Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
14*

gtila quacque conficiebant; atque ut in uno Collegio plures ar-
tifices continebantur, sic lanarii quoque, & fortasse etiam Ve-
stiarii eidem Collegio adscribebantur..

DENDR. Diu inter viros do.6t.os de hujus verbi significa-
tione disceptatum efl, quorum tamen controversix ad nos mi-
nime pertinent . In hac enim InscriptiQne ii lunt , quibus
cura fuic ,, ut ait dodissimus Fontaninus eod. Cap. V. n. 4.
c&dendt , asport&ndzque rudem. e sylwis mateviem . In eorum
porro Collegio , Tignarios etiam , & Lignarios comprehensos
fuisse non dubito , quum illorum opificium proxime ad illud
Dendrophororum accedat.

NAVICVL. Navicularii Gr<Tce vau^xnpoi dicuntur, nos hodie
Vatroni di Barca appeilamus. Dioscori Naucleri Grascam Inscri-
ptionem vide in noflris Chriflianis . Porro ob, eam , quam
saspe diximus rationem, eodem Collegio Lenuncularios quoque
contineri puto, & alios ejusmodi generis homines.

VICIMAG. Nisi Vici-M.agiflros quoque in unum corpus coi-
isse , & Patronum sibi C. Valium adoptasse velimus , munus
hic C. Valii significari concedamus necesse est , quod nempe
Vici-Magister fuerit Coloniac Pisaurensis . De Vici-Magiftris
V. Not. IX. &. infra Not. CXXXIl.

Sed quoniam de Collegiis verba fecimus , novum aliud An-
tiquariis, ut arbitror, ha&enus inauditum proferamus; ex In-
scriptione, quam in agro Tudertino ad S. Mariae in. Pantano,
ubi fuit olim Vicus Martis Tudertini, ex marmore descripsit,
dum adhuc adQlescentulus esset, Jo: Baptista Passerius amicus
in primis meus..

c.sv-
 
Annotationen