Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
120

Romam zltbmerunt Olym. CLXXFL U. C. DC LXXVIIL ex A^
pan. Ci<vil. I. quam una cum Cretd Auguft us Popilo concejjit.
Strabo Hb. XVII. Nunc, inquit, Provincia est Cyrenaica cum
Creta conjun6i:a . Svetonius Cap. 2. de Vespaftano scribit: Qua>
stor Cretarn, & Cyrenes provinciam sorte C(Epit. Imperante Augu-
fto erat Provincia ^ ac Proconfules in eamdem annui mittebantur»
Tacitus lib. XV. fcribit Clauditim Timarchum Cretenfem accusa-
tum, quod diditailet in sua potestate situm , an Proconsulibus,
qui Cretam obtinuiiTent, grates agerentur . Idem lib. III. An-
nal. nominat G&fium Cordum Proconfulem Cretae, titi superius no-
tavi . In 'vetuftis Inscriptionibus pag. CCCCXV. 5. Q. Garcilius
Macer , & MX.C-L 6» Q^ Cttcilius Rufinus dicuntur Proeonsules
} Cvetx &L Cyrenarum . At j?ag. CCCCXXXIIL r. Q^Luxilius
Egnatius infcribitur PR. PR. PROV. CRETJE. CTR. Progrator
Provincia Creta Cyrenarum . Mon semel enim provincia Populi
ab Auguftis per Progratores administrata sunt, five bello in pro°*
‘vinciis exorto, five Senatus, ac Poj/uli poteftate in ordinem reda-•
Bd , quod sequiori Cafarum Imperio contigit.

TRl B. LATiCL. LEG. ilsT FLA V. Tribuno Laticlavio Legio-
nis un Flavia . O Luxilium senatorii ordinis fuissse vel ex.
hoc intelligi potest , quod Legionis n!i Tribunus Laticlavius
fuerit , quutn ii dumtaxat Tribuni laticlavii dicerentur , qui-
bus laticlavi (senatorhe dignitatis is erat insigne) gerendi jus
erat . De hoc Tribunorum ordine Statiux Silv^ 1. lib. V.

Quem deceat clari praftantior ordo Trtbuni.

Vid. Lips. ae Milit. Rom. iib. il. cap. 9. & Pancirol. Notit.
Dign. Imp. Orient. cap. 37. & Gor. in Annot. ad Inscr. 8.
Ch V. Donian. CoIIed. Legionem quartam Flavio cognomine
honoratam exhibent & alia marmora , qua^ longum estet re-
c £ n 0

PATRONO COLONiARVM PiSAVR. ET FANEST. Addi-
tur demurn C., Luxilium Patronum fuiste Coloniarum Pisau-
rensts & Fanestris . Id profedo in caussa fuit, ut Pisaurenses
C. Luxilium statua inaurata donaverint Quemadmodum quas-
cumque Civitas plures habuit Patronos, ut ex CaTare constat
qui lib. I. CiviL c. 35. se, & Cn. Pompeium a Massiliensibus
Patronos designatos scribit , adeout Cicero in Pison. & pro-
Sextio , se unum a Capuanis Patronum ascitum vehementer
glorietur , ita plures Civitates eumdem stbi Patronum adopta^
bant, quod & ex hac Inscriptione discimus & alia n. XLIV.
In Gruteri item opere pag. MXCVill. 1. L* Nonius Verus:

oc-
 
Annotationen