Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
secerunt sine auspcii? extrd comitid . De Glabrionibus non igm*
ro sttijse Confulares; sed fi ijlum lapdem ( i. pag. MXXIV.) de
Consule exponds , Arria fuerit Fldminica Consulis , quod intole-
randum e& ; non enim nifi pote&atibus majoribus, & confecra-
tis sacerdotia injlituebantur . Fisaurensem njero Flaminicam fu-
incertum cujusy similem Abejena ifti de qua 8. p CCCXXIL
.... ? ftudio municijjum, <5? quibus hoc monumento honora-

ta esi: FITINATES. FISAVRENSES , e/m# exjjonenda funt
F» Fy FVBLICE .. Atqui totus hic locus tam gravibus scatet
erroribus , ut ii ullus est , ex quo cognosci possit , quantum
novitatis amor , & ingenii quidam. xiius dodissimum Virura
abripiebat , hic certe sit . Primum statuit Arriam , Fiamini-
cam fuiste Pisauri . Quorsum tandem istud ? Romx etiam Fla-
minicns , & quidem plures erant, quam in Coloniis . Tum
Consulatum Glabrioni abrogat ,. ne Deus videatur Flaminicis
institutis, & ut Pisaurensem Flaminicam in matrimonio habe-
re possit , COS imnmtat in GOI , quod acriter reprehendit
Holthenus in Varior. Corrig. & animad. ad repetit. Gruteiv
Edit. , quasi vero absque expressa conjugii mentione , plana
non eiset Inscriptio.. Demum adeo similem Arriam hanc Abe-
jenx nostrx putat , ut eam quoque ab iisdem. Pitinatibus Pi=»
saurensibusquos literis singularibus P. P. in scenam producit,
monumento posito honoratam existimet , quod intolerandum
videretur, nisi literse illre etiam in Gruterianam editionem ir-
repsisient loco D. D. qux habentur in marmore, & qux exponi
debent Decreto Decurionum.

COS . ita in marmore, secus quam Reinesius existimabat.
Manium autem Acilium Glabrionem Consulem, Arrix virum,
fuisie vel ex eo intelligitur, quod secundo casu efferaturs
ita enim veteres , maritos denotasie diximus supra not. VI. &
fuse ostendit Ch Fabrettus cap. I. Inscription. Dom. Porro
exemplis ah. eo cumulatis aliud addere non erit injucundum s,
ex antiquo marmore petitum, quod Eugubii vidi ad Pontem^
quem vulgo Sdfpacetiere dicunt

GAVIAE A . F
CN . DECl SEX . F
CLV . PAETI

O 2

D.D.
 
Annotationen