Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
76

Quinquennales -mirum videbituj: ? Sed de Quinquennalibus Cen-
ioubus hadenus r

Antequam manu e tabula . Fuerunt & alii Quinquennales,
qui a duratione muneris nomen acceperunt : Quinquennales
nempe Collegiorum, de quibus dode disTeruit Gothofred. in
Commentv ad 1. 7. de Pistor. tit. 3. lib. XIV. Cod. Theod.
Quinquennales Ordinis Augustalium: Augustales enirn prxter
Seviros,. Quinquennales quoque habuerunt, ut sexcentae testan-
tur Inlcriptiones; omnium vero luculentissime ea, quam dedit
Fabrettus Inscr. Domest. Cap. V. n. 332. L. CARVLLJVS
EPAFHRODITVS viVIR AVG. IDEM qp.....HVIC viVI-
Rl AVG, POST CVRAM QVINQVEMNALITATEM OP-
TVLERunt QVI EGIT ANNIS CONTINVIS UIL Qux-
dam etiam Sacerdotia Quinquennalia fuiJTe suspicari quis pos-
Jit ex vetustis Inscriptionibus , in quibus identidem occurrunt
Flamines Ouinquennales, Fontijices Quinquennales . Emus Nori-
sius Cen. Pis. Dis.- I. Cap. 5. Vontisices Quinquennales explo-
sit , duasque significari dignitates , Pontificatum nempe , &

Quinquennalitatem in iis lapidibus, in quibus Pontfices Quin-
quennales habentur, eruditis omnibus susfragantibus docuit; idem
porro existimari poJTet de Flaminibus . Verum enimvero val-
de mirum videtur mihi illos tot , quos memorant Inscriptio-
nes , ex Flaminio , aut Pontificatu Quinquennalitatem ade-
ptos , quum non nisi gradatim yermenfis honoribus , mmoribus
nempe Magistratibus, ad illam perveniste Veteres, Apulejus loco
superius laudato testetur * Quamobrem Quinquennale ali-
quando fuisse Flaminium acque , ac Pontificatum , facile mi-
hi persuadeo , eoque magis, quod utraque hxc sacra digni-
tas modo temporaria fuit, modo perpetua . Equidem Flami-
nium ad tempus delatum fuisse , patet ex leg. 21. Cod. Theod.
de Decurionib. qua statuit Constantinus Curiales post Flami-
nii ho?2orem, & Magsiratus, isel Sacerdotii decurfa injignia prse-
fe&os mansionum fieri non oportere , ut idem Emus Scriptor

ead.

imam partcm quasi embolum navis seneum finiebat , in qiio erat scriptum C. POMPEIO

TRIMALCHIONI VI VIRO AVGVSTALI CINNAMVS DISPENSATOR. & in sra-
grnento Tragtmenji. Inter hxc triclinii valuas li-flor percuisit,, amitlusque veste alba cum in-
genti frequentia comrsssator intravit . Ego majestate conterritus Prastorem putabam venidfe.
Itaque tentavi asiurgere ,, & ntvdos pedes in terram deferre ; risit ha.nc trepidationem Aga-
m.emnon , &, contine te, inquvt f homo stultisiime: Habinnas Sevir est idemque kpida-
rius, qui videtur monumenta optime sacere.
 
Annotationen