Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
iiVIRO ET iiVIRO QVINQ. Duumviratum primo, mox
Quinquennaiitatem P., Cornelius, gessit . V. not.. XXVIIU

X X X V K

QUando. ,, quo. loco ingens , basis hanc continens Inscri-»

ptionem, effolsa. fuerit , docuit iEmilius Mancinius J. C.
^Pisaurensis , cujus verba not. IV. dedimus .. Eam vul-
garunt Smetius fol. lXXVI. 6, Manutius in Orthogr^ in V.
CenaJis, Panvin. in; imp. R. cap. XV?iU & XX«. demum Grute-
xus pag.. CCGCXXXlil. i. omnes tamen inemendatam exhibent.

C. LVXILiO.. Jam pridem Fabrettus in emendat. Gruteriane
pag., 3., Gruterum. maie LVXl LLIO edidiise notaverat.

POMPT. Animadversione dignum eit X iliud superimposi-
tum, quod; alii Editores; neglexerunt.

c. v. Ita. perspicue in marmore, quod & Fabrettus laudata
pag.. 3. Emend. notavit. Male Smetius C. N. Male Gruterus
C. R., c. v. Clariflimo Viro.. Clarissimi titulum jam inde a Tiberii
temporibus auditum ,, ac Senatorio Ordini tribututn., ut patet ex
1. curator 5. ff. de Curat. furios. procelsu temporis provinciarum
quoque Redoribus communicatum , observavit dodissimus Panci-
rolh Notit., Dignit.. Imp.. Orient.. cap. II.,

CVR.. RER. PVBLICAR. PISAVR. £T FANEST. Hoc
eodem munere fundum C. Julium. Priscianum. vidimus, Inlcr*
IV. & XXII. Vid. not.. IV.,

LEG„ LEG. x GEM. GORDIAN* Legatus Legionis Deci-
mx Gemelix ,, seu Geminae Gordianac • Legionem decimam ,
Geminam didam passim. testantur lapides . Gordianae vero co-
gnomen, unica hxc Inscriptio illi asserit . Gordianae item di-
cuntur tres alix legiones . LEG. n ADIVT. P. F. GOR-

DIANA , in Inscriptione Doniana Cl. III. 48.- quam Rei-
nestus, parum accurate expreisam ediderat Cl. III. 39. LEG.
III. ITAL.. F. GORDIAN. in Gruter. pag« LIII. 10. LE-
GIO XIIL G. GORDIAN. pag. LXXX. 1. Cur Legio-

nes Gemellae , seu Geminae dicerentur , docet Ursatus de
Not. Rom, in V. Leg. X» Gem. ex Caesaris lib. IIL de Bello

Civili cap.. 2.. ubi Pompeii legiones recensentur. Unam ex Si-

cilia 'veteranam, quam sa&am ex duabus GEMELLAM affiella-
hat . Ex ea vero GORDIANAE appellatione Inscriptionem
ad Gordianorum tempora pertinere manifeste deprehenditur ,
quod & nostri xvi decus Scipio Maffxjus innuit p. I. aurei

Ope-
 
Annotationen