Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
en

potuit cnim id sicri vel errorc quadratarii , vei ad indican*
dum per hanc literam syllabx initialem integrum verbum
QuinqHsnnalitatls, quod fieri consuevisTe in antiquis monumen-
tis, nemo nescitv & prxilo sunt exempla: BNMRT, Benemeren-*
ti. KRM. Karissimx PTRQ_ Posterisque; aliaque plura apud
Fabrett. Cap. III. Insi Dom. p. 154. & ne noflra prxterea-
musBMR. Benemerenti }ap. LXIII.

Fuit autem Quinquennalitas municipalis Censura : Quum
enim Golonix simulacra essent, & parvx quxdam effigies Ra-
manx Urbis, ut ait Gellius, juraque omniav institutaque populi
Romani haberent , iisdem fere magiflratibus regebantur, qui-
bus Roma « Ad Urbis tamen Parentis dignitatem sartam te-
&am servandam, illorum nomina immutata sunt . Hinc, qui
Romx Senatus , in Caloniis Curia ; Senatores , Decuriones ;
Consujes,, Duumviri ; Censores demum , Quinquermales dice-
bantur. Municipali tamen arnhitione hunc ordinem ajiquando
perturb.atum fuisse su.pra Not. L innuimus, & Not., XXXII.
dicemus. Hinc in Inscriptione Alatrina apud Gruter. p. CLXXL
8., P. Betilienus Vaarus, non Quinquennalis, sed Cenfor dicitur *
Porro Quinquennalitas , seu Censura Colonica prxcipux fuit
dignitatis, ut docet Cicero, qui lib. II. in Verrem a n. pi. ait
Censores binos in singulis Sicilix Civitatibus creari , 4$

fropter magnitudinem poteslatis hunc Magissratum a pojpulo sum-
md amhitione cantendi . Eam vero ii adipiscebantur , qui aliis
antea Magistratibus perfun<fti fuissent , Apulejo teste, qui lib*
X. Miles. de Thyaso Corinthio hxc habet : Gradatim permen~
sis bonorthus Qujnquennali Magistratui suerat deflinatus, 4st ut
spi endori capefsendorum responderet sascium , munus gladiatorium
triduanis speElaculis poUicitus , latius munisicentiam fuam gorri-
gebat. Quem iocuim Apuleii Emum Norisium qui re&e
Duumviros a Quinquennalibus distinxit, miror primo ad Duum-
viros. dis. I. Cenot. Pisan. Cap. g. , mox ad Quinquennales
ead. di(T. Cap. 5. retulisse: ibi tamen Quinquennalitatem, seu
Gensuram, non Duumviratum in quinquennium Thyaso dela-
tum indicare voluilse Apulejum ,. mox palam faciam ... Quum.
ergo tanti esset Quinqucnnalitas, eam Principes ipsi, ut Golo-
niis, & Municipiis faciles se prxberent, quandoque gesserunt.
Hmc Spartianus cap. XiX. tradit Hadrianum fuisse in gatrid
sua Quinquennalem , & itern Hadria Quinquennalem , quasi in
alid patrid. . Hoc honare qui potirentur , munificentix suas
argumenta prxstitisse Apulejus 1. L testatur . Nec desunt ve-

terum.
 
Annotationen