Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
. 6l

proximum veiiigium reperiri aifirmet • Verum ab homine io-
corum iliorum perito aiTeveratur mihi, prope Saxi Corbarii
Caiirum ingentia Antiquorum xdificiorum rudera Pisauro im-
minere . Hxc fortaise fuerint Pisaurensis Pitini vefiigia.

Exposito Pitinorum situ , cognominum , quibus demonstra-
bantur, ratio mihi nunc reddenda est . Ea autem illis Urbi-
bus , ut altera ab altera distingueretur , imposita fuiile, non
est cur dubitemus ; quum prxsertim apud veteres id in usu
maxime fuerit , ut quotiens dux Urbes eodem essent nomine
insignes , diverso illas cognomine notarent . Mitto exempla,
qux haud longe petenda eisent , in hac enim eadem regione
duplex fuit Tifernum , alterum cognomine Tiberinum , Matau-
rense alterum : Duplex Urbinum, Metaurense, & Hortenfe:
Duplex Nuceria, Favoniensis, & Camellaria. Antiquissimus sa-
ne mos hic fuit in Italia , & Pelasgorum xvo jam inoleve-
rat, ut ex Eugubinis Tabulis constat, in quibus duplices Tar-
sinates populi memorantur , cognomine alteri Trifores , alteri
Tusci, quod in ea epistola animadverti , quam ad Marcellum
Franciarinium superiori anno scripsi de recenti earumdem Ta-
bularum Interpretatione ; ideo igitur ex Pitinis , Fifaurenfe
alterum di&um fuit, alterum Mergens. Hxc autem cognomina
haud temere illis Urbibus indita fuisse facile patet. Fisauren-
se enim Pitinum dicebatur , quod ad Pisauri amnis ripam si-
tum fuerit, ut scite animadvertit Fabrettus 1. 1. & Anonymus
Mediolanensis de Tabul. Chorographic. Ital. Med. xvi Se£h
XVIs. n. 89. p. 178: Pitinum vero Mergens , quia in declivi
colle situm mergi forte videretur , ubi duo conjunguntur , &
conssuunt ssumina , anonymus nempe torrens a Fagiola mon-
te delcendens, ut redte describit Abstemius, & Apesis ssuvius,
qui lfaps Lucano dicitur in lib. II. Pharsal. v. 406. ex emen-
datione Grotii:

& junEius Ifaps Ifauro :

idcirco fortasse ab eo inter celebriores Italix ssuvios memora-
tus, quod proxime illius ripas Pitinum Mergens pofitum fuerit.

HVIC ANNO QVINQVENNAT. Gruterus , & Fabrettus
cdiderunt QyiNQVENNAL; Sed contra lapidis fidem . Puto
hunc esse Inscriptionis sensum . Huic (Abejenae) Anno Quin-
quennalitatis Fetinii Apri Mariti ejus Flebem Urbanam Fifauren-
sium ob merita eorum Statuam conlocasse, quam huic Basi im-
positam olim fuisse ex vestigiis etiam num deprehenditur. Nec
scrupulum facit, quod in lapide habeatur QyiNQVENNAT.

I 2 Po-
 
Annotationen