Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
122

tradit . De fuerh, puellisque alimenttlriis non fduca in medinm
srotulit V C. Vhilippus Rubenius Elettorum lib. IL c. 36.
RATOR KALENOARII is erat, *'# publtcis tabulis scnbe-

nomina eoruvn,. soenebrem pecuniam a Ci^vitatibus accipie-
bant ^ Kalendarium y cvel Calendartum dtcebantur , quod debt^
tores <vertenttbus menHruis Kalendis foenus fot^verent, F/V. Noris,
in Cen. Ttsan,. DjJt,. I, c,_ 3* Vid» ettam Tar. //„ Infcr, Ant,
Etrur, Urbium pag, 23 «. i5., Huc usque Vir dodus.

C. MVTRIO. Ita Coile£tiones MS^. & prima Gruteri edi-
tio • Donius C. MVTTEIQ . Gudius, qui se marmor vidis-
se testatur, M» MVCERIO . Lapis, qui litem dirimeret) aut
periit, aut latet ; quare MSS. Colle&ionum ledionein cxteris
prsetuli r dedique C. MVTRIO.

CVRATORl KALENDAR PECVNIAE VALENTINI n
HS dg . Duplex liuic Inscriptioni subeiTe mendum putavit
Gruterus % alterum hic , alterum verl., 9. utrumque subje&is
punais notavit . Primum emendare studuit Gudius, & ex la-
/>zV? ALIMENI loco, VALENTiNI restituit. V. repetit. Grut.
Edit. Dolendum sane latere nos marmor ; Verum, pace tan-
ti Viri dixerim *, vereor ut emendationem suam lapidis autho-
ritate probare potuiiset, quem fortaste, ut dicam quod sentio,
nusquatn inspexit .. Equidem admista Gudii emendatipne ALI-
MENI, haud facile explicabitur, quxnam fuerit cura ista Ka-
lendarii pecunix alim.enta.ri3c.,, a Quxstura alimentaria , qua fun-
dum C.. Mutrium, linea prxcedenti Insqriptio prodit, diversa?
retenta vero ledione VALENTINI , plana res est , ut osten-
dam . Excusatione tarnen dignus est Vir clarissimus, si, quid
sibi vellet Inscriptio, penitus non intellexerit j Quxdam civi-
bus servantur, quae exteros licet dodissimos fugiunt . Sed ad
rem . C. Titius Valentinus testamento reliquit Colonis Colo-
nix Juliae Felicis Pisaurensis decies centena millia nummum,
ita ut per singulos annos ex sestertiorum CCCC. usuris populo
epulum die natali Titii Maximi filii ejus divideretur , & ex
sestertiorum DC. usuris quinto quoque anno munus gladiato-
rium ederetur *. Ita vetus Inscriptio n. XLIII.. Aucia igitur
Colonia Pisaurensis hoc insigni legato, relidx pecuniac admini-
strationem divisit, ejusque curam,, ut idoneis nominibus collo-
caretur, duobus civibus demandavit ,* itaque creati Curatores,
alter Kalendarii HS cccc ad epulum singulis annis dividen-
dum , alter HS d<s ad munus gladiatorium quinto quoque
anno edendum , cujus postremi ofticii memoria in Inscriptio®

nes
 
Annotationen