Abati Olivieri Giordani, Annibale degli
Marmora Pisaurensia Notis Illustrata — [S.l.], 1738 [Cicognara, 3139] [VD18 11418427-nXX]

Page: 90
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/abati_olivieri_giordani1738/0182
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
confulto erafum efl; mde patet unum ex ns lllum suisse , quorum
memoriam Senatus abolendam, nomenque e publtcis monumentis ubi-
que eradendum cenfuit . Plures ex boc numero suerunt, quod pe•
culiari difsertatione ofiendi ; at disficile , ne dicam impojfibile efi,
fiatuere cuinam ex tot improbis Principibus benesicium Pifaurensi
Flaminictf concefsum, reserendum sit : illud tamen vel Domitiano,
vel Commodo ajfignandum efse existimo; ideo enim ut memorati ju-
ris concejjio pubiico monumento consignari mereretur, legem Papiam
Poppceam fummd adbuc religione obfervari oportebat; ac proinde,
quurn illam a Severo Jmperatore temperatam suifse ex Tertullia-
no in Apologet. c. 5. difcamus, Abeinam antequam Severus impe-
rio potiretur, vixifse fiatuendum ejl; erasto iiaque hoc pacio fupple-
ri poteft . CVT IMP. CAES. DlVl VESP 4SIaN1 F. DOMI,
TlANVS AVG. aut IMP. CAES M. AVRELlVs ANTONI-
NVS COMMODVS P. F. AVG. IVS COMMVNE LIBERO-
RVM CONCESSIT &c.

Caeterum omnia haec legis Pappia? Poppeae capita a Christianis
Imperatoribus abolita omnino suerunt . Conftantinus junior poenas
coelibum & orborum fusiulit , omnibufque aequam efie conditionem
capefiendi quod quifque mereretur, fancivit lege An Cb. 339. con-
scr/ptd, quce habetur fub. I. 1. C. de infirmand. poen. ccelib. Lap-
sus efi Juflinianus Nov. LXXVII/. C. 5. tum quando memoratam
Confiitutionem Confiantino Magno ConftantinopolitoMae Urbis condito~
ri ajfignavit ; lex enim Conssantini , Confiantii 9 & Conftantii no-
minibus inscripta efi , lataque Conftantio II. & Conftante Cofs.,
qui altero poft Confiantini Magni obitum anno Confulatum inie-
runt . Anno Cb. 410. Theodofius junior inter virum & uxorem
rationem cefsare ex lege Papid decimarum, & quamvis non inter-
veniant liberi, ex fuis quoque eos folidum capere testamentis decre-
vit /. 2. C. eod., ac jus liberorum omnibus concejfit /. r- C. de
jur. liberor. Denique Anno Ch. 528. Imperator Jufiinianus matri-
bus siliorum intestato mortuorum legitimam fuccejjionem detulit fu-
blatis omnino S. C. TertyUiani conditionibus /. 2. C. eod. quo jus
trium liberorum penitus obliteratum eft.

Ex iis> quce baFtenus difputavimus, intelligitur prcenomen rela-
tivttm CVl reserri non pofie ad Plebem Urbanam, ut quidam exisii-
tnabat; non enim sieri potuit ut Imperator praecipui legis Papiae
capitis veniam univerfie plebi Pisaurenfi tribuerit, ac tale jus co-
lonidf Romance inditlferit , quo Urbis parentis incolce carebant .
Enimvero qucenam probabilis caufsa ajferri potefi, cur Pfaurenfes
ed lege solueret, qud augendce soboli, multiplicandoeque ltalica ju*

ven*
loading ...