Etmscum fuisse Ha-
ruspicem Fatiurn , quod cum ex Etrusca subje6ta Inscriptione
evincitur, tum ex Haruspicis munerequo Piiauri sungebatur.
Siquidem Haruspicina in Etruria inventa primum fuit , ejus-
que artis prxcepta ferunt tradidiste Tagem quemdam e terrx
gieba repente ortum : ita prxter cxteros scribunt Cicero libv
II. Cap. 23. de Divinat.., & Ovidius lib. XV. Metam. Inde
fa&um est ut Haruspices Etrusci, summo in pretio haberentur.
Cicero lib. I. Cap. 2. de Divinat. . QMumqae magna ‘vis <vi~
deretur ejse & in imjetrandis, consnlendifque rebus , (y in mon-
flris interpreta.ndis , ac grocurandis in Haruspcum discijlind ,
omnem hanc ex Etrurid scientiam adhibebant .. Quamobrem
plures Romanorum principum filios Senatusconsulto singulis
Etrurix Populis percipiendx sacrorum dilciplinae gratia traditos
fuiise scribunt, licet in numero dissentiant, Cicero lib. I. Cap.
41. de Divinat.,, & Valer. Max. lib. h Cap. I. , cujus locum
an rede emendaverit J. Lipsius lib. II. Eledor. Cap. XI. aiii
judicent . Ex Etruria item accitos Haruspices testis est Cice-
ro in Orat. III. in Catilin. Ob prodigia quum Harufyices totd
ex Etru.rid comjenissent? & in lib. II. cap. 4. de' Divinat. Quid ?
quum quaritur , qui Jit ogtimus Reijmblica Batus , qua leges,
qui mores, aut utiles, aut inutiles, Harusjicesne ex Etrurid ac-
cersentur , an jrincijes ftatuent , 1$ delefti Viri , jeriti rerum
cwiliums & Appian, Alexandr. Civil. lib. IV. Interim multa
horrenda in Urbe 'visa sunt jrodigia .... his jrocurandis Sena-
tus Harufjices , ac Vates acci^vit ex Etrurid^ & Livius sxpe;
imo solos Etruscos Haruspicinam fecisie indicare videtur idem

H Livius
 
Annotationen